Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.12.2018 uchwała w sprawie wyboru oferty na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 Otwarty konkurs ofert realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w roku 2019 na terenie powiatu aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Uchwała Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Aleksandrowskiego położonych w Ciechocinku przy ul. Armii Krajowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Skarbu Państwa Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.07.2018 Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta do wydziału Architektury i Budownictwa Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.06.2018 Konkurs na stanowisko podinspektora do wydziału Rozwoju i Inwestycji Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Wskaźnik zwiększający do dotacji dla szkół – aktualizacja Szczegóły