Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór uchwał Rady Powiatu II/35/2018 21.12.2018 obowiązująca Uchwała Nr II/35/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018 Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu II/40/2018 21.12.2018 obowiązująca Uchwała Nr II/40/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania według właściwości wniosku o zlikwidowanie punktu skupu złomu Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu II/39/2018 21.12.2018 obowiązująca Uchwała Nr II/39/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu II/38/2018 21.12.2018 obowiązująca Uchwała Nr II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034 Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu II/37/2018 21.12.2018 obowiązująca Uchwała Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu II/36/2018 21.12.2018 obowiązująca Uchwała Nr II/36-/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034 Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu II/34/2018 21.12.2018 obowiązująca Uchwała Nr II/34/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu II/33/2018 21.12.2018 obowiązująca Uchwała Nr II/33/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację ktorych przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu II/32/2018 21.12.2018 obowiązująca Uchwała Nr II/32/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenia Ogólne Związku Powiatów Polskich Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu II/31/2018 21.12.2018 obowiązująca Uchwała Nr II/31/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie delegowania Radnych Powiatu Aleksandrowskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Szczegóły
« 1 2 3 51 52 »