Zarządzenia Starosty

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.12.2018 Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń członków Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie powołania komisji ds. wyłączania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie ustalenia regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania informacji publicznej Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie powołania kapituły nagród ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na terenie Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły