Zarządzenia Starosty

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.01.2018 Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej – Referent AB Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie powołania Kapituły nagród ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na terenie Powiatu Aleksandrowskiego. Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Zarządzenie Nr 36/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Zarządzenie Nr 35/2017 zmieniające zarządzenie Nr 27/2016 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 4 listopada 2016r w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej – Referent KT Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń członków Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym ,,Planem kontroli w zakresie wykonywania zadań obronnych na 2017 rok”. Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie ustalenia ramowego zakresu czynności w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla wydziałów i samodzielnych stanowisk organizacyjnych Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego. Szczegóły