Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 310/2018 16.03.2018 obowiązująca w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Powiecie Aleksandrowskim w 2018 roku Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 305/2018 08.03.2018 obowiązująca w sprawie ustalenia planu kontroli na 2018 rok przeprowadzanych w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach uzyskujących środki finansowe z budżetu powiatu Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 304/2018 08.03.2018 obowiązująca w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016 – 2025 ze Strategią Rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2011 – 2020 Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 306/2018 08.03.2018 obowiązująca w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego za rok 2017 Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 307/2018 08.03.2018 obowiązująca w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu mającego wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 308/2018 08.03.2018 obowiązująca w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 302/2018 27.02.2018 obowiązująca zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018 Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 303/2018 27.02.2018 obowiązująca w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, powołania komisji przetargowej na „Dostawę sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 CKP i Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”, oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji przetargowej Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXXI/399/2018 23.02.2018 obowiązująca Uchwała Nr XXXI/399/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego lekarza Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2017 Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXXI/398/2018 23.02.2018 obowiązująca Uchwała Nr XXXI/398/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim za 2017 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku Szczegóły
« 1 2 3 85 86 »