Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2020r.

Rejestr umów zawartych przez
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2020r.

Lp. Numer umowy Data
zawarcia umowy
Nazwa Organu Nazwa podmiotu
z którym zawarto umowę
Przedmiot umowy Okres obowiązywania
umowy
Wartość umowy
(brutto)
Współfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej
Tryb zawarcia umowy Załączniki
1. SK. 15.1.2020 8.01.2020 Starosta Aleksandrowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo  zmiana w porozumieniu dotycząca zapisu : 47,00 zł/ha  od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

 

47,00 zł/ha  Nie Aneks Nr 8/2020 Nie
2. SK.215.2.2020  8.01.2020 Starosta Aleksandrowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Włocławek zmiana w porozumieniu dotycząca zapisu: 47,00 zł/ha

 

od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.  47,00 zł/ha Nie  Aneks Nr 10/2020 Nie
 3.  SK.215.3.2020 13.01.2020 Starosta Aleksandrowski  Wolters Kluwer Polska Sp. z.o.o Warszawa umowa licencyjna dotycząca korzystania z Lex od 17.01.2020r do 16.01.2022r.  16.176,00zł (netto)+ VAT Nie Umowa  Nie
 4. SK.215.4.2020 10.01.2020 Starosta  Aleksandrowski DERPOL Sp.z o.o. Sopot program i zakres badań niepełnych tablic rejestracyjnych od 10.01.2020r. ———————————- Nie  Aneks Nie
 5.  SK.215.5.2020 24.01.2020 Starosta Aleksandrowski DRUK-PUNKT Dariusz Propola Rzeszów dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Starostwa Powiatowego  od 24.01.2020r. do 31.12.2020r. kwota 67683,21 zł (brutto)  Nie Umowa Rz.272.2.2.2020 Nie
6. SK.215.6.2020 27.01.2020  Starosta Aleksandrowski PHU UNITED Sebastian Neuman  dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego od 27.01.2020r. do 31.12.2020r.  kwota 30160,52 zł (brutto) Nie Umowa Rz.272.2.1.2020  Nie
 7. SK.215.7.2020  27.01.2020 Starosta Aleksandrowski U.iG.H umowa na prowadzenie rodzinnego domu dziecka od 1.02.2020r.do31.01.2025r kwota 2650,00zł (brutto )  Nie Umowa  Nie
8.  SK.215.8.2020 19.02.2020 Starosta Aleksandrowski Bogumiła Germanowska Włocławek  zaopiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego od 19.02.2020r. do 31.03.2020r.  stawka za godzinę 50,00zł(brutto),wynagrodzenie brutto 500,00 zł za 10 godzin

 

Nie Umowa Nie
 9. SK.215.9.2020 19.02.2020  Starosta Aleksandrowski  Władysława Rekowska Włocławek zaopiniownie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego od 19 lutego 2020r. do 31 marca 2020r.  stawka za godzinę 50,00zł (brutto), wynagrodzenie brutto 500,00 zł za 10 godzin Nie  Umowa Nie
 10.  SK.10.2020 27.01.2020 Starosta Aleksandrowski J.F.  sporządzanie opinii i wydanie orzeczeń o niepełnosprawności od1 lutego 2020r do 31 grudnia 2020r. 40,00 zł (brutto)za wydanie jednego orzeczenia,10,00 zł (brutto) za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności Nie Umowa

Informacje

Rejestr zmian