Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 332/2018 05.07.2018 obowiązująca UCHWAŁA NR 332/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034 Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 331/2018 05.07.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR 331/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018 Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 334/2018 11.07.2018 obowiązująca w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, powołania komisji przetargowej na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 4.000.000 zł” oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji przetargowej Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 333/2018 05.07.2018 obowiązująca w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, powołania komisji przetargowej na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych LO w Ciechocinku na cele sportowo – rekreacyjne – boisko wielofunkcyjne” oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji przetargowej Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXXIV/444/2018 29.06.2018 obowiązująca Uchwała Nr XXXIV/444/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałe w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXXIV/443/2018 29.06.2018 obowiązująca Uchwała Nr XXXIV/443/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXXIV/442/2018 29.06.2018 obowiązująca Uchwała Nr XXXIV/442/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXXIV/441/2018 29.06.2018 obowiązująca Uchwała Nr XXXIV/441/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2017 rok Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXXIV/440/2018 29.06.2018 obowiązująca Uchwała Nr XXXIV/440/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/428/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXXIV/439/2018 29.06.2018 obowiązująca Uchwała Nr XXXIV/439/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/427/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
« 1 2 3 94 95 »