Procedury w Wydziale Komunikacji i Transportu, wprowadzone od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania, w celu umożliwienia bezpiecznego realizowania niezbędnych spraw

Procedury w Wydziale Komunikacji i Transportu, wprowadzone
od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania, w celu umożliwienia
bezpiecznego realizowania niezbędnych spraw.

  1. Zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną – mailowo, przez platformę epuap.gov.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres tutejszego Starostwa.
  2. Za pośrednictwem poczty można również załatwić sprawy takie jak wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w zagubionym dowodzie bądź karcie pojazdu lub wyrejestrowanie pojazdu.
  3. Osoby, które mają do odbioru stały dowód rejestracyjny, proszone są o przesłanie pozwolenia czasowego wraz z kartą pojazdu (jeśli była wydana) na adres Wydziału Komunikacji i Transportu. Równocześnie przypominamy, że od listopada 2019 r. właściciele pojazdów nie muszą posiadać przy sobie podczas kontroli drogowej dowodu rejestracyjnego gdyż wszystkie dane o pojeździe są uzyskiwane przez odpowiednie służby z ewidencji CEPiK. Zatem z tego powodu nie ma żadnych sankcji dla kierujących pojazdem.
  4. Wszelkie inne sprawy związane z pojazdami lub dowodami rejestracyjnymi można uzyskać telefonicznie, pod numerami telefonów:

– sprawy związane z wydawaniem dowodów rejestracyjnych: 54 282 79 34,

– sprawy związane z rejestracją pojazdów: 54 282 79 31.

  1. Doręczenie prawa jazdy (nowego i zatrzymanego) oraz wyrobienie profilu kierowcy możliwe będzie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, poprzez wysłanie pocztą.

Sprawy związane z wydawaniem praw jazdy: 54 282 79 36 / 37.

  1. Z uwagi na zaistniałe okoliczności informujemy, że rejestrowane będą jedynie pojazdy nowe, sprowadzone z zagranicy oraz pojazdy przedsiębiorców, niezbędne do prowadzenia działalności – po przesłaniu skanu dokumentów przedkładanych do rejestracji na email: komunikacja[at]aleksandrow[dot]pl . Po akceptacji przez pracownika przesłanego skanu dokumentów klient zostanie powiadomiony mailem zwrotnym o kompletności dokumentów oraz o wyznaczonym terminie złożenia oryginalnych dokumentów za pośrednictwem poczty polskiej. W celu łatwiejszej identyfikacji prosimy aby złożone dokumenty były umieszczone w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem właściciela oraz adresem, na który pracownik Wydziału wyśle gotowe dokumenty tj.: decyzję o rejestracji pojazdów wraz z dowodem rejestracyjnym i tablicami.
  2. W związku z reorganizacją pracy Wydziału Komunikacji i Transportu anuluje się terminy wizyt w tym wydziale dokonane wcześniej przez telefon.Ponadto, w chwili obecnej, aż do odwołania zawieszone zostaje umawianie wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu.
  3. Jednocześnie mając na względzie obowiązujące przepisy dotyczące wymierzania kar z tytułu niedokonania w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w tym terminie nabycia / zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju informujemy, że niedopełnienie tych obowiązków z powodów związanych z epidemią koronawirusa będzie traktowane jako siła wyższa w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wyłączająca odpowiedzialność z tytułu dokonanego naruszenia.
  1. Korespondencję tradycyjną należy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8

87 – 700 Aleksandrów Kujawski

Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres e-mail:

komunikacja[at]aleksandrow[dot]pl

rejestracja[at]aleksandrow[dot]pl

prawajazdy[at]aleksandrow[dot]pl

Starosta Aleksandrowski
(-) Lidia Zwierzchowska

Informacje

Rejestr zmian