Opłaty za odholowanie i przechowywanie pojazdu

Uprzejmie informujemy, że wysokość opłat za odholowanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi  w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na parking prowadzony przez F.U.H. AUTOMOBIL przy ul. Płockiej  159 we Włocławku, została określona uchwałą XVII/237/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2016 r. – uchwała

W/w opłaty należy wnieść na konto:
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
ul.Słowackiego 8
KBS Aleksandrów Kujawski  77 9537 0000 2001 0018 0438 0001
opłata z tytułu holowania i przechowywania pojazdu (podać nr rejestracyjny, nr VIN, dane wpłacającego)
Potwierdzenie wniesienia opłaty należy przedłożyć  prowadzącemu parking.
Pojazd można odebrać z parkingu w każdy dzień tygodnia.

Informacje

Rejestr zmian