Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.07.2019 „Wykonanie, dostawa i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim- II postępowanie”. Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Wykonanie, dostawa i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Remont pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 „Rozbiórka zbiornika podziemnego oraz wiaty w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Wyspiańskiego”. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Dostawa odzieży roboczej do odbywania staży/praktyk w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”. Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 „Modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej – dostosowanie numeracji punktów na terenie powiatu aleksandrowskiego odtworzenia i przekształcenia wybranych punktów osnowy poziomej do osnowy dwufunkcyjnej na terenie powiatu aleksandrowskiego”. Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Bankowa obsługa budżetu Powiatu Aleksandrowskiego i jednostek organizacyjnych obecnych i nowo powstałych Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem. Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Prowadzenie przez Wykonawcę audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego. Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmeliorowanych gruntów w obrębie ewidencyjnym Kolonia Bodzanowska, Gmina Zakrzewo, Powiat Aleksandrowski Szczegóły