Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 282/2017 13.12.2017 obowiązująca w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 150.000 zł celem podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Szczegóły
Zarządzenia Starosty 6/2016 23.02.2016 obowiązująca Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy Szczegóły
Zarządzenia Starosty 24/2016 18.08.2016 obowiązująca Zarządzenie nr 24/2016 w sprawie zasad gospodarki kluczami i ochrony fizycznej w budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu - 30.11.2017 obowiązująca UCHWAŁA NR 281/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017 Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 279/2017 30.11.2017 obowiązująca UCHWAŁA NR 279/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034 Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 278/2017 30.11.2017 obowiązująca UCHWAŁA NR 278/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017 Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 274/2017 23.11.2017 obowiązująca UCHWAŁA NR 274/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034 Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 273/2017 23.11.2017 obowiązująca UCHWAŁA NR 273/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017 Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXVIII/367/2017 14.11.2017 obowiązująca UCHWAŁA NR XXVIII/367/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034 Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXVIII/366/2017 14.11.2017 obowiązująca UCHWAŁA NR XXVIII/366/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017 Szczegóły
« 1 2 3 75 76 »