Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.11.2018 Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Skarbu Państwa Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Wskaźnik zwiększający do dotacji dla szkół – aktualizacja Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Wskaźnik zwiększający do dotacji dla szkół Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 AB.6740.402.2017 INFORMACJA Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 AB.6740.400.2017 INFORMACJA Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 AB.6740.382.2017 INFORMACJA Szczegóły