Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-12-10 11:35:10 zmieniająca uchwałę Nr 287/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. "Szkoła zawodowa szansą na przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 10.2 Kształcenie zawodowe i ogólne, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Szczegóły
2 2019-12-10 11:28:00 w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w Powiecie Aleksandrowskim w sezonie zimowym 2019 / 2020 Szczegóły
3 2019-12-10 08:56:04 Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji Szczegóły
4 2019-12-10 08:52:12 Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie powołania Kapituły nagród ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na terenie Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
5 2019-12-10 08:46:03 Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Szczegóły
6 2019-12-10 08:42:22 Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Bieżącą dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
7 2019-12-10 08:34:07 Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
8 2019-12-10 08:28:47 Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie przyjęcia zasad przekazywania informacji publicznej do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
9 2019-12-10 08:22:33 Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy Szczegóły
10 2019-12-10 08:16:54 Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu aleksandrowskiego Szczegóły
« 1 2 3 4 212 213 214 »