Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.03.2021 Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów na okres obowiązywania od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2031 roku Szczegóły
Artykuł 25.11.2020 Bieżąca dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8. Szczegóły
Artykuł 23.11.2020 Zakup i dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 14.10.2020 Dostawa wyposażenia do prowadzenia zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim, Liceum Ogólnokształcącego im . Stanisława Staszica w Ciechocinku oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Aleksandrowie Kujawskim ” z podziałem na 2 zadania w ramach projektu „Dobry zawód to przyszłość- II edycja”. Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Usługa polegająca pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem” Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Dostawa odzieży roboczej do odbywania staży w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość -II etap”. Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów na okres obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2030 roku dla lasów niestanowiących własności Skarbu państwa, należących do osób fizycznych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Raciążek, miasto Aleksandrów Kujawski, miasto Ciechocinek o łącznej powierzchni 779,10 ha- II postępowanie. Szczegóły
Artykuł 27.04.2020 Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg na obszarze powiatu aleksandrowskiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruch drogowym ( t. j. Dz. U. z 2020 r, poz.110) oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Szczegóły
Artykuł 27.04.2020 Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów na okres obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2030 roku dla lasów niestanowiących własności Skarbu państwa, należących do osób fizycznych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Raciążek, miast Aleksandrów Kujawski , miasto Ciechocinek o łącznej powierzchni 779,10 ha Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Dostawa laptopów na potrzeby szkół prowadzonych przez powiat aleksandrowski Szczegóły