Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 18/2019 16.01.2019 obowiązująca w sprawie upoważnienia Wicestarosty Aleksandrowskiego do reprezentowania Powiatu Aleksandrowskiego w Spółdzielni Socjalnej „KUJAWIANKA” w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 17/2019 16.01.2019 obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 16/2019 10.01.2019 obowiązująca w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 15/2018 31.12.2018 obowiązująca UCHWAŁA NR 15/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034 Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 14/2018 31.12.2018 obowiązująca UCHWAŁA NR 14/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018 Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu II/35/2018 21.12.2018 obowiązująca Uchwała Nr II/35/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018 Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu II/40/2018 21.12.2018 obowiązująca Uchwała Nr II/40/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania według właściwości wniosku o zlikwidowanie punktu skupu złomu Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu II/39/2018 21.12.2018 obowiązująca Uchwała Nr II/39/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu II/38/2018 21.12.2018 obowiązująca Uchwała Nr II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034 Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu II/37/2018 21.12.2018 obowiązująca Uchwała Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 Szczegóły
« 1 2 3 110 111 »