Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 59/2019 03.06.2019 obowiązująca w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 60/2019 03.06.2019 obowiązująca w sprawie zlecenia doraźnej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 58/2019 30.05.2019 obowiązująca w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 55/2019 30.05.2019 obowiązująca w sprawie upoważnienia pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 57/2019 30.05.2019 obowiązująca w sprawie upoważnienia pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie do podejmowania czynności w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 56/2019 30.05.2019 obowiązująca w sprawie upoważnienia pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim do zarządzania drogami powiatowymi w imieniu Zarządu Powiatu wraz z prawem do wydawania decyzji administracyjnych Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 54/2019 30.05.2019 obowiązująca w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie Szczegóły
Zarządzenia Starosty 19/2019 31.05.2019 obowiązująca Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie ustalenia dnia 21 czerwca 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Zarządzenia Starosty 18/2019 23.05.2019 obowiązująca Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej- Podinspektor KT Szczegóły
Zarządzenia Starosty 17/2019 23.05.2019 obowiązująca Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie przygotowania powiatowego ćwiczenia obronnego ,, KOBRA-2019 Powiat Aleksandrowski” we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, stażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu aleksandrowskiego. Szczegóły
« 1 2 3 119 120 »