Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-08-19 14:52:41 Konkurs na stanowisko inspektora do wydziału Architektury i Budownictwa Szczegóły
2 2019-08-19 13:24:18 Konkurs na stanowisko referent prawno - administracyjny Szczegóły
3 2019-08-19 11:30:38 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w Powiecie Aleksandrowskim w 2019 roku Szczegóły
4 2019-08-12 13:44:17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
5 2019-08-12 13:38:33 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego za I półrocze 2019 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego w Raciążku Szczegóły
6 2019-08-09 13:51:58 UCHWAŁA NR 78/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za I półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Szczegóły
7 2019-08-09 13:50:27 UCHWAŁA NR 82/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034 Szczegóły
8 2019-08-09 13:48:46 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 Szczegóły
9 2019-08-09 13:46:51 UCHWAŁA NR 77/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034 Szczegóły
10 2019-08-09 13:36:41 UCHWAŁA NR 76/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 210 211 212 »