Zarządzenia Starosty

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.06.2020 Zarządzenie Nr 26/2020 zmieniające zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Aleksandrowskiego w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie powołania komisji do spraw materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie odwołania dyżurów osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną w lokalach na terenie Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie zaocznego trybu postępowania przed Powiatowym Zespołem do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 Zarządzenie Nr 19/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie powołania Komisji Socjalnego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 24.03.2020 Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły