Zarządzenia Starosty

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.07.2021 ZARZĄDZENIE Nr 30/2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 20/2020 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaocznego trybu postępowania przed Powiatowym Zespołem do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 13.07.2021 ZARZĄDZENIE NR 29/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 ZARZĄDZENIE NR 28/2021 w sprawie powołania Punktu Kontaktowego HNS (Host Nation Suport) Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 ZARZĄDZENIE Nr 27/2021 zmieniające zarządzenie nr 49/2020 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 7 października 2020 roku w sprawie obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim w okresie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Szczegóły
Akty prawne 14.05.2021 ZARZĄDZENIE Nr 26/2021 zmieniające zarządzenie nr 49/2020 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 7 października 2020 roku w sprawie obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim w okresie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Szczegóły
Akty prawne 14.05.2021 ZARZĄDZENIE Nr 25/2021 zmieniające zarządzenie nr 7/2021 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 14.05.2021 ZARZĄDZENIE Nr 24/2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 4/2021 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia czasu pracy dla pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim w okresie obowiązywania stanu epidemii COVID – 19. Szczegóły
Akty prawne 14.05.2021 ZARZĄDZENIE Nr 23/2021 w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń członków Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 14.05.2021 ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 zmieniające zarządzenie nr 27/2016 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 14.05.2021 ZARZĄDZENIE Nr 21/2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 16/2021 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 11 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim w okresie obowiązywania stanu epidemii COVID – 19. Szczegóły