Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-03-20 09:12:48 w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w Powiecie Aleksandrowskim w 2018 roku Szczegóły
2 2018-03-15 14:53:05 Sprzedaż map przez internet Szczegóły
3 2018-03-12 15:15:29 w sprawie ustalenia planu kontroli na 2018 rok przeprowadzanych w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach uzyskujących środki finansowe z budżetu powiatu Szczegóły
4 2018-03-12 15:10:27 w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016 - 2025 ze Strategią Rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2011 - 2020 Szczegóły
5 2018-03-12 15:04:50 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego za rok 2017 Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego w Raciążku Szczegóły
6 2018-03-12 14:59:09 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu mającego wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
7 2018-03-12 14:49:58 w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
8 2018-03-09 14:57:45 Dostawa wyposażenia do nauki w zawodzie technik geodeta w Zespole Szkół nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
9 2018-02-28 15:25:12 Dostawa sprzetu komputerowego na wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 CKP i Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawski Szczegóły
10 2018-02-28 10:39:15 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 135 136 137 »