Strona Główna

UWAGA!!! Opłaty za odholowanie i przechowywanie pojazdu zobacz szczegóły Uwaga!!! Rejestracja pojazdów zobacz szczegóły

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

Rodzaj Powiat Ziemski Herb powiatu aleksandrowskiego
Województwo kujawsko-pomorskie
Kod 87-700
Miejscowość ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, ul. Słowackiego 8
Mapa powiatu http://mapa.aleksandrow.pl
Kontakt tel. (+48 54) 282-79-00, 282-79-22, fax (54) 282-79-28
e-mail: sekretariat@aleksandrow.pl  
adres skrytki ESP: /a8e06me4y7/SkrytkaESP  
Starosta Lidia Zwierzchowska
tel. (54) 282 53 39, fax (54) 282 79 29
e-mail: starosta@aleksandrow.pl
Wicestarosta Adam Potaczek
centrala wew. 251 lub (54) 282 79 00
e-mail: wicestarosta@aleksandrow.pl
Sekretarz Krystyna Pieniążek-Bołotowicz
centrala wew. 224 lub (54) 282 79 24
e-mail: sekretarz@aleksandrow.pl
Skarbnik Dorota Sobierajska
centrala wew. 219 lub (54) 282 79 19
e-mail: aleksandrowski@bg.jst.net.pl
 
WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH
STAROSTWA POWIATOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM:
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty ewidencyjnej należy dokonywać na konto KBS Aleksandrów Kujawski 33 9537 0000 2001 0018 0438 0017
- opłaty z tytułu opłat komunikacyjnych należy dokonywać na konto
KBS Aleksandrów Kujawski 77 9537 0000 2001 0018 0438 0001
- opłaty z tytułu wypisów z ewidencji gruntów, opłat za mapy i wyrysy wystawione przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy dokonywać na konto KBS Aleksandrów Kujawski 77 9537 0000 2001 0018 0438 0001
Informujemy jednocześnie, że opłaty skarbowe należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim
KBS Aleksandrów Kujawski 89 9537 0000 2001 0017 9735 0001
UŁATWIENIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH   [caption id="" align="aligncenter" width="211"]Film w języku migowym Film w języku migowym[/caption] Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). W związku z tym osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą liczyć na świadczenia usług tłumacza i ułatwiony kontakt z urzędem.
W związku z wejściem w życie ustawy osoby trwale lub okresowo mające trudności  w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą: 1.kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim osobiście zgłaszając się w siedzibie Urzędu przy ulicy Słowackiego 8 w godzinach urzędowania tj. 7.30 -15.30, 2.komunikować się ze Starostwem Powiatowym  w Aleksandrowie Kujawskim za pomocą: - faksu na numer 54 282 79 28 - poczty elektronicznej – sekretariat@aleksandrow.pl, - strony internetowejhttp://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info  - Skrzynka podawcza. W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do:
  • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,
  • pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,
  • tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN
3. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej[1] w kontaktach ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim - tel. 54 282-79-00. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa powyżej, Urząd nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN[2] przez osoby przybrane.
Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Starosty Aleksandrowskiego pisemnie, mailem lub faksem co najmniej trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.
Świadczenie może być również realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim – Monikę Durniat i Ewelinę Ochocińską, posługujących się PJM.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.
UWAGA!
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim nie musi być wcześniej uzgadniana.
 
[1] Osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu m. in. w organie administracji publicznej. [2] PJM – polski język migowy, SJM – system językowo migowy, SKOGN – sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>