Strona Główna

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Ze względu na zagrożenie epidemiczne związane z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID- 19, wszystkie sprawy w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim od 17 marca 2020r. (wtorek) do odwołania będą załatwiane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu oraz poprzez platformę ePUAP. Adres, telefony kontaktowe oraz druki dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz aleksandrow.pl Ważne: Skrót do listy spraw załatwianych w urzędzie.

Procedury w Wydziale Komunikacji i Transportu,wprowadzone od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania,w celu umożliwienia bezpiecznego realizowania niezbędnych spraw.

UWAGA!!! Od dnia 12 marca br. płatność w kasie Starostwa Powiatowego TYLKO kartą płatniczą UWAGA!!! Opłaty za odholowanie i przechowywanie pojazdu zobacz szczegóły Uwaga!!! Rejestracja pojazdów zobacz szczegóły

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

Rodzaj Powiat Ziemski Herb powiatu aleksandrowskiego
Województwo kujawsko-pomorskie
Kod 87-700
Miejscowość ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, ul. Słowackiego 8
Mapa powiatu http://mapa.aleksandrow.pl
Kontakt tel. (+48 54) 282-79-00, 282-79-22, fax (54) 282-79-28
e-mail: sekretariat@aleksandrow.pl  
adres skrytki ESP: /a8e06me4y7/SkrytkaESP  
Starosta Lidia Zwierzchowska
tel. (54) 282 53 39, fax (54) 282 79 29
e-mail: starosta@aleksandrow.pl
Wicestarosta Adam Potaczek
centrala wew. 251 lub (54) 282 79 00
e-mail: wicestarosta@aleksandrow.pl
Sekretarz Krystyna Pieniążek-Bołotowicz
centrala wew. 224 lub (54) 282 79 24
e-mail: sekretarz@aleksandrow.pl
Skarbnik Dorota Sobierajska
centrala wew. 219 lub (54) 282 79 19
e-mail: aleksandrowski@bg.jst.net.pl
 
WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH
STAROSTWA POWIATOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM:
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty ewidencyjnej należy dokonywać na konto KBS Aleksandrów Kujawski 33 9537 0000 2001 0018 0438 0017
- opłaty z tytułu opłat komunikacyjnych należy dokonywać na konto
KBS Aleksandrów Kujawski 77 9537 0000 2001 0018 0438 0001
- opłaty z tytułu wypisów z ewidencji gruntów, opłat za mapy i wyrysy wystawione przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy dokonywać na konto KBS Aleksandrów Kujawski 77 9537 0000 2001 0018 0438 0001
Informujemy jednocześnie, że opłaty skarbowe należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim
KBS Aleksandrów Kujawski 89 9537 0000 2001 0017 9735 0001
UŁATWIENIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH   [caption id="" align="aligncenter" width="211"]Film w języku migowym Film w języku migowym[/caption] Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). W związku z tym osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą liczyć na świadczenia usług tłumacza i ułatwiony kontakt z urzędem.
W związku z wejściem w życie ustawy osoby trwale lub okresowo mające trudności  w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą: 1.kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim osobiście zgłaszając się w siedzibie Urzędu przy ulicy Słowackiego 8 w godzinach urzędowania tj. 7.30 -15.30, 2.komunikować się ze Starostwem Powiatowym  w Aleksandrowie Kujawskim za pomocą: - faksu na numer 54 282 79 28 - poczty elektronicznej – sekretariat@aleksandrow.pl, - strony internetowejhttp://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info  - Skrzynka podawcza. W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do:
  • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,
  • pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,
  • tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN
3. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej[1] w kontaktach ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim - tel. 54 282-79-00. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa powyżej, Urząd nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN[2] przez osoby przybrane.
Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Starosty Aleksandrowskiego pisemnie, mailem lub faksem co najmniej trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.
Świadczenie może być również realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim – Monikę Durniat i Ewelinę Ochocińską, posługujących się PJM.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.
UWAGA!
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim nie musi być wcześniej uzgadniana.
 
[1] Osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu m. in. w organie administracji publicznej. [2] PJM – polski język migowy, SJM – system językowo migowy, SKOGN – sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>