Opłaty związane z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

 

Pojazdy odholowane z terenu powiatu aleksandrowskiego, w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, przechowywane są na parkingu:

„AUTOMOBIL” Sp. z o. o. 87-800 Włocławek, ul. Płocka 159 ,
Pojazd można odebrać na w/w parkingu przez całą dobę w każdy dzień tygodnia.

Wysokość opłat za odholowanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi z terenu powiatu aleksandrowskiego,  została określona uchwałą IX/140/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku.

W/w opłaty należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim: KBS Aleksandrów Kujawski 77 9537 0000 2001 0018 0438 0001
(w tytule wpisując: opłata za holowanie i parkowanie oraz nr rej. pojazdu)

Informacje

Rejestr zmian