Rejestracja pojazdów

UWAGA !!!
W celu rejestracji pojazdu należy się umówić
osobiście w pokoju nr 4
lub telefonicznie pod nr tel.  54/282 79 34

 Do rejestracji należy się zgłosić osobiście. Sprawę może również załatwić osoba posiadająca pisemne upoważnienie od właściciela / właścicieli pojazdu.

Informacje

Rejestr zmian