Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2020r.

Rejestr umów zawartych przez
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w 2020r.

Lp. Numer umowy Data
zawarcia umowy
Nazwa Organu Nazwa podmiotu
z którym zawarto umowę
Przedmiot umowy Okres obowiązywania
umowy
Wartość umowy
(brutto)
Współfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej
Tryb zawarcia umowy Załączniki
1. SK. 215.1.2020 8.01.2020 Starosta Aleksandrowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo  zmiana w porozumieniu dotycząca zapisu : 47,00 zł/ha  od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. 47,00 zł/ha  Nie Aneks Nr 8/2020 Nie
2. SK.215.2.2020  8.01.2020 Starosta Aleksandrowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Włocławek zmiana w porozumieniu dotycząca zapisu: 47,00 zł/ha od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.  47,00 zł/ha Nie  Aneks Nr 10/2020 Nie
 3.  SK.215.3.2020 13.01.2020 Starosta Aleksandrowski  Wolters Kluwer Polska Sp. z.o.o Warszawa umowa licencyjna dotycząca korzystania z Lex od 17.01.2020r do 16.01.2022r.  16.176,00zł (netto)+ VAT Nie Umowa  Nie
 4. SK.215.4.2020 10.01.2020 Starosta  Aleksandrowski DERPOL Sp.z o.o. Sopot program i zakres badań niepełnych tablic rejestracyjnych od 10.01.2020r. ———————————- Nie  Aneks Nie
 5.  SK.215.5.2020 24.01.2020 Starosta Aleksandrowski DRUK-PUNKT Dariusz Propola Rzeszów dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Starostwa Powiatowego  od 24.01.2020r. do 31.12.2020r. kwota 67683,21 zł (brutto)  Nie Umowa Rz.272.2.2.2020 Nie
6. SK.215.6.2020 27.01.2020  Starosta Aleksandrowski PHU UNITED Sebastian Neuman  dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego od 27.01.2020r. do 31.12.2020r.  kwota 30160,52 zł (brutto) Nie Umowa Rz.272.2.1.2020  Nie
 7. SK.215.7.2020  27.01.2020 Starosta Aleksandrowski U.iG.H umowa na prowadzenie rodzinnego domu dziecka od 1.02.2020r.do31.01.2025r kwota 2650,00zł (brutto )  Nie Umowa  Nie
8.  SK.215.8.2020 19.02.2020 Starosta Aleksandrowski Bogumiła Germanowska Włocławek  zaopiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego od 19.02.2020r. do 31.03.2020r.  stawka za godzinę 50,00zł(brutto),wynagrodzenie brutto 500,00 zł za 10 godzin Nie Umowa Nie
 9. SK.215.9.2020 19.02.2020  Starosta Aleksandrowski  Władysława Rekowska Włocławek zaopiniownie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego od 19 lutego 2020r. do 31 marca 2020r.  stawka za godzinę 50,00zł (brutto), wynagrodzenie brutto 500,00 zł za 10 godzin Nie  Umowa Nie
 10.  SK.215.10.2020 27.01.2020 Starosta Aleksandrowski J.F.  sporządzanie opinii i wydanie orzeczeń o niepełnosprawności od1 lutego 2020r do 31 grudnia 2020r. 40,00 zł (brutto)za wydanie jednego orzeczenia,10,00 zł (brutto) za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności Nie Umowa
 11. SK.215.11.2020  7.02.2020 Starosta Aleksandrowski Zarząd Dróg Powiatowych przewiezienie sprzętu medycznego oraz sprzętu na potrzeby komisji lekarskiej     i ewidencji wojskowej 7.02.2020 kwota 800,00 zł brutto Nie Umowa
12. SK215.12.2020 7.02.2020 Starosta Aleksandrowski Miejskie Centrum  Kultury wynajęcie lokalu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej od 17.02.2020r. do 5.03.2020r. kwota 5700,00 zł brutto  Nie  Umowa
 13. SK.215.13.2020 17.02.2020 Starosta  Aleksandrowski M.O.Kolonia Święte wykonanie prac o charakterze pisarz-referent w czasie kwalifikacji wojskowej od 17.02.2020r. do 5.03.2020r.  kwota1785,00 zł brutto  Nie  Umowa
14. SK.215.14.2020 17.02.2020 Starosta Aleksandrowski R.K. Służewo wykonanie prac o charakterze pisarz-referent w czasie trwania kwalifikacji wojskowej od 17.02.2020r.do 5.03.2020r. kwota 1785,00 zł brutto  Nie Umowa
 15. SK.215.15.2020 17.02.2020 Starosta Aleksandrowski K.L. Opoczki  wykonanie prac o charakterze pisarz-referent w czasie trwania kwalifikacji wojskowej od 17.02.2020r. do 5.03.2020r. kwota 1785,00zł brutto Nie Umowa
 16. SK.215.16.2020 17.02.2020 Starosta Aleksandrowski J.W. Aleksandrów Kujawski wykonanie prac o charakterze pisarz -referent w czasie trwania kwalifikacji wojskowej od 17.02.2020r. do 5.03.2020r. kwota 1785,00zł brutto  Nie Umowa
 17.  SK.215.17.2020 17.02.2020 Starosta Aleksandrowski I.D. Kaźmierzyn wykonanie prac o charakterze pisarz-referent w czasie trwania kwalifikacji wojskowej od 17.02.2020r.do 5.03.2020r. kwota 1785,00 zł brutto Nie Umowa
 18.  SK.215.18.2020 18.02.2020 Starosta Aleksandrowski OLKOP       Sp.z o.o. Frydrychowo 54 zakup paliwa silnikowego (benzyny bezołowiowej PB 95) od 18 .02.2020r. do 31.12.2020r. kwota 17250,00 zł brutto  Nie Umowa
19. SK.215.19.2020 18.02.2020 Starosta Aleksandrowski Bogumiła GermanowskaWłocławek  zaopiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bądkowo od 19.02.2020r. do 31.03.2020r. kwota 500,00zł brutto, stawka godzinowa 50,00 zł x 10 h Nie Umowa
 20. SK.215.20.2020 19.02.2020 Starosta Aleksandrowski Władysława Rekowska Włocławek zaopiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bądkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 19.02.2020r. do 31.03.2020r. kwota 500,00 zł brutto stawka godzinowa 50,00zł x 10 h  Nie Umowa
 21. SK.215.212020 2.03.2020 Starosta Aleksandrowski W.W.Ciechocinek aneks do umowy z dnia 31 .12.2019r. od 2.03.2020r. 42,00zł za wydanie jednego orzeczenia, 10 ,00zł za rozpatrzenie  jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, Nie Umowa
 22. SK.215.22.2020 2.03.2020 Starosta Aleksandrowski S.A. Ciechocinek aneks do umowy od 2.03.2020r. 42,00zł za wydanie jednego orzeczenia, 10,00 zł za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.  Nie Aneks
23. SK.215.23.2020 2.03.2020 Starosta Aleksandrowski    J.F.                     Inowrocław aneks do umowy od 2.03.2020r. 42,00zł za wydanie jednego orzeczenia, 10,00zł za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności . Nie Aneks
 24. SK.215.24.2020 2.03.2020 Starosta Aleksandrowski         M.Sz.                                    Włocławek aneks do umowy od 2.03.2020r. 42,00zł za wydanie jednego orzeczenia, 10,00zł za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Nie Aneks
 25. SK.215.25.2020 2.03.2020 Starosta Aleksandrowski A.K.                          Aleksandrów Kujawski aneks do umowy od2.03.2020r. 42,00 zł za wydanie jednego orzeczenia, 10,00zł za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Nie Aneks
 26. SK.215.26.2020 19.03.2019 Starosta Aleksandrowski Poczta Polska S.A.            Warszawa ul.Rodziny Hiszpańskich 8 Świadczenia usług pocztowych 2.01.2020 do 31.12.2020r. świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów. Nie Umowa
 27. SK.215.27.2020 25.03.2020  Starosta Aleksandrowski E.i A.C.   Grabie  prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej 1.04.2020r. do 31.03.2024r. wynagrodzenie 2650,00 brutto miesięcznie Nie Umowa
28. SK.215.28 .2020 19.05.2020 Starosta Aleksandrowski P.H.Włoszyca Lubańska aneks do umowy zlecenia z dnia 19.07.2017r. obowiązuje od 1.01.2020r. za wykonanie zadania 680,00zł miesięcznie brutto Nie Aneks
 29. SK.215.29.2020 19.05.2020 Starosta Aleksandrowski J.K  Łówkowice aneks do umowy zlecenia z dnia 31 grudnia 2018r. obowiązuje od 1.01.2020r. za wykonanie zadania 680,00 zł miesięcznie brutto Nie Aneks
 30. SK.215.30.2020 19.05.2020 Starosta Aleksandrowski A.K.Wilkostowo aneks do umowy zlecenia z 3.09.2019r. obowiązuje od 1.01.2020r. za wykonanie zadania 680,00 zł miesięcznie brutto Nie Aneks
31. SK.215.31.2020 19.05.2020 Starosta Aleksandrowski G.T.  Odolion aneks do umowy zlecenia z dnia 30.11.2017r. obowiązuje od 1.01.2020r za wykonanie zadania 680,00zł miesięcznie brutto Nie Aneks
 32. SK.215.32.2020 23.05.2020 Starosta Aleksandrowski  E i A. C. Grabie aneks do umowy z dnia 25.03.2020r. obowiązuje od 1.04.2020r. prowadzenie rodziny zastępczej 2809,00zł miesięcznie brutto Nie Aneks
 33 SK.215,33.2020 23.06.2020  Starosta Aleksandrowski D.F.Aleksandrów Kujawski aneks do umowy z dnia 19.04.2019r. obowiązuje od 1.04.2020r. prowadzenie rodziny zastępczej 2385,00zł miesięcznie brutto Nie Aneks
34. SK.215.34.2020 23.06.2020 Starosta Aleksandrowski E.i M. KOpoki aneks do umowy z dnia 31.07.2018r. obowiązuje od 1.04.2020r. prowadzenie rodziny zastępczej 2385,00zł miesięcznie brutto Nie Aneks
 35. SK.215.35.2020 23.06.2020r.  Starosta Aleksandrowski M.i G.K.Wilkostowo aneks do umowy z dnia 22.05.2019r. obowiązuje od 1.04.2020r. prowadzenie rodzinnego domu dziecka 2385,00 miesięcznie brutto Nie Aneks
 36. SK.215.36.2020 23.06.2020 Starosta Aleksandrowski U.i G. H.Raciążek aneks do umowy z dnia 27.01.2020r. obowiązuje od 1.04.2020r. prowadzenie rodzinnego  domu dziecka 2809,00zł miesięcznie brutto Nie Aneks
37.  SK.215.37.2020 23.06.2020 Starosta Aleksandrowski K.i. P. H.Włoszczyca Lubańska  aneks do umowy z dnia6.03.2017r obowiązuje od 1.04.2020r . prowadzenie rodziny zastępczej 2385,00zł miesięcznie brutto Nie Aneks
38. SK.215.38.2020 23.06.2020  Starosta Aleksandrowski W.i J.K.Łówkowice aneks do umowy z dnia 1.02.2018r. obowiązuje od 1.04.2020r. prowadzenie rodzinnego domu dziecka 2809,00zł miesięcznie brutto Nie Aneks
39. SK.215.39.2020 23.06.2020 Starosta Aleksandrowski W i P. Ch. Aleksandrów Kujawski aneks  do umowy z dnia 26 .10.2018r.  obowiązuje od 1.04.2020r. prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej 2385,00 zł miesięcznie brutto Nie Aneks
 40. SK.215.40.2020 23.06.2020 Starosta Aleksandrowski J.D.Służewo aneks do umowy z dnia 30.06.2017r. obowiązuje od 1.04.2020r. prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej 2809,00zł miesięcznie brutto Nie Aneks
41. SK.215.41.2020 23.06.2020 Starosta Aleksandrowski  A. Ć.Waganiec aneks do umowy z 22.08.2017r. obowiązuje od 1.04.2020r. prowadzenie rodziny zastępczej 3021,00zł miesięcznie brutto Nie Aneks
 42. SK.215.42.2020 23.06.2020 Starosta Aleksandrowski T. i G.TOdolion aneks do umowy z dnia 17.08.2017r.  obowiązuje od 1.04.2020r. prowadzenie rodzinnego domu dziecka 2809,00zł miesięcznie brutto Nie Aneks
 43. SK.215.43.2020 23.06.2020  Starosta Aleksandrowski  F.D.Broniszewo aneks do umowy z 5.12.2018r. obowiązuje od 1.04.2020r. prowadzenie rodzinnego domu dziecka 2809,00zł miesięcznie brutto Nie Aneks
44. SK.215.44.2020 30.06.2020  Starosta Aleksandrowski P.D.Aleksandrów Kuj. umowa zlecenie  od 1.07.2020r. do 31.07.2020r. skanowanie i przygotowanie dokumentów do archiwum 2600,00 brutto Nie Umowa
 45. SK.215.45.2020 6.10.2020 Starosta Aleksandrowski B.G. Włocławek umowa -zlecenie od 6.10.2020r do30.11.2020r. zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  stawka godzinowa 40,00zł brutto, wynagrodzenie 400,00 zł brutto za 10 godzin Nie Umowa
 46. SK.215.46.2020 6.10.2020 Starosta Aleksandrowski N.R.Łazieniec                 Aleksandrów Kujawski umowa -zlecenie od 6.10.2020r. do 30.11.2020r. zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego,stawka godzinowa 40,00zł brutto, wynagrodzenie 400,00 zł brutto za 10 godzin Nie Umowa
 47. SK.215.47.2020  6.10.2020 Starosta Aleksandrowski W.R.  Włocławek umowa -zlecenie od  6.10.2020r. do 30.11.2020r. zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stawka godzinowa 40,00zł brutto,wynagrodzenie 400,00 zł brutto za 10 godzin Nie Umowa
 48. SK.215.48.2020 12.02.2020 Starosta Aleksandrowski Wolters KluwerWarszawa umowa powierzenia przetwarzania danych od 17.01.2020r. do 16.01.2022r umowa powierzenia przetwarzania danych Nie Umowa
 49. SK.215.49.2020 09.09.2020 Starosta Aleksandrowski M.C.  Odolion umowa zlecenie od 9.09.2020r. do 15.12.2020r. wynagrodzenie w kwocie 1000,00 zł brutto , nie mniej niż17,00zł brutto za 1 godz. pracy Nie Umowa
 50. SK.215.50.2020 14.05.2020 Starosta Aleksandrowski Prezydent Łodzi określenie zasad funkcjonowania łódzkiego rodzinnego  domu  dziecka na terenie Powiatu Aleksandrowskiego od 1.06.2020r. nie dotyczy Nie Porozumienie Nr 2/2020
 51. SK.215.51.2020 26.06.2020 Starosta Aleksandrowski QNT -Systemy Informatyczne Zabrze umowa serwisowa od 1.07.2020r. Kwota netto 18156,00 zł + podatek VAT Nie Umowa
 52. SK.215.52.2020 30.09.2020 Starosta Aleksandrowski M.S. Ciechocinek umowa o skierowanie na naukę od 30.09.2020r. do30.06.2021r. 780,00 zł pokrycie studiów podyplomowych KFS 3120,00 zł Umowa
53. SK.215.53.2020 30.09.2020  Starosta Aleksandrowski J.K. Kazimierzyn umowa o skierowanie na naukę od 30.09.2020r.do 30.06.2021r. 756,00zł na pokrycie studiów podyplomowych KFS 3024,00zł Umowa
54. SK.215.54.2020 30.09.2020 Starosta Aleksandrowski P.L. Aleksandrów Kuj.  umowa o skierowanie na naukę od 30.09.2020r. do 30.06.2021r. 320,00 zł na pokrycie studiów podyplomowych KFS 1280,00zł Umowa
 55. SK.215.55.2020 30.09.2020 Starosta Aleksandrowski M.B. Aleksandrów Kuj. umowa o skierowanie na naukę od 30.09.2020r. do 30.06.2021r. 880,00zł na pokrycie studiów podyplomowych KFS 3520,00zł Umowa
56. SK.215.56.2020 30.09.2020 Starosta Aleksandrowski Ł.W. Aleksandrów Kuj. umowa o skierowanie na naukę od 30.09.2020r. do 30.06.2021r. 930,00zł na pokrycie studiów podyplomowych KFS 3720,00zł Umowa
57. SK.215.57.2020 30.09.2020 Starosta Aleksandrowski A.P. Nowa Wieś umowa o skierowanie na naukę od 30.09.2020r. do 30.06.2021r . 800,00 zł na pokrycie studiów podyplomowych KFS 3200,00zł Umowa
 58. SK.215.58.2020 30.09.2020 Starosta Aleksandrowski K.L.  Toruń umowa o skierowanie na naukę od 30.09.2020r. do 30.06.2021r. 780,00 zł na pokrycie studiów podyplomowych KFS 3120,00zł Umowa
 59. SK.215.59.2020 30.09.2020 Starosta Aleksandrowski P.S. Ciechocinek  umowa o skierowanie na naukę od 30.09.2020r. do 30.06.2021r. 800,00 zł na pokrycie studiów podyplomowych KFS 3200,00zł Umowa
 60. SK.215.60.2020  30.09.2020 Starosta Aleksandrowski K.G.Aleksandrów Kuj. umowa o skierowanie na naukę od 30.09.2020r.do 30. 06.2021r. 780,00 zł na pokrycie studiów podyplomowych KFS 3120,00zł Umowa
 61. SK.215.61.2020 30.09.2020 Starosta Aleksandrowski  M.R. Aleksandrów Kuj. umowa o skierowanie na naukę od 30.09.2020r.do 30.06.2021r. 780,00 zł na pokrycie studiów podyplomowych KFS 3120,00zł Umowa
 62. SK.215.62.2020  30.09.2020 Starosta Aleksandrowski K.W. Aleksandrów Kuj. umowa o skierowanie na naukę od 30.09.2020r. do 30.06.2021r. 780,00zł na pokrycie studiów podyplomowych KFS 3120,00 Umowa
63. SK.215.63. 2020 19.10.2020 Starosta Aleksandrowski D.F. Aleksandrów Kuj. aneks do umowy od 1.10.2020r . 2600,00 zł wynagrodzenie brutto z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej Nie Aneks
 64. SK.215.64.2020 19.10.2020 Starosta Aleksandrowski E. i M.K.Opoki aneks do umowy od 1.10.2020r. 2600,00 zł wynagrodzenia brutto z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej Nie Aneks
65. SK.215.65.2020 19.10.2020  Starosta Aleksandrowski M.i G.K.Wilkostów aneks do umowy od 1.10.2020r. 2600,00 zł wynagrodzenie brutto z tytułu prowadzenia domu Nie Aneks
 66. SK.215.66.2020 19.1110.2020 Starosta Aleksandrowski W.i P.Ch.  Aleksandrów Kujawski aneks do umowy od 1.10.2020r. 2600,00zł wynagrodzenie brutto za prowadzenie rodziny zastępczej Nie Aneks
 67. SK.215.67.2020 19.10.2020 Starosta Aleksandrowski  K i P.H.Włoszyca Lubańska aneks do umowy od 1.10.2020r. 2600,00zł wynagrodzenie brutto za prowadzenie rodziny zastępczej Nie Aneks
 68.  SK.215.68.2020 4.11.2020 Starosta Aleksandrowski Komenda Powiatowa w Aleksandrowie Kuj.  Umowa darowizny 4.11.2020r. przedmiot darowizny sorbent do sorpcji płynów ropopochodnych na kwotę 1923,72 zł Nie Umowa
 69. SK.215.69.2020  4.12.2020 Starosta Aleksandrowski  R.i I.P.Konstantynowo umowa na prowadzenie rodzinnego domu dziecka od 4.12.2020r.do 3.12.2025r. wynagrodzenie brutto 2600,00 zł miesięcznie Nie Umowa
70. SK.215.70.2020 17.12.2020 Starosta Aleksandrowski PRINTEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa Marki umowa na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Starostwa Powiatowego od 04.01.2021r. do 31.12.2021r. wynagrodzenie łączne brutto 69.319,50 zł Nie Umowa Nie
71. SK.217.71.2020 17.12.2020 Starosta Aleksandrowski Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie umowa na świadczenie usług pocztowych od 04.01.2021r. do 31.12.2021r. wartość zamówienia 156.353,84 zł Nie Umowa Nie
72. SK.215.72.2020 17.12.2020 Starosta Aleksandrowski PARTNER KLEKS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Toruń umowa na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim od 02.01.2021r. do 31.12.2020r. wynagrodzenie brutto 28.248,94 zł Nie Umowa Nie
 73.  SK.215.73.2020 15.12.2020 Starosta Aleksandrowski Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska Spółka Akcyjna w Warszawie Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wysokość składek: wariant I -56 zł, wariant II – 70 zł Nie Umowa Rz.272.2.16.2020 Nie
 74. SK.215.74.2020 14.12.2020 Starosta Aleksandrowski GK PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Sobótce Usługa polegająca na zapewnieniu prawidłowego działania, obsługi i zarządzania systemem zapisu i transmisji danych oraz systemem elektronicznych głosowań od 01.01.2021r. 12,18 zł brutto za 30 minut subskrypcji  nie Aneks do umowy z dnia 16.11.2018r.  Nie
75. SK.215.75.2020  29.12.2020 Starosta Aleksandrowski T. M., Wrocław Umowa na prowadzenie audytu wewnetrznego od 01.01.2021 do 31.12.2021 10.800 zł brutto  Nie Umowa Nie

Informacje

Rejestr zmian