Głosowania imienne

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.11.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DORAŹNEJ (SKRUTACYJNEJ) DLA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z GŁOSOWANIEM TAJNYM W SPRAWIE WYBORU WICESTAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA DLA STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU GŁOSOWANIA TAJNEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DORAŹNEJ (SKRUTACYJNEJ) DLA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z GŁOSOWANIEM TAJNYM W SPRAWIE WYBORU STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU GŁOSOWANIA DOTYCZĄCEGO WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DORAŹNEJ (SKRUTACYJNEJ) DLA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z GŁOSOWANIEM TAJNYM W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ALEKSANDROSKIEGO Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 Głosowanie imienne nad wnioskiem Przewodniczącego Obrad w sprawie propozycji aby Komisja Skrutacyjna działająca w celu wyłonienia Przewodniczącego Rady Powiatu działała w składzie trzyosobowym Szczegóły