Rejestracja pojazdów

 

UWAGA !!!
W celu rejestracji pojazdu lub złożenia niektórych wniosków w referacie d/s rejestracji pojazdów
(patrz: „Uwagi” w procedurach załatwianych spraw)

należy umówić się
w pokoju nr 4
lub telefonicznie pod nr tel.  54/282 79 34

 Rejestracja pojazdu oraz inne czynności w tym zakresie odbywają się na wniosek właściciela/-li pojazdu. Sprawę może również załatwić osoba posiadająca pisemne upoważnienie od właściciela / właścicieli pojazdu.

Informacje

Rejestr zmian