Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-07-13 13:03:27 UCHWAŁA NR 332/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034 Szczegóły
2 2018-07-13 13:01:03 UCHWAŁA NR 331/2018 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018 Szczegóły
3 2018-07-12 10:49:59 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, powołania komisji przetargowej na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 4.000.000 zł" oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji przetargowej Szczegóły
4 2018-07-11 14:42:55 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 4 000 000 zł. Szczegóły
5 2018-07-10 12:04:12 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, powołania komisji przetargowej na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych LO w Ciechocinku na cele sportowo - rekreacyjne - boisko wielofunkcyjne" oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji przetargowej Szczegóły
6 2018-07-09 15:17:48 Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych LO w Ciechocinku na cele sportowo-rekreacyjne-boisko wielofunkcyjne Szczegóły
7 2018-07-05 13:29:32 Uchwała Nr XXXIV/444/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałe w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
8 2018-07-05 13:25:53 Uchwała Nr XXXIV/443/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
9 2018-07-05 13:23:14 Uchwała Nr XXXIV/442/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok Szczegóły
10 2018-07-05 13:18:46 Uchwała Nr XXXIV/441/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2017 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 152 153 154 »