Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór uchwał Rady Powiatu IV/70/2019 10.05.2019 obowiązująca Uchwała Nr IV/70/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu IV/69/2019 10.05.2019 obowiązująca Uchwała Nr IV/69/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części działki 90/7 mapa 28 Aleksandrów Kujawski z jednoczesnym nabyciem części działki 90/5 mapa 28 Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu IV/68/2019 17.05.2019 obowiązująca Uchwała Nr IV/68/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu IV/67/2019 10.05.2019 obowiązująca Uchwała Nr IV/67/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia informacji z działalności Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za 2018 rok Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu IV/66/2019 10.05.2019 obowiązująca Uchwała Nr IV/66/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawski za 2018 rok Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu IV/65/2019 10.05.2019 obowiązująca Uchwała Nr IV/65/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim – Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 roku Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu IV/64/2019 10.05.2019 obowiązująca Uchwała Nr IV/64/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu IV/63/2019 10.05.2019 obowiązująca Uchwała Nr IV/63/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego za okres między III a IV sesją Rady Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu IV/62/2019 10.05.2019 obowiązująca Uchwała Nr IV/62/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu Aleksandrowskiego podjętych na III sesji Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu III/61/2019 15.03.2019 obowiązująca Uchwała Nr III/61/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie przekazania wniosku według właściwości Szczegóły
« 1 2 3 54 55 »