Nieodpłatna Pomoc Prawna


Z dniem 17 maja 2021 r. porady nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego udzielane są bezpośrednio w wyznaczonych punktach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul. Sikorskiego 3, poniedziałek godz. 10:00 -14:00,
 2. Żłobek Samorządowy „Bursztynek” w Odolionie, ul. Młodzieżowa 5, wtorek godz. 11:00 -15:00,
 3. Dom Kultury w Zakrzewie ul. Dworcowa l, środa, godz. 11: 00 – 15:00,
 4. Urząd Gminy w Konecku, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, czwartek godz. 10:00 – 14:00,
 5. Urząd Miejski, ul. Kopernika 19, piątek godz. 10:0014:00.

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim z możliwością realizacji mediacji dyżury odbywają się w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wyspiańskiego 4:

 1. poniedziałek w godz.10.30 – 14.30,
 2. wtorek w godz. 8 :00 – 12:00,
 3. środa w godz. 12:00 – 16:00,
 4. czwartek w godz.8:00 – 12:00,
 5. piątek w godz. 15:00 – 19:00.

Każda osoba pragnąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do zakrywania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości od innych interesantów.

 

LogoKARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I EDUKACJA PRAWNA.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo-administracyjny, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży oświadczenie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub dostęp do tłumacza języka migowego.

HARMONOGRAM DYŻURÓW OSÓB ŚWIADCZĄCYCH NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ,NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I EDUKACJĘ PRAWNĄ

Lp. Lokal Dzień tygodnia i godziny pracy
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul. Sikorskiego 3 Poniedziałek
od godz.10:00 do godz.14:00
2. Żłobek Samorządowy „Bursztynek” w Odolionie ul. Młodzieżowa 5 Wtorek
od godz.11:00 do godz.15:00
3. Dom Kultury w Zakrzewie ul .Dworcowa 1 Środa
od godz.11:00 do godz.15:00
4. Urząd Gminy w Konecku ul. Włodzimierza Lubańskiego 11 Czwartek
od godz.10:00 do godz.14:00
5. Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 Piątek
od godz.10:00 do godz. 14:00

 

1. Zespół Szkół Nr1 CKP w Aleksandrowie Kuj.ul. Wyspiańskiego 4 Poniedziałek
od godz.10:30 do godz.14:30
2. Zespół Szkół Nr1 CKP w Aleksandrowie Kuj.ul. Wyspiańskiego 4 Wtorek
od godz.8:00 do godz.12:00
3. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.ul. Wyspiańskiego 4 Środa
od godz.12:00 do godz.16:00
4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.ul. Wyspiańskiego 4 Czwartek
od godz.8:00 do godz.12:00
5. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.ul. Wyspiańskiego 4 Piątek
od godz.15:00 do godz.19:00

 

Ogłoszenia na rok 2021

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2021 roku na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Ogłoszenie o naborze kandydata na członka komisji konkursowej do spraw wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w roku 2021 na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. Ogłoszenie

4. Uchwała Nr 211/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2021 roku na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2021 roku na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

6. Ogłoszenie


Ogłoszenia na rok 2020

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2020 roku na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Ogłoszenie naboru na członka komisji konkursowej do spraw wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w roku 2020 na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. Uchwała Nr 121/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2020 roku na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>