GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO NA LATA 2019-2034

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian