Uchwała Nr XXVIII/361/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2018 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Uchylony
  • Sesja XXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 14.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2018
  • Data wejścia w życie 05.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 21.11.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 4470
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4470
  • Nr aktu prawnego XXVIII/361/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny dyżury aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 roku (dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy)
  • Podstawa prawna wydania art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy prawo farmaceutyczne
  • Grupa aktów prawnych Zbiór uchwał Rady Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian