Głosowania imienne

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.01.2020 Imienne wykazy głosowań – III sesja Rady Powiatu Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEKAZANIA WEDŁUG WŁAŚCIWOŚCI WNIOSKU O ZLIKWIDOWANIE PUNKTU SKUPU ZŁOMU Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE BONIFIKATY NA RZECZ PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM OD OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE BONIFIKATY NA RZECZ PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM OD OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO NA LATA 2019-2034 Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO NA ROK 2019 Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO NA LATA 2018-2034 Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ NR XXIX/379/2017 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Z DNIA 15 GRUDNIA 2017 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO NA ROK 2018 Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 GŁOSOWANIE IMIENNE NAD WNIOSKIEM RADNEGO PANA ARKADIUSZA GRALAKA O WYKREŚLENIE Z PORZĄDKU OBRAD SESJI PUNKTU 7.9 DOTYCZĄCEGO ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁALNOŚC DYREKTORA PUP W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM I PONOWNE PRZEKAZANIE SPRAWY DO ROZPATRZENIA PRZEZ KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI Szczegóły