Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Szczegóły
ZAWIADOMIENIE O NABYCIU POJAZDU Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Rejestracja profesjonalna Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Aleksandrowskiego Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Szczegóły
Sprzedaż map przez internet Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Wpis do ewidencji wykładowców Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Wydawanie map Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
« 1 2 3 4 9 10 11 »