Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.01.2019 OBWIESZCZENIE Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Otwarte konkursy ofert kultura i sport Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Uwaga skrócone godziny pracy urzędu w dniu 31-12-2018r. Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 Wstępne ogłoszenia informacyjne dotyczące usług transportu kolejowego i drogowego Szczegóły
Artykuł 20.12.2018 uchwała w sprawie wyboru oferty na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 Otwarty konkurs ofert realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w roku 2019 na terenie powiatu aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Uchwała Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Aleksandrowskiego położonych w Ciechocinku przy ul. Armii Krajowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa Szczegóły