Opłaty związane z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

Opłaty związane z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

Uprzejmie informujemy, że wysokość opłat za odholowanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi z terenu powiatu aleksandrowskiego, w trybie art. 130a ustawy Prawo
o ruchu drogowym została określona uchwałą XXXVII/4682018/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2018 roku. W/w opłaty należy wnieść na konto Starostw
a Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim: KBS Aleksandrów Kujawski
77 9537 0000 2001 0018 0438 0001
(w tytule wpisując: opłata za holowanie i parkowanie oraz nr rej. pojazdu)

Odholowane pojazdy przechowywane są na parkingu:

„AUTOMOBIL” Sp. z o. o. 87-800 Włocławek, ul. Płocka 159 ,

Pojazd można odebrać z parkingu w każdy dzień tygodnia,
potwierdzenie wniesienia opłaty należy przedłożyć prowadzącemu parking.

Informacje

Rejestr zmian