Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.05.2020 Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów na okres obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2030 roku dla lasów niestanowiących własności Skarbu państwa, należących do osób fizycznych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Raciążek, miasto Aleksandrów Kujawski, miasto Ciechocinek o łącznej powierzchni 779,10 ha- II postępowanie. Szczegóły
Artykuł 27.04.2020 Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg na obszarze powiatu aleksandrowskiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruch drogowym ( t. j. Dz. U. z 2020 r, poz.110) oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Szczegóły
Artykuł 27.04.2020 Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów na okres obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2030 roku dla lasów niestanowiących własności Skarbu państwa, należących do osób fizycznych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Raciążek, miast Aleksandrów Kujawski , miasto Ciechocinek o łącznej powierzchni 779,10 ha Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Dostawa laptopów na potrzeby szkół prowadzonych przez powiat aleksandrowski Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Zakup paliwa silnikowego ( benzyny bezołowiowej PB 95) w ilości około 2200 litrów oraz oleju napędowego w ilości 1400 litrów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim w 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Bieżąca dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8. Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zakup i dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Świadczenie usług w zakresie usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu aleksandrowskiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018r, poz.1990 ze zm.) oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym -II postępowanie”. Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Świadczenie usług w zakresie usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu aleksandrowskiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018r, poz.1990 ze zm.) oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 „Wykonanie, dostawa i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim- II postępowanie”. Szczegóły