Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.12.2017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg na obszarze powiatu aleksandrowskiego Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 16.10.2017 Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Szczegóły
Artykuł 13.10.2017 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 05.10.2017 przeprowadzenie kursów ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim r Szczegóły
Artykuł 23.08.2017 Zapytanie ofertowe na „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych”.: Szczegóły
Artykuł 23.08.2017 Zapytanie ofertowe na „ Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szkolenia dla kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi”. Szczegóły
Artykuł 17.07.2017 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole szkól Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Remont sanitariatów i szatni z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 Szczegóły