Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-06-05 13:04:39 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację… Szczegóły
2 2020-06-05 12:33:05 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg - ulic do kategorii dróg gminnych Szczegóły
3 2020-06-05 12:24:30 w sprawie przyjęcia "Zasad udzielania dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2020 roku" Szczegóły
4 2020-06-04 08:18:05 Uchwała Nr XII/179/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr I/22/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Mienia Powiatu i Infrastruktury Technicznej Szczegóły
5 2020-06-04 08:07:59 Uchwała Nr XII/178/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/151/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030 Szczegóły
6 2020-06-04 08:04:18 Uchwała Nr XII/177/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020 Szczegóły
7 2020-06-04 08:00:18 Uchwała Nr XII/176/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 roku zmieniającej uchwałę Nr IX/145/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 w sprawie wyznaczenia kandydatów do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
8 2020-06-04 07:57:31 Uchwała Nr XII/175/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyznaczenia kandydata do składu Zespołu do spraw polityki społecznej Szczegóły
9 2020-06-04 07:54:45 Uchwała Nr XII/174/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Aleksandrowskiego i zmieniająca uchwałę Nr I/17/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Szczegóły
10 2020-06-03 15:19:26 Uchwała Nr XII/173/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji pani R. S. Szczegóły
« 1 2 3 4 229 230 231 »