Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 157/2020 21.05.2020 obowiązująca w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg – ulic do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 159/2020 04.06.2020 obowiązująca w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2020 roku” Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XII/179/2020 29.05.2020 obowiązująca Uchwała Nr XII/179/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr I/22/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Mienia Powiatu i Infrastruktury Technicznej Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XII/178/2020 29.05.2020 obowiązująca Uchwała Nr XII/178/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030 Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XII/177/2020 29.05.2020 obowiązująca Uchwała Nr XII/177/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020 Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XII/176/2020 29.05.2020 obowiązująca Uchwała Nr XII/176/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 roku zmieniającej uchwałę Nr IX/145/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 w sprawie wyznaczenia kandydatów do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XII/175/2020 29.05.2020 obowiązująca Uchwała Nr XII/175/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyznaczenia kandydata do składu Zespołu do spraw polityki społecznej Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XII/174/2020 29.05.2020 obowiązująca Uchwała Nr XII/174/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Aleksandrowskiego i zmieniająca uchwałę Nr I/17/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XII/173/2020 29.05.2020 obowiązująca Uchwała Nr XII/173/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji pani R. S. Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XII/172/2020 29.05.2020 obowiązująca Uchwała Nr XII/172/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
« 1 2 3 146 147 »