Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-10-16 14:07:47 w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bądkowo na lata 2019-2024 z perspektywą do roku 2026" Szczegóły
2 2019-10-16 09:12:28 w sprawie przeprowadzenia rekontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie Szczegóły
3 2019-10-16 09:07:41 w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) robót budowlanych zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, który został przeznaczony na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 i Powiatowego Centrum Pomocy" Szczegóły
4 2019-10-16 08:50:35 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na "Przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli szkół kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z podziałem na 8 części" Szczegóły
5 2019-10-16 08:43:33 w sprawie zatrudnienia na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie Szczegóły
6 2019-10-16 08:24:29 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020 Szczegóły
7 2019-10-03 14:55:02 Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zawodowych podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli szkół kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z podziałem na 8 części Szczegóły
8 2019-10-03 08:21:16 Uchwala Nr VI/117/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr I/17/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Szczegóły
9 2019-10-03 08:18:10 Uchwala Nr VI/116/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnej pani Edyty Stefaniak-Mansour Szczegóły
10 2019-10-03 08:14:36 Uchwala Nr VI/115/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie pozostawienie bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
« 1 2 3 4 214 215 216 »