Skład osobowy Rady Powiatu kadencji 2018 – 2023

Skład osobowy Rady Powiatu Aleksandrowskiego kadencji 2018 – 2023

1. Pan Świątkowski Arkadiusz – Przewodniczący Rady Powiatu

2. Pani Lewandowska Ewelina – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

3. Pan Mansour Lotfi – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

4. Pani Banaszkiewicz Mariola

5. Pani Ceglewska Agata

6. Pan Draheim Jerzy

7. Pani Golec Renata

8. Pan Gralak Arkadiusz

9. Pan Grzegórski Konstanty

10. Pani Kiciak-Kucharska Magdalena

11. Pan Łozicki Andrzej

12. Pan Michalak Sławomir

13. Pan Potaczek Adam

14. Pani Stefaniak-Mansour Edyta

15. Pani Wdowczyk Małgorzata

16. Pan Włoch Maciej

17. Pan Wochna Dariusz

Informacje

Rejestr zmian