Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.05.2017 AB.6740.139.2017 INFORMACJA decyzja Szczegóły
Artykuł 15.05.2017 AB.6740.139.2017 INFORMACJA Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Wykaz nieruchomości będących w udziale Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Uchwała w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Aleksandrowskiego położonych w Ciechocinku przy ul. Armii Krajowej, przeznaczonych do sprzedaży. Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 „Koncert na wodzie” – ogłoszenie oferty w trybie art. 19a Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Informacja o zamiarze wydania decyzji w sprawie zobowiązania właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii przewodów i urządzeń, służących do przesyłania lub dystrybucji gazów położonej w miejscowości Otłoczyn Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 AB.6740.6.2017 INFORMACJA Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym w Raciążku Szczegóły
Artykuł 30.03.2017 Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Krasińskiego i ul. Wyspiańskiego stanowiących własność Powiatu Aleksandrowskiego. Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 AB.6740.22.2017 INFORMACJA Szczegóły