Skarbnik

Sobierajska_DorotaDorota Sobierajska
Skarbnik Powiatu

 1. Do zadań skarbnika należy m.in. :
  1. zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu,
  2. przygotowywanie projektów budżetu powiatu,
  3. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  4. nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu
   i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
  5. zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
  6. kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu,
  7. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi starostwa,
  8. nadzorowanie egzekwowania należności budżetowych,
  9. uruchamianie procedury w celu wyboru banku obsługującego powiat oraz powiatowe jednostki organizacyjne,
  10. uczestniczenie z głosem doradczym w pracach zarządu,
  11. powiadamianie rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie kontrasygnaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 2. Skarbnikowi – Głównemu Księgowemu Powiatu podlega Wydział Finansowy, w skład którego wchodzą :
  1. Wieloosobowe Stanowisko ds. finansowo- ksiegowych,
  2. Wieloosobowe Stanowisko ds. planowania i realizacji budżetu powiatu

Informacje

Rejestr zmian