Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Sprzedaż map przez internet Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Wpis do ewidencji wykładowców Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Wydawanie map Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wycena nieruchomości, Rzeczoznawcy majątkowi Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wydawanie zaświadczenia z gospodarki leśnej Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Udzielenie licencji na transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – wydanie decyzji Wydział Architektury i Budownictwa (AB) Szczegóły
Zgłoszenia wykonania budowy lub robót budowlanych z projektem budowlanym dot. budowy budynku mieszkalnego, przebudowy oraz budowy sieci Wydział Architektury i Budownictwa (AB) Szczegóły
« 1 2 3 4 8 9 10 »