Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2019r.

Rejestr umów zawartych przez
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2019r.

Lp. Numer umowy Data
zawarcia umowy
Nazwa Organu Nazwa podmiotu
z którym zawarto umowę
Przedmiot umowy Okres obowiązywania
umowy
Wartość umowy
(brutto)
Współfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej
Tryb zawarcia umowy Załączniki
 1. OR.215.1.2019 3.01.2019 Starosta Aleksandrowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Włocławek

Aneks nr 9/2019 dot.zmiany treści porozumienia zawartego w dniu 19 lipca 2011r.

 do 31.12.2019 45zł/ha nadzorowania powierzchni lasów w stosunku rocznym NIE Aneks do umowy
 2.

OR.215.2.2019

03.01.2019  Starosta Aleksandrowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo

Aneks nr 7/2019 dot. zmiany treści porozumienia zawartego w dniu 29 marca 2012r.

do 31.12.2019  45zł/ha nadzorowania powierzchni lasów w stosunku rocznym  NIE Aneks do umowy
 3. OR.215.3.2019  09.01.2019  Starosta Aleksandrowski Bogumiła Germanowska ul. Broniewskiego 32/98 87-800 Włocławek Umowa zlecenie dot. zaopiniowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski, udziału w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim, opracowania uchwały o zaopiniowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski. do 28.02.2019  500 zł brutto, 50 zł brutto / h NIE  Umowa zlecenie
 4.

OR.215.4.2019

 09.01.2019  Starosta Aleksandrowski

Władysława Rekowska

ul. Bajeczna 1A/3

87-800 Włocławek

Umowa zlecenie dot. zaopiniowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski, udziału w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim, opracowania uchwały o zaopiniowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski.

do 28.02.2019 500 zł brutto, 50 zł brutto / h NIE Umowa zlecenie  –
5.

OR.215.5.2019

 18.01.2019   Starosta Aleksandrowski

Zarząd Dróg Powiatowych w Odolionie ul.Szosa Ciechocińska 22

Umowa dot.wykonania usługi obejmującej niżej wymienione czynności : Przewiezienie sprzętu medycznego znajdującego się w pomieszczeniu Komendy PSP w Aleksandrowie Kuj do siedziby MCK w Aleksandrowie Kuj, w którym będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa i odwiezienie po jej zakończeni. Przewiezienie z siedziby Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj niezbędnego sprzętu na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej i ewidencji wojskowej do siedziby MCK w Aleksandrowie Kuj, w którym będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa i odwiezienie po jej zakończeniu.

nieokreślony 800 zł brutto NIE Umowa
6.

OR.215.6.2019

 18.01.2019

 

Starosta Aleksandrowski

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

Umowa dotycząca najmu lokalu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej z przeznaczeniem na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej

do 21.02.2019  5.700 zł brutto NIE Umowa  –
7.

OR.215.7.2019

 21.01.2019 Starosta Aleksandrowski

Partner XXI KLEKS Spółka Jawna M.W.Wójcik ul.Dworcowa 7 87-100 Toruń

Umowa dotycząca bieżącej dostawy materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj

do 31.12.2019 32.496,23 zł brutto – VAT 23% (6.076,55zł) NIE Umowa
8.

OR.215.8.2019

 24.01.2019  Starosta Aleksandrowski

PRINTEX Spółka z o.o Spółka komandytowa Al.Marszałka J.Piłsudskiego 105B         05-270 Marki

Umowa dotycząca bieżącej dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Starostwa Powiatowego

 do 21.12.2019 53.795,01 zł brutto – VAT 23% (9.795.01zł)  NIE Umowa  –
 9.

OR.215.9.2019

08.02.2019

 Starosta Aleksandrowski

Marcin Natanek Marcin Natanek N-SOFT” ul.Piłsudskiego 49/28 

34-600 Limanowa

Umowa dotycząca świadczenie przez wykonawcę usługi polegającej na udostępnieniu serwisu internetowego „System ewidencji i raportowania nieodpłatnych porad prawnych ” na rzecz zamawiającego tj. Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.

 do

09.02.2020

 1.205,40 zł brutto , w tym podatek VAT 23%  NIE  Umowa Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 10.

OR.215.10.2019

05.03.2019

 Starosta Aleksandrowski

Sylwia Zielińska Spoczynek 47 87-702 Koneck

Umowa dotycząca wykonania pracy w charakterze archiwisty tj. przygotowania w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj dokumentacji archiwalnej poprzez sporządzenie teczek zgodnie z instrukcją kancelaryjną

do 05.04.2019 14,70 brutto za jedną godzinę pracy NIE Umowa zlecenie
 11.

OR.215.11.2019

 04.04.2019  Starosta Aleksandrowski

CANON POLSKA Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul.Gottlieba Daimlera 2

02-460 Warszawa

Umowa dotycząca sprzedaży i dostawy plotera ze skanerem i wewnętrznym komputerem Ai0 do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj

 do 24.04.2019  32.927,05 zł brutto – VAT 23% (7.092,05zł)  NIE Umowa  –
 12.

OR.215.12.2019

 08.04.2019  Starosta Aleksandrowski

SKAWMET W.Olejniczak, S.Solka, J.Stachurski Spółka Jawna

Umowa dotycząca wykonania dostaw i montażu metalowych regałów jezdnych w pomieszczeniu przeznaczonym na archiwum zakładowe dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj

 do 15.05.2019  27.798,00 zł brutto – VAT 23% (5.198,00zł)  NIE Umowa  –
 13.

OR.215.13.2019

 19.04.2019  Starosta Aleksandrowski

Tomasz Majcherek Wrocław ul.Witkowska 9/4

51-003 Wrocław

Umowa dot.wykonania usługi przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnychy Powiatu Aleksandrowskiego

do 31.12.2019  900 zł brutto/ msc, ogółem 18.000 zł brutto – VAT  NIE Umowa Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 14.

OR.215.14.2019

 19.04.2019  Starosta Aleksandrowski

Dorota Frankowska ul.Narutowicza 28 E

87-700 Aleksandrów Kujawski

Umowa dot. prowadzenia rodziny zastępczej zawodowej , przy ulicy Narutowicza 28 E w Aleksandrowie Kujawskim.

do 18.04.2019 2.046 zł brutto/msc  NIE Umowa  –
 15.

OR.215.15.2019

 24.04.2019  Starosta Aleksandrowski

Dariusz Karaszewski Biuro Usługowo-Handlowe „ERMIS” Przyłęki

ul.Wodna 14

86-005 Białe Błota

Umowa dot. wykonania gleboznawczej klasyfikacji zmeliorowanych gruntów w obrębie ewidencyjnym Kolonia Bodzanowska,Gmina Zakrzewo, Powiat Aleksandrowski.

do 31.10.2019 34.400 zł brutto – VAT  NIE Umowa Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
16.

OR.215.16.2019

26.04.2019  Starosta Aleksandrowski

Elżbieta i Andrzej Cybulscy Grabie 27

87-700 Aleksandrów Kujawski

Aneks dot. umowy z dnia 29.03.2016 . Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia rodziny zastępczej z dniem 01.04.2019.

nieokreślony 2.456 zł brutto/msc  NIE Aneks
17.

OR.215.17.2019

 26.04.2019  Starosta Aleksandrowski

Wioletta i Paweł Chojniccy Wyspiańskiego 25a

87-700 Aleksandrów Kuj

Aneks dot. umowy z dnia 26.10.2018 r. Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia rodziny zastępczej z dniem 01.04.2019

 nieokreślony

2.046 zł brutto/msc

NIE  Aneks  –
 18.

OR.215.18.2019

 26.04.2019   Starosta Aleksandrowski

Ewelina i Michał Kulpa ul.Opoki 20a

87-700 Aleksandrów Kujawski

Aneks dot. umowy z dnia 31.07.2018 r. Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia rodziny zastępczej z dniem 01.04.2019

nieokreślony 2.046 zł brutto/msc  NIE  Aneks  –
 19.

OR.215.19.2019

  26.04.2019  Starosta Aleksandrowski

Urszula i Grzegorz Haberscy 

ul. Winniczna 3a 87-721 Raciążek

Aneks dot. umowy z dnia 29.01.2015 r. Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia domu z dniem 01.04.2019

 nieokreślony 2.456 zł brutto/msc  NIE  Aneks  –
 20.

OR.215.20.2019

  26.04.2019  Starosta Aleksandrowski

Aleksandra Ćwiklińska ul.Dworcowa25

87-731 Waganiec

Aneks dot. umowy z dnia 22.08.2017 r. Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia rodziny zastępczej z dniem 01.04.2019

 nieokreślony 2.660 zł brutto/msc  NIE  Aneks  –
 21.

OR.215.21.2019

  26.04.2019   Starosta Aleksandrowski

Franciszek Duchiński Broniszewo 20

87-700 Aleksandrów Kujawski

Aneks dot. umowy z dnia 05.12.2018 r. Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia domu z dniem 01.04.2019

 nieokreślony  2.456 zł brutto/msc  NIE  Aneks  –
 22.

OR.215.22.2019

 26.04.2019   Starosta Aleksandrowski

Wioletta i Jacek Krutulscy Łówkowice 70

87-704 Bądkowo

Aneks dot. umowy z dnia 01.02.2018 r. Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia domu z dniem 01.04.2019

nieokreślony  2.456 zł brutto/msc  NIE Aneks  –
 23.

OR.215.23.2019

 26.04.2019   Starosta Aleksandrowski

Jacek Krutulski Łówkowice 70

87-704 Bądkowo

Aneks dot. umowy z dnia 31.12.2018 r. Zleceniobiorcy z tyt. wykonania zadania określonego w umowie 01.04.2019

nieokreślony 588 zł brutto/msc  NIE  Aneks  –
 24.

OR.215.24.2019

  26.04.2019   Starosta Aleksandrowski

Katarzyna i Paweł Hejman Włoszyca Lubańska 21

87-732 Lubanie

Aneks dot. umowy z dnia 06.03.2017 r. Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia rodziny zastępczej z dniem 01.04.2019

nieokreślony   2.046 zł brutto/msc  NIE  Aneks  –
 25.

OR.215.25.2019

 26.04.2019  Starosta Aleksandrowski

Paweł Hejman Włoszyca Lubańska 21

87-732 Lubanie

Aneks dot. umowy z dnia 19.07.2017 r. Zleceniobiorcy z tyt. wykonania zadania określonego w umowie 01.04.2019

 nieokreślony 588 zł/brutto msc  NIE Aneks  –
 26.

OR.215.26.2019

 26.04.2019  Starosta Aleksandrowski

Grzegorz Taranowski   ul. Szosa Ciechocińska 28g

87-700 Aleksandrów Kujawski

Aneks dot. umowy z dnia 30.11.2017 r. Zleceniobiorcy z tyt. wykonania zadania określonego w umowie 01.04.2019

 nieokreślony 588 zł/brutto msc NIE Aneks  –
27.

OR.215.27.2019

 26.04.2019  Starosta Aleksandrowski

Teresa i Grzegorz Taranowscy   ul. Szosa Ciechocińska 28g

87-700 Aleksandrów Kujawski

Aneks dot. umowy z dnia 17.08.2017 r. Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia domu z dniem 01.04.2019

 nieokreślony  2.456 zł brutto/msc NIE Aneks  –
 28. OR.215.28.2019   26.04.2019   Starosta Aleksandrowski

Joanna Duchińska Służewo ul. Toruńska 65B

87-700 Aleksandrów Kujawski

Aneks dot. umowy z dnia 30.06.2017 . Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia rodziny zastępczej z dniem 01.04.2019

nieokreślony 2.456 zł brutto/msc NIE Aneks
29. OR.215.29.2019 22.05.2019   Starosta Aleksandrowski

Dawid Witkowski Archivist Business Partner

ul. Matejki 65/29

87-100 Toruń

Umowa dot. wykonania relokacji zasobu archiwalnego do nowej siedziby archiwum zakładowego.

30.11.2019 25 zł netto/przeniesienie 1 metra bieżącego  NIE Umowa
 30. OR.215.30.2019 22.05.2019 Starosta Aleksandrowski

Magdalena i Grzegorz Karasińscy Wilkostowo 39

87-700 Aleksandrów Kujawski

Umowa dot. prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

nieokreślony  2.046 zł brutto/msc NIE Umowa
31.

OR.215.31.2019

 14.06.2019  Starosta Aleksandrowski

Krzysztof Wajer ul. Hoża 7/1

87-700 Aleksandrów Kujawski

Umowa zlecenie dot. wykonania usługi polegającej na pomalowaniu ścian i uzupełnieniu drobnych ubytków pomieszczenia archiwum, znajdującego się w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim.

19.06.2019 420 zł brutto , 21 zł brutto/godz NIE Umowa zlecenie
 32.

OR.215.32.2019

 24.06.2019  Starosta Aleksandrowski

QNT Systemy Informatyczne sp z o.o ul. Knurowska 19

41-800 Zabrze

Umowa serwisowa dot. programów – moduł F-K system Quorum – moduł Kadry systemu Quorum – moduł Płace systemu Quorum – moduł ST systemu Quorum

01.07.2019 17.472 zł netto + VAT NIE  Umowa serwisowa  –
 33.

OR.215.33.2019

 26.06.2019  Starosta Aleksandrowski

Andrzej Kudłacik Usługi Geodezyjne ul. Kniaziewicza 22/2

50-455 Wrocław

Umowa dot. wykonania modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej- dostosowanie numeracji pkt na terenie pow. aleksandrowskiego.

30.11.2019 30.000 zł brutto – VAT NIE Umowa
 34.

OR.215.34.2019

 01.07.2019  Starosta Aleksandrowski

Salomea Antczak lekarz, członek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Kolejowa 6a

87-720 Ciechocinek

Umowa dot. wykonania nast.prac :

-sporządzenia opinii i wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenia odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

-uczestnictwa w posiedzeniach Pow.Zes.D.S Orzekan.O.Niepełnosp.

– sporządzenia miesięcznych zestawów osób,których dotyczą orzeczenia

31.12.2019  40 zł brutto- za wydanie jednego orzeczenia

10 zł brutto- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia od niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 NIE Umowa zlecenie
 35.

OR.215.35.2019

 09.07.2019  Starosta Aleksandrowski

Grażyna Konarska ul. Reymonta 3

87-720 Ciechocinek

Umowa dot. wykonania zlecenia : -zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego A dla części pod obszaru zwanego „centralny”

udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim

-opracowanie uchwały o zaopiniowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „A” dla części obszaru zwanego „centralny”

30.08.2019 300 zł brutto, 30 zł brutto/ godz NIE Umowa zlecenie
 36.

OR.215.36.2019

 09.07.2019  Starosta Aleksandrowski

Bogumiła Germanowska ul. Broniewskiego 32/98

87-800 Włocławek

Umowa dot. wykonania zlecenia : -zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego A dla części podobszaru zwanego „centralny”

udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim

-opracowanie uchwały o zaopiniowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „A” dla części obszaru zwanego „centralny”

 30.08.2019 300 zł brutto, 30 zł brutto/ godz  NIE  Umowa zlecenie
 37.

OR.215.37.2019

09.07.2019  Starosta Aleksandrowski

Władysława Rekowska ul. Bajeczna 1A/3

87-800 Włocławek

Umowa dot. wykonania zlecenia : -zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego A dla części pod obszaru zwanego „centralny”

udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim

-opracowanie uchwały o zaopiniowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „A” dla części obszaru zwanego „centralny”

30.08.2019 400 zł brutto, 40 zł brutto/godz  NIE Umowa zlecenie
 38.

OR.215.38.2019

07.08.2019  Starosta Aleksandrowski

Tomasz Heba „HEBA” Czarnowo 42

87-134 Zławieś Wielka

Umowa dot. wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim

22.10.2019 38.225,94 zł brutto – VAT 23% (7.147,94zł)  NIE  Umowa

Informacje

Rejestr zmian