Przetargi

Nr przetargu Temat
Rz.272.2.9.2018 Remont pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Nr Rz.272.2.14.2017 Remont sanitariatów i szatni z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w sali gimnastycznej Zespołu szkól Nr 2 Szczegóły
Rz.272.2.12.2017 Remont sanitariatów i szatni z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Rz.272.2.9.2017 Remont pomieszczeń w Starostwie powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Rz.272.2.2.2017 Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Rz.272.2.1.2017 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę „usuwanie pojazdów z terenu powiatu aleksandrowskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym Szczegóły
Rz.272.4.2018 świadczenie usług w zakresie usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu aleksandrowskiego w przypadkach określonych w art.30a ust.1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012r,poz.1137 z póżn. zm.) oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Szczegóły
Rz.272.2.16.2016 zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych Szczegóły
Rz.272.2.17.2016 zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności Szczegóły
Rz.272.2.17.2016 Rozeznanie cenowe rynku na opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5.537km od km 2+072 do km 7+609 Szczegóły
« »