Zarządzenia Starosty

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.07.2017 Zarządzenie nr 38/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 27/2012 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim oraz zakładowego planu kont dla budżetu powiatu i budżetu Starostwa Powiatowego Szczegóły
Akty prawne 24.07.2017 Zarządzenie nr 37/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych powyżej wyrażoenj w zotówkach równowartości kwoty określonej w art. 4. pkt 8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 24.07.2017 Zarządzenie nr 36/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4. pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.07.2017 Zarządzenie nr 35/2016 w sprawie oceny cząstkowej pracy Pana Andrzeja Nowickiego Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.07.2017 Zarządzenie nr 34/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji Szczegóły
Akty prawne 22.07.2017 Zarządzenie nr 33/2016 w sprawie oceny cząstkowej pracy Pana Zbigniewa Różańskiego Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 22.07.2017 Zarządzenie nr 32/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Szczegóły
Akty prawne 22.07.2017 Zarządzenie nr 31/2016 w sprawie oceny cząstkowej pracy Pani Ewy Wochny Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.07.2017 Zarządzenie nr 30/2016 w sprawie powołania Kapituły nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Szczegóły
Akty prawne 22.07.2017 Zarządzenie nr 29/2016 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły