Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.01.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą : „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”. Szczegóły
Artykuł 16.12.2019 Informacja o wpisie do rejestru zabytków Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Wstępne ogłoszenia informacyjne dotyczące usług w transporcie drogowym i kolejowym Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Wyspiańskiego, stanowiących własność Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Informacja o utworzeniu bazy GESUT i BDOT Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Ogłoszenie o naborze kandydata na członka komisji konkursowej do spraw wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w roku 2020 na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2020 roku na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Informacja o utworzeniu bazy GESUT i BDOT Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 ZAWIADOMIENIE Szczegóły