Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 263/2017 05.10.2017 obowiązująca UCHWAŁA NR 263/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 października 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034 Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 262/2017 05.10.2017 obowiązująca UCHWAŁA NR 262/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017 Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXVII/352/2017 28.09.2017 obowiązująca Uchwała Nr XXVII/352/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie złożenia odpowiedzi na skargę kasacyjną wniesioną przez Spółkę „Ignat” Anna Mikina-Witkowska, Bernard Błażej Witkowski-Mikina Spółka Jawna z siedzibą we Włocławku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ze skargi „Ignat” Anna Mikina-Witkowska, beranrd Błażej Witkowski-Mikina Spólka Jawna we Włocławku na uchwałę Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2016 r. Nr XVII/238/2016 w sprawie okreslenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2017, w tym dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXVII/351/2017 28.09.2017 obowiązująca Uchwała Nr XXVII/351/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXVII/347/2017 28.09.2017 obowiązująca Uchwała Nr XXVII/347/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim w ośmioletnią szkołę podstawową Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXVII/346/2017 28.09.2017 obowiązująca Uchwała Nr XXVII/346/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXVII/345/2017 28.09.2017 obowiązująca Uchwała Nr XXVII/345/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXVII/344/2017 28.09.2017 obowiązująca Uchwała Nr XXVII/344/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXVII/343/2017 28.09.2017 obowiązująca Uchwała Nr XXVII/343/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenie przekształcenia zasadnicznej szkoły zawodowej Specjalnej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia Nr 3 Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXVII/342/2017 28.09.2017 obowiązująca Uchwała Nr XXVII/342/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
« 1 2 3 71 72 »