Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 83/2019 14.08.2019 obowiązująca zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Powiecie Aleksandrowskim w 2019 roku Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 80/2019 07.08.2019 obowiązująca w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 79/2019 07.08.2019 obowiązująca w sprawie przedstawienia informacji z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego za I półrocze 2019 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 78/2019 07.08.2019 obowiązująca UCHWAŁA NR 78/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 82/2019 07.08.2019 obowiązująca UCHWAŁA NR 82/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034 Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 81/2019 07.08.2019 obowiązująca UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 77/2019 25.07.2019 obowiązująca UCHWAŁA NR 77/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034 Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 76/2019 25.07.2019 obowiązująca UCHWAŁA NR 76/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 71/2019 11.07.2019 obowiązująca UCHWAŁA NR 71/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 11 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034 Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 70/2019 11.07.2019 obowiązująca UCHWAŁA NR 70/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 Szczegóły
« 1 2 3 125 126 »