Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2019r.

Rejestr umów zawartych przez
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2019r.

Lp. Numer umowy Data
zawarcia umowy
Nazwa Organu Nazwa podmiotu
z którym zawarto umowę
Przedmiot umowy Okres obowiązywania
umowy
Wartość umowy
(brutto)
Współfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej
Tryb zawarcia umowy Załączniki
 1. OR.215.1.2019 3.01.2019 Starosta Aleksandrowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Włocławek

Aneks nr 9/2019 dot.zmiany treści porozumienia zawartego w dniu 19 lipca 2011r.

 do 31.12.2019 45zł/ha nadzorowania powierzchni lasów w stosunku rocznym NIE Aneks do umowy
 2.

OR.215.2.2019

03.01.2019  Starosta Aleksandrowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo

Aneks nr 7/2019 dot. zmiany treści porozumienia zawartego w dniu 29 marca 2012r.

do 31.12.2019  45zł/ha nadzorowania powierzchni lasów w stosunku rocznym  NIE Aneks do umowy
 3. OR.215.3.2019  09.01.2019  Starosta Aleksandrowski Bogumiła Germanowska  87-800 Włocławek Umowa zlecenie dot. zaopiniowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski, udziału w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim, opracowania uchwały o zaopiniowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski. do 28.02.2019  500 zł brutto, 50 zł brutto / h NIE  Umowa zlecenie
 4.

OR.215.4.2019

 09.01.2019  Starosta Aleksandrowski

Władysława Rekowska

 

87-800 Włocławek

Umowa zlecenie dot. zaopiniowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski, udziału w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim, opracowania uchwały o zaopiniowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski.

do 28.02.2019 500 zł brutto, 50 zł brutto / h NIE Umowa zlecenie  –
5.

OR.215.5.2019

 18.01.2019   Starosta Aleksandrowski

Zarząd Dróg Powiatowych w Odolionie

Umowa dot.wykonania usługi obejmującej niżej wymienione czynności : Przewiezienie sprzętu medycznego znajdującego się w pomieszczeniu Komendy PSP w Aleksandrowie Kuj do siedziby MCK w Aleksandrowie Kuj, w którym będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa i odwiezienie po jej zakończeni. Przewiezienie z siedziby Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj niezbędnego sprzętu na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej i ewidencji wojskowej do siedziby MCK w Aleksandrowie Kuj, w którym będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa i odwiezienie po jej zakończeniu.

nieokreślony 800 zł brutto NIE Umowa
6.

OR.215.6.2019

 18.01.2019

 

Starosta Aleksandrowski

Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

Umowa dotycząca najmu lokalu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej z przeznaczeniem na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej

do 21.02.2019  5.700 zł brutto NIE Umowa  –
7.

OR.215.7.2019

 21.01.2019 Starosta Aleksandrowski

Partner XXI KLEKS Spółka Jawna M.W.Wójcik  87-100 Toruń

Umowa dotycząca bieżącej dostawy materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj

do 31.12.2019 32.496,23 zł brutto – VAT 23% (6.076,55zł) NIE Umowa
8.

OR.215.8.2019

 24.01.2019  Starosta Aleksandrowski

PRINTEX Spółka z o.o Spółka komandytowa        05-270 Marki

Umowa dotycząca bieżącej dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Starostwa Powiatowego

 do 21.12.2019 53.795,01 zł brutto – VAT 23% (9.795.01zł)  NIE Umowa  –
 9.

OR.215.9.2019

08.02.2019

 Starosta Aleksandrowski

Marcin Natanek Marcin Natanek N-SOFT”

34-600 Limanowa

Umowa dotycząca świadczenie przez wykonawcę usługi polegającej na udostępnieniu serwisu internetowego „System ewidencji i raportowania nieodpłatnych porad prawnych ” na rzecz zamawiającego tj. Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.

 do

09.02.2020

 1.205,40 zł brutto , w tym podatek VAT 23%  NIE  Umowa Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 10.

OR.215.10.2019

05.03.2019

 Starosta Aleksandrowski

Sylwia Zielińska  87-702 Koneck

Umowa dotycząca wykonania pracy w charakterze archiwisty tj. przygotowania w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj dokumentacji archiwalnej poprzez sporządzenie teczek zgodnie z instrukcją kancelaryjną

do 05.04.2019 14,70 brutto za jedną godzinę pracy NIE Umowa zlecenie
 11.

OR.215.11.2019

 04.04.2019  Starosta Aleksandrowski

CANON POLSKA Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie 

02-460 Warszawa

Umowa dotycząca sprzedaży i dostawy plotera ze skanerem i wewnętrznym komputerem Ai0 do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj

 do 24.04.2019  32.927,05 zł brutto – VAT 23% (7.092,05zł)  NIE Umowa  –
 12.

OR.215.12.2019

 08.04.2019  Starosta Aleksandrowski

SKAWMET W.Olejniczak, S.Solka, J.Stachurski Spółka Jawna

Umowa dotycząca wykonania dostaw i montażu metalowych regałów jezdnych w pomieszczeniu przeznaczonym na archiwum zakładowe dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj

 do 15.05.2019  27.798,00 zł brutto – VAT 23% (5.198,00zł)  NIE Umowa  –
 13.

OR.215.13.2019

 19.04.2019  Starosta Aleksandrowski

Tomasz Majcherek Wrocław

51-003 Wrocław

Umowa dot.wykonania usługi przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnychy Powiatu Aleksandrowskiego

do 31.12.2019  900 zł brutto/ msc, ogółem 18.000 zł brutto – VAT  NIE Umowa Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 14.

OR.215.14.2019

 19.04.2019  Starosta Aleksandrowski

D. F.

87-700 Aleksandrów Kujawski

Umowa dot. prowadzenia rodziny zastępczej zawodowej  w Aleksandrowie Kujawskim.

do 18.04.2019 2.046 zł brutto/msc  NIE Umowa  –
 15.

OR.215.15.2019

 24.04.2019  Starosta Aleksandrowski

Dariusz Karaszewski Biuro Usługowo-Handlowe „ERMIS”

 

86-005 Białe Błota

Umowa dot. wykonania gleboznawczej klasyfikacji zmeliorowanych gruntów w obrębie ewidencyjnym Kolonia Bodzanowska,Gmina Zakrzewo, Powiat Aleksandrowski.

do 31.10.2019 34.400 zł brutto – VAT  NIE Umowa Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
16.

OR.215.16.2019

26.04.2019  Starosta Aleksandrowski

E i A. C.

87-700 Aleksandrów Kujawski

Aneks dot. umowy z dnia 29.03.2016 . Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia rodziny zastępczej z dniem 01.04.2019.

nieokreślony 2.456 zł brutto/msc  NIE Aneks
17.

OR.215.17.2019

 26.04.2019  Starosta Aleksandrowski

W i P. Ch.

87-700 Aleksandrów Kuj

Aneks dot. umowy z dnia 26.10.2018 r. Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia rodziny zastępczej z dniem 01.04.2019

 nieokreślony

2.046 zł brutto/msc

NIE  Aneks  –
 18.

OR.215.18.2019

 26.04.2019   Starosta Aleksandrowski

E i M. K.

87-700 Aleksandrów Kujawski

Aneks dot. umowy z dnia 31.07.2018 r. Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia rodziny zastępczej z dniem 01.04.2019

nieokreślony 2.046 zł brutto/msc  NIE  Aneks  –
 19.

OR.215.19.2019

  26.04.2019  Starosta Aleksandrowski

U. i G. H.

87-721 Raciążek

Aneks dot. umowy z dnia 29.01.2015 r. Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia domu z dniem 01.04.2019

 nieokreślony 2.456 zł brutto/msc  NIE  Aneks  –
 20.

OR.215.20.2019

  26.04.2019  Starosta Aleksandrowski

A.Ć.

87-731 Waganiec

Aneks dot. umowy z dnia 22.08.2017 r. Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia rodziny zastępczej z dniem 01.04.2019

 nieokreślony 2.660 zł brutto/msc  NIE  Aneks  –
 21.

OR.215.21.2019

  26.04.2019   Starosta Aleksandrowski

F.D. 

87-700 Aleksandrów Kujawski

Aneks dot. umowy z dnia 05.12.2018 r. Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia domu z dniem 01.04.2019

 nieokreślony  2.456 zł brutto/msc  NIE  Aneks  –
 22.

OR.215.22.2019

 26.04.2019   Starosta Aleksandrowski

W. i J. K.

87-704 Bądkowo

Aneks dot. umowy z dnia 01.02.2018 r. Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia domu z dniem 01.04.2019

nieokreślony  2.456 zł brutto/msc  NIE Aneks  –
 23.

OR.215.23.2019

 26.04.2019   Starosta Aleksandrowski

Jacek Krutulski

87-704 Bądkowo

Aneks dot. umowy z dnia 31.12.2018 r. Zleceniobiorcy z tyt. wykonania zadania określonego w umowie 01.04.2019

nieokreślony 588 zł brutto/msc  NIE  Aneks  –
 24.

OR.215.24.2019

  26.04.2019   Starosta Aleksandrowski

K. i P. H.

87-732 Lubanie

Aneks dot. umowy z dnia 06.03.2017 r. Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia rodziny zastępczej z dniem 01.04.2019

nieokreślony   2.046 zł brutto/msc  NIE  Aneks  –
 25.

OR.215.25.2019

 26.04.2019  Starosta Aleksandrowski

Paweł Hejman

87-732 Lubanie

Aneks dot. umowy z dnia 19.07.2017 r. Zleceniobiorcy z tyt. wykonania zadania określonego w umowie 01.04.2019

 nieokreślony 588 zł/brutto msc  NIE Aneks  –
 26.

OR.215.26.2019

 26.04.2019  Starosta Aleksandrowski

Grzegorz Taranowski

87-700 Aleksandrów Kujawski

Aneks dot. umowy z dnia 30.11.2017 r. Zleceniobiorcy z tyt. wykonania zadania określonego w umowie 01.04.2019

 nieokreślony 588 zł/brutto msc NIE Aneks  –
27.

OR.215.27.2019

 26.04.2019  Starosta Aleksandrowski

T. i G. T.

87-700 Aleksandrów Kujawski

Aneks dot. umowy z dnia 17.08.2017 r. Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia rodzinnego domu dziecka z dniem 01.04.2019

 nieokreślony  2.456 zł brutto/msc NIE Aneks  –
 28. OR.215.28.2019   26.04.2019   Starosta Aleksandrowski

J. D.

87-700 Aleksandrów Kujawski

Aneks dot. umowy z dnia 30.06.2017 . Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia rodziny zastępczej z dniem 01.04.2019

nieokreślony 2.456 zł brutto/msc NIE Aneks
29. OR.215.29.2019 22.05.2019   Starosta Aleksandrowski

Dawid Witkowski Archivist Business Partner

 

87-100 Toruń

Umowa dot. wykonania relokacji zasobu archiwalnego do nowej siedziby archiwum zakładowego.

30.11.2019 25 zł netto/przeniesienie 1 metra bieżącego  NIE Umowa
 30. OR.215.30.2019 22.05.2019 Starosta Aleksandrowski

M. i G.K.

87-700 Aleksandrów Kujawski

Umowa dot. prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

nieokreślony  2.046 zł brutto/msc NIE Umowa
31.

OR.215.31.2019

 14.06.2019  Starosta Aleksandrowski

Krzysztof Wajer

87-700 Aleksandrów Kujawski

Umowa zlecenie dot. wykonania usługi polegającej na pomalowaniu ścian i uzupełnieniu drobnych ubytków pomieszczenia archiwum, znajdującego się w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim.

19.06.2019 420 zł brutto , 21 zł brutto/godz NIE Umowa zlecenie
 32.

OR.215.32.2019

 24.06.2019  Starosta Aleksandrowski

QNT Systemy Informatyczne sp z o.o 

41-800 Zabrze

Umowa serwisowa dot. programów – moduł F-K system Quorum – moduł Kadry systemu Quorum – moduł Płace systemu Quorum – moduł ST systemu Quorum

01.07.2019 17.472 zł netto + VAT NIE  Umowa serwisowa  –
 33.

OR.215.33.2019

 26.06.2019  Starosta Aleksandrowski

Andrzej Kudłacik Usługi Geodezyjne

50-455 Wrocław

Umowa dot. wykonania modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej- dostosowanie numeracji pkt na terenie pow. aleksandrowskiego.

30.11.2019 30.000 zł brutto – VAT NIE Umowa
 34.

OR.215.34.2019

 01.07.2019  Starosta Aleksandrowski

Salomea Antczak lekarz, członek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

87-720 Ciechocinek

Umowa dot. wykonania nast.prac :

-sporządzenia opinii i wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenia odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

-uczestnictwa w posiedzeniach Pow.Zes.D.S Orzekan.O.Niepełnosp.

– sporządzenia miesięcznych zestawów osób,których dotyczą orzeczenia

31.12.2019  40 zł brutto- za wydanie jednego orzeczenia10 zł brutto- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia od niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  NIE Umowa zlecenie
 35.

OR.215.35.2019

 09.07.2019  Starosta Aleksandrowski

Grażyna Konarska

87-720 Ciechocinek

Umowa dot. wykonania zlecenia : -zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego A dla części pod obszaru zwanego „centralny”

udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim

-opracowanie uchwały o zaopiniowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „A” dla części obszaru zwanego „centralny”

30.08.2019 300 zł brutto, 30 zł brutto/ godz NIE Umowa zlecenie
 36.

OR.215.36.2019

 09.07.2019  Starosta Aleksandrowski

Bogumiła Germanowska 

87-800 Włocławek

Umowa dot. wykonania zlecenia : -zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego A dla części podobszaru zwanego „centralny”

udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim

-opracowanie uchwały o zaopiniowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „A” dla części obszaru zwanego „centralny”

 30.08.2019 300 zł brutto, 30 zł brutto/ godz  NIE  Umowa zlecenie
 37.

OR.215.37.2019

09.07.2019  Starosta Aleksandrowski

Władysława Rekowska

87-800 Włocławek

Umowa dot. wykonania zlecenia : -zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego A dla części pod obszaru zwanego „centralny”

udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim

-opracowanie uchwały o zaopiniowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „A” dla części obszaru zwanego „centralny”

30.08.2019 400 zł brutto, 40 zł brutto/godz  NIE Umowa zlecenie
 38.

OR.215.38.2019

07.08.2019  Starosta Aleksandrowski

Tomasz Heba „HEBA”

87-134 Zławieś Wielka

Umowa dot. wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim

22.10.2019 38.225,94 zł brutto – VAT 23% (7.147,94zł)  NIE  Umowa
39. OR.215.39.2019 06.08.2019 Starosta Aleksandrowski A.Ć.87-731Waganiec Aneks do umowy z dnia 22 sierpnia 2017r.Zleceniobiorcy z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej z dniem 1 sierpnia 2019r. czas nieokreślony 2850,00 zł brutto/miesiąc  NIE Aneks
 40. OR.215.40.2019  06.082019 Starosta Aleksandrowski E.i A. C 87-700Aleksandrów Kuj. Aneks do umowy z dnia 29marca 2016r.Zleceniobiorcy z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej z dniem 1 sierpnia 2019r. czas nieokreślony 2650,00 złbrutto/miesiąc  NIE Aneks
 41. OR.215.41.2019 06.08.2019 Starosta Aleksandrowski W.i J.K 87-704 Bądkowo Aneks do umowy z dnia 1 lutego 2018r.Zleceniobiorcy z tytułu prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka czas nieokreślony 2650,00 zł brutto/miesiąc NIE  Aneks
 42. OR.215.42.2019 06.08.2019 Starosta Aleksandrowski W.i P.Ch.87-700 Aleksandrów Kuj. Aneks do umowy z dnia 26 października 2018r.Zleceniodawcy z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej z dniem 1 sierpnia 2019r. czas nieokreślony 2250,00 zł brutto/miesiąc  NIE  Aneks
43. OR.215.43.2019 06.08.2019 Starosta Aleksandrowski T.iG.T.87-700 Aleksandrów Kuj. Aneks do umowy z dnia 17 sierpnia 2017r.Zleceniobiorcy z tytułu prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka czas nieokreślony 2650,00 zł brutto/miesiąc NIE  Aneks
 44. OR.215.44.2019 06.08.2019 Starosta Aleksandrowski MiG.K.87-700 Aleksandrów Kuj. Aneks do umowy z 22maja 2019r.  Zleceniobiorcy z tytułu prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka czas nieokreślony  2250,00 złbrutto/miesiąc  Nie Aneks
45. OR.215.45.2019 06.08.2019 Starosta Aleksandrowski  U.i G.H.87-721 Raciążek Aneks do umowy z dnia 29 stycznia 2015r.Zleceniobiorcy z tytułu prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka czas nieokreślony 2650,00 złbrutto/miesiąc  Nie  Aneks
 46. OR.215.46.2019 06.08.2019 Starosta Aleksandrowski K.i P. H.87-732 Lubanie Aneks do umowy z dnia6 marca 2017r.z Zleceniobiorcy z tyt.prowadzenia rodziny zastępczej czas nieokreślony 2250,00 zł brutto/miesiąc Nie  Aneks
47. OR.215.47.2019 06.08.2019  Starosta Aleksandrowski E.i M.K.87-700 Aleksandrów Kuj. Aneks do umowy z dnia 31 lipca 2018r.Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia rodziny zastępczej czas nieokreślony 2250,00 zł brutto/miesiąc  Nie Aneks
 48. OR.215.48.2019 06.08.2019 Starosta Aleksandrowski J.D.   87-700Aleksandrów Kuj. Aneks do umowy z dnia 30 czerwca 2017r. Zleceniobiorcy z tyt. prowadzenia rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej czas nieokreślony  2650,00 zł brutto/miesiąc  Nie  Aneks
49. OR.215.49.2019 06.08.2019 Starosta Aleksandrowski F.D 87-700Aleksandrów Kuj. Aneks do umowy z dnia 5 grudnia 2018r.Zleceniobiorca z tyt.prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka czas nieokreślony  2650,00 zł brutto/miesiąc  Nie  Aneks
50. OR.215.50.2019 06.08.2019 Starosta Aleksandrowski D.F.

87-700Aleksandrów Kuj.

Aneks do umowy z dnia 19 kwietnia 2019r. Zleceniobiorca z tyt.prowadzenia rodziny zastępczej zawodowej czas nieokreślony 2250,00 zł brutto/miesiąc Nie  Aneks
 51. OR.215.51.2019 03.09.2019 Starosta Aleksandrowski A.K.

87-700 Aleksandrów Kuj.

Umowa zlecenie  Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć pomoc przy sprawowaniu opieki nad sześciorgiem dzieci na czas pobytu więcej niż czworga dzieci 588,00 zł brutto/miesięcznie Nie Umowa – zlecenie
 52. OR.215.52.2019 03.10.2019 Starosta Aleksandrowski Prime Computers Dariusz LeszczyńskiWrocław Umowa na zakup i dostawę sprzętu  komputerowego na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim -II postępowanie do 24 października 2019r. 89275,86 zł brutto Nie  Umowa
53. Or.215.53.2019 03.10.2019  Starosta Aleksandrowski Tadeusz Wierzba 87-125 Osiek Umowa na przeprowadzenie szkolenia obronnego w formie zajęć teoretycznych dla pracowników starostwa powiatowego  i jednostek organizacyjnych dnia 3października 2019r. 560,00 zł brutto  Nie Umowa -zlecenie
 54. Or.215.54.2019 11.12.2019r. Starosta Aleksandrowski Firma DERPOL 00-189 Warszawa Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych oraz złomowanie skasowanych starych tablic do 31 grudnia 2021r. 218395,45 zł brutto Nie  Umowa
55. Or.215.55.2019 29.10.2019r. Starosta Aleksandrowski Z.P. Aneks do umowy z 21 grudnia 2018r. od1.01.2019r. 30 zł za jedno orzeczenie Nie  Aneks
56.  Or.215.56.2019 29.10.2019r. Starosta Aleksandrowski  H.D. Aneks do umowy z 21 grudnia 2018r od1.01.2019r. 30 zł za jedno orzeczenie  Nie Aneks
 57.58.

59

60.

61.

 

62.

 

 

63.

 

 

 

64.

 

65.

 

 

 

 

66.

 

 

67.

 

 

 

68.

 

 

69.

 

 

 

70.

Or.215.57.2019Or.215.58.2019

Or.215.59.2019

Or.215.60.2019

Or.215.61.2019

 

Or.215.62.2019

 

 

Or.215.63.2019

 

 

 

Or.215.64.2019

 

Or.215.65.2019

 

 

 

 

Or215.66.2019

 

 

Or.215.67.2019

 

 

 

Or.215.68.2019

 

 

Or.215.69.2019

 

 

 

Or.215.70.2019

29.10.2019r.29.10.2019r.

29.10.2019r.

29.10.2019r.

31.12.2019r.

 

31.12.2019r

 

 

31.12.2019r.

 

 

 

31.12.2019

 

31.12.2019

 

 

 

 

31.12.2019

 

 

 

31.12.2019

 

 

31.12.2019

 

 

31.12.2019

 

 

 

31.12.2019r.

Starosta AleksandrowskiStarosta Aleksandrowski Starosta Aleksandrowski

Starosta Aleksandrowski

Starosta Aleksandrowski

 

 

Starosta

Aleksandrowski

 

 

Strosta  Aleksandrowski

 

Starosta Aleksandrowski

 

 

 

Starosta

Aleksandrowski

 

Starosta Aleksandrowski

 

 

Starosta Aleksandrowski

 

 

Starosta Aleksandrowski

 

 

Starosta Aleksandrowski

 

 

 

 

 

MP.E.H.

M.P.

B.K-G.

S.A

 

M.E.

 

 

E.H.

 

 

 

B.K-G.

 

 

M.P.

 

 

 

M.P

 

 

W.W.

 

 

 

H.D

 

 

A.K.

 

 

 

M.S.

Aneks do umowy z 21 grudnia 2018r. Aneks do umowy 21grudnia 2018. Aneks do mowy z 21grudnia 2018r.    Aneks do umowy z 21grudnia 2018 Umowa- zlecenie za sporządzenie opinii i wydanie orzeczenia niepełnosprawnościUmowa- zlecenie za sporządzenie opinii i wydanie orzeczenia niepełnosprawności

Umowa- zlecenie za  sporządzenie opinii  i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

 

Umowa- zlecenie za  sporządzenie opinii  i wydanie orzeczenia  niepełnosprawności

Umowa- zlecenie za  sporządzenie opinii  i wydanie orzeczenia niepełnosprawności

 

 

Umowa- zlecenie za sporządzanie opinii i wydanie orzeczenia niepełnosprawności

Umowa -zlecenie za sporządzenie opinii i wydanie orzeczenia niepełnosprawności

 

 

Umowa- zlecenie za sporządzenie opinii i wydanie orzeczenia niepełnosprawności

 

Umowa-zlecenie za sporządzenie opinii i wydanie orzeczenia niepełnosprawności

 

Umowa -zlecenie za sporządzenie opinii i wydanie orzeczenia niepełnosprawności

od1.01.2019r.od 1.01.2019r.

od1.01.2019r.

od 1.01.2019r.

od 1.01.2020r. do31.12.2020r.

 

od 1.01.2020r. do31.12.2020r.

 

od 1.01.2020r. do31.12.2020r.

 

 

 

od1.01.2020r.do

31.12.2020r.

 

od 1.01.2020 do 31.12.2020r.

 

 

od 1.01.2020r. do 31.12.2020r

 

od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

 

 

 

od1.01.2020r.do 31.12.2020r.

 

 

od 1.01.2019r. do 31.12.2020r.

30 zł za jedno orzeczenie30 zł za jedno orzeczenie

30 zł za jedno orzeczenie

40 zł za jedno orzeczenie, 10 zł za jedno odwołanie

40 zł za jedno orzeczenie, 10zł  za jedno odwołanie

30 zł za wydanie jednego orzeczenia, 5 zł za jedno odwołanie

30 zł za wydanie jednego orzeczenia, 5 zł za jedno odwołanie

30 zł za wydanie jednego orzeczenia,5 zł za jedno odwołanie

30 zł za wydanie jednego orzeczenia, 5 zł za jedno odwołanie

40 zł za wydanie jednego orzeczenia, 10zł za jedno odwołanie,

30 zł za wydanie jednego orzeczenia, 5 zł za jedno odwołanie,

40 zł za wydanie jednego orzeczenia, 10 zł za jedno odwołanie

40 zł za wydanie jednego orzeczenia, 10 zł za jedno odwołanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie

Nie

 

Nie

Nie

 

Nie

 

 

Nie

 

 

 

Nie

 

 

Nie

 

 

 

Nie

 

 

Nie

 

 

 

Nie

 

 

Nie

 

 

 

Nie

Aneks

Aneks

 

Aneks

Umowa-zlecenie

 

Umowa- zlecenie

 

Umowa- zlecenie

 

 

 

Umowa-zlecenie

 

Umowa-zlecenie

 

 

 

Umowa-zlecenie

 

Umowa-zlecenie

 

 

Umowa- zlecenie

 

 

Umowa-zlecenie

 

 

 

Umowa-zlecenie

Informacje

Rejestr zmian