Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 93/2019 26.09.2019 obowiązująca w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bądkowo na lata 2019-2024 z perspektywą do roku 2026″ Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 92/2019 18.09.2019 obowiązująca w sprawie przeprowadzenia rekontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 97/2019 30.09.2019 obowiązująca w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) robót budowlanych zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, który został przeznaczony na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 i Powiatowego Centrum Pomocy” Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 94/2019 30.09.2019 obowiązująca w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli szkół kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z podziałem na 8 części” Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 98/2019 01.10.2019 obowiązująca w sprawie zatrudnienia na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 99/2019 01.10.2019 obowiązująca w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020 Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu VI/117/2019 20.09.2019 obowiązująca Uchwala Nr VI/117/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr I/17/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu VI/116/2019 20.09.2019 obowiązująca Uchwala Nr VI/116/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnej pani Edyty Stefaniak-Mansour Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu VI/115/2019 20.09.2019 obowiązująca Uchwala Nr VI/115/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie pozostawienie bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu VI/114/2019 20.09.2019 obowiązująca Uchwala Nr VI/114/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy Szczegóły
« 1 2 3 129 130 »