Zarządzenia Starosty

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.12.2019 Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych. Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim”. Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie ustalenia dnia 16 sierpnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły