Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-12-14 13:10:52 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Szczegóły
2 2017-12-14 09:49:23 w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 150.000 zł celem podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Szczegóły
3 2017-12-07 15:06:54 Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg na obszarze powiatu aleksandrowskiego Szczegóły
4 2017-12-07 10:52:22 AB.6740.382.2017 INFORMACJA Aleksandrów Kuj. 28.11.2017r. AB.6740.382.2017 INFORMACJA Zgodnie z art. 72 ust.6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz… Szczegóły
5 2017-12-06 14:53:42 Dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
6 2017-12-06 12:31:45 Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy Szczegóły
7 2017-12-06 12:22:49 Zarządzenie nr 24/2016 w sprawie zasad gospodarki kluczami i ochrony fizycznej w budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
8 2017-12-06 09:16:50 UCHWAŁA NR 281/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017 Szczegóły
9 2017-12-05 11:23:34 Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta do wydziału Architektury i Budownictwa Szczegóły
10 2017-12-01 09:19:06 UCHWAŁA NR 279/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034 Szczegóły
« 1 2 3 4 123 124 125 »