Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2019r.

Rejestr umów zawartych przez
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2019r.

Lp. Numer umowy Data
zawarcia umowy
Nazwa Organu Nazwa podmiotu
z którym zawarto umowę
Przedmiot umowy Okres obowiązywania
umowy
Wartość umowy
(brutto)
Współfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej
Tryb zawarcia umowy Załączniki

Informacje

Rejestr zmian