Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Przetargi 28.09.2016 zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 AB.6740.274.2016 INFORMACJA Szczegóły
Przetargi 23.09.2016 Rozeznanie cenowe rynku na opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5.537km od km 2+072 do km 7+609 Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o przystąpieniu do prac obserwacyjno – pomiarowych w ramach zadania pod nazwą: „Monitoring gatunków i siedlisk Natura 2000 w latach 2015 -2018 w zakresie siedliska przyrodniczych 2016 -2018″ Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 AB.6740.68.2016 INFORMACJA Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 AB.6740.163.2016 INFORMACJA Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 AB.6740.164.2016 INFORMACJA Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 AB.6740.169.2016 INFORMACJA Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 AB.6740.176.2016 INFORMACJA Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 AB.6740.182.2016 INFORMACJA Szczegóły