Petycje

Petycje bieżące jednokrotne

Petycje bieżące wielokrotne

Prawo petycji jako odrębne prawo, różne od skarg i wniosków

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w dziale „Wolności i prawa polityczne”, w art. 63 przewiduje możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

Obowiązujące od 6 września 2015 r. przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014r.) określają zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Gdzie składamy petycję adresowaną do Starosty Aleksandrowskiego lub Starostwa Powiatowego (z dopiskiem „Petycja”)

Korespondencyjnie na adres:
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
ul.Słowackiego 8  87-700 Aleksandrów Kujawski
z dopiskiem „Petycja”
Pocztą elektroniczną:
– na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do urzędu – adres skrytki ESP: /a8e06me4y7/SkrytkaESP
W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).
– na adres poczty elektronicznej urzędu sekretariat[at]aleksandrow[dot]pl za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzania UPP)
Osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu lub w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu
w poniedziałku do piątku w godzinach 7-30 – 15-30

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>