Głosowania imienne

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.12.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROTOKOŁU Z I SESJI RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 19 LISTOPADA 2018 ROKU Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PRZYJĘCIEM PORZĄDKU OBRAD SESJI PO ZMIANACH POLEGAJĄCYCH NA DODANIU PUNKTU 7.14 I PUNKTU 7.15 Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD WNIOSKIEM O ROZSZERZENIE PORZĄDKU OBRAD SESJI POPRZEZ DODANIE PUNKTU DOTYCZĄCEGO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEKAZANIA WEDŁUG WŁAŚCIWOŚCI WNIOSKU O ZLIKWIDOWANIE PUNKTU SKUPU ZŁOMU – PUNKT 7.15 Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD WNIOSKIEM O ROZSZERZENIE PORZĄDKU OBRAD SESJI POPRZEZ DODANIE PUNKTU DOTYCZĄCEGO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE BONIFIKATY NA RZECZ PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM OD OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU – PUNKT 7.14 Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI MIENIA POWIATU I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI FINANSOWO-BUDŻETOWEJ Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU I USTALENIA PRZEDMIOTU ICH DZIAŁANIA Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI Szczegóły