Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.11.2019 Świadczenie usług w zakresie usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu aleksandrowskiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018r, poz.1990 ze zm.) oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym -II postępowanie”. Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Świadczenie usług w zakresie usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu aleksandrowskiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018r, poz.1990 ze zm.) oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 „Wykonanie, dostawa i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim- II postępowanie”. Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Wykonanie, dostawa i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Remont pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 „Rozbiórka zbiornika podziemnego oraz wiaty w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Wyspiańskiego”. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Dostawa odzieży roboczej do odbywania staży/praktyk w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”. Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 „Modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej – dostosowanie numeracji punktów na terenie powiatu aleksandrowskiego odtworzenia i przekształcenia wybranych punktów osnowy poziomej do osnowy dwufunkcyjnej na terenie powiatu aleksandrowskiego”. Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Bankowa obsługa budżetu Powiatu Aleksandrowskiego i jednostek organizacyjnych obecnych i nowo powstałych Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem. Szczegóły