GŁOSOWANIE IMIENNE NAD WNIOSKIEM RADNEGO PANA ARKADIUSZA GRALAKA O WYKREŚLENIE Z PORZĄDKU OBRAD SESJI PUNKTU 7.9 DOTYCZĄCEGO ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁALNOŚC DYREKTORA PUP W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM I PONOWNE PRZEKAZANIE SPRAWY DO ROZPATRZENIA PRZEZ KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian