Zarządzenia Starosty

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.06.2019 Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie ustalenia dnia 21 czerwca 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej- Podinspektor KT Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie przygotowania powiatowego ćwiczenia obronnego ,, KOBRA-2019 Powiat Aleksandrowski” we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, stażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu aleksandrowskiego. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie powołania Punktu Kontaktowego HNS (Host Nation Suport) Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej- Podinspektor w Wydz. FN Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie ustalenia dnia 02 maja 2019r dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej i przyjęcia regulaminu etapu powiatowego VII edycji Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót geodezyjno-kartograficznych. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie powołania komisji ds. kasacji sprzętu w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego. Szczegóły