Zarządzenia Starosty

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.07.2018 Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury sprzedaży i promocji dotyczących rozliczania podatku VAT w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont dla budżetu powiatu i budżetu Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ustalenia preliminarza wydatków z ZFŚS Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim na rok 2018 przeznaczonych na pomoc dla osób uprawnionych Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej – Referent AB Szczegóły