Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

Rejestr umów zawartych przez
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

Lp. Numer umowy Data
zawarcia umowy
Nazwa Organu Nazwa podmiotu
z którym zawarto umowę
Przedmiot umowy Okres obowiązywania
umowy
Wartość umowy
(brutto)
Współfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej
Tryb zawarcia umowy Załączniki
 1.  OR.215.1.2018 02 stycznia 2018r Starosta Aleksandrowski MultiWeb-Dariusz Podsiedlak ul. Św. Brata Alberta 12/3 87-720 Ciechocinek świadczenie usługi pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa  Informacji czas nieokreślony  600 netto +podatek należny nie umowa zlecenie  2
 2.  OR.215.2.2018  02 stycznia 2018r Starosta Aleksandrowski Alicja Krzemińska  – sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia do 31 marca 2018r  31 zł.(brutto) za wydanie orzeczenia10 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie umowa zlecenia (upoważnienie)
 3. OR.215.3.2018  02 stycznia 2018r Starosta Aleksandrowski Salomea Antczak  – sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- -uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- -sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia do 28 lutego 2018r  31 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia10 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  nie umowa zlecenie (upoważnienie)
 4. OR.215.4.2018  02 stycznia 2018r  Starosta Aleksandrowski  Joanna Foremska
 – sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

– uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

– sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia

do 31 marca 2018r  31 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia10 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  nie umowa zlecenie (upoważnienie)
 5. OR.215.5.2018 02 stycznia 2018r Starosta Aleksandrowski Marek Szulc  – sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia do 31 grudnia 2018r  31 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia10 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  nie umowa zlecenie (upoważnienie)
6. OR.215.6.2018  02 stycznia 2018r  Starosta Aleksandrowski  Magdalena Pasternak  – sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia do 31 grudnia 2018r  17 zł.(brutto) za wydanie orzeczenia5 zł(brutto).- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie umowa zlecenie (upoważnienie)
7.  OR.215.7.2018  02 stycznia 2018r Starosta Aleksandrowski Halina Duło  – sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia  do 31 grudnia 2018r 17 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia5 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  nie umowa zlecenie Aneks z dnia 03 stycznia 2018r.(upoważnienie)
 8. OR.215.8.2018  02 stycznia 2018r. Starosta Aleksandrowski  Zdzisław Pietrzak  – sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia do 31 grudnia 2018r 17 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia5 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie  umowa zlecenie (upoważnienie)
 9. OR.215.9.2018 02 stycznia 2018r. Starosta Aleksandrowski Beata Kotyńska- Gracz  – sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia  do 31 grudnia 2018r 17 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia5 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  nie umowa zlecenie (upoważnienie)
10. OR.215.10.2018  02 stycznia 2018r.  Starosta Aleksandrowski Edyta Hermanowska  – sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia do 31 grudnia 2018r 17 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia5 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie umowa zlecenie (upoważnienie)
 11. OR.215.11.2018  03 stycznia 2018r  Starosta Aleksandrowski Halina Duło zmiana terminu zawarcia umowy zlecenie z dnia 02 stycznia 2018r do 31 grudnia 2018r nie  Aneks do umowy (upoważnienie)
12. OR.215.12.2018  03 stycznia 2018r Starosta Aleksandrowski Zdzisław Pietrzak zmiana terminu zawarcia umowy zlecenie z dnia 02 stycznia 2018r do 31 grudnia 2018r nie Aneks do umowy  (upoważnienie)
13.  OR.215.13.2018  03 stycznia 2018r  Starosta Aleksandrowski Alicja Krzemińska zmiana terminu zawarcia umowy zlecenie z dnia 02 stycznia 2018r do 31 marca 2018r  nie  Aneks do umowy  (upoważnienie)
14. OR.215.14.2018  03 stycznia 2018r  Starosta Aleksandrowski Marek Szulc  zmiana terminu zawarcia umowy zlecenie z dnia 02 stycznia 2018r do 31 grudnia 2018r nie   Aneks do umowy  (upoważnienie)
15. OR.215.15.2018  03 stycznia 2018r  Starosta Aleksandrowski Salomea Antczak zmiana terminu zawarcia umowy zlecenie z dnia 02 stycznia 2018r  do 28 lutego 2018r  – nie Aneks do umowy  (upoważnienie)
 16.  OR.215.16.2018  03 stycznia 2018r   Starosta Aleksandrowski  Edyta Hermanowska  zmiana terminu zawarcia umowy zlecenie z dnia 02 stycznia 2018r do 31 grudnia 2018r  – nie  Aneks do umowy  (upoważnienie)
 17. OR.215.17.2018  03 stycznia 2018r   Starosta Aleksandrowski Magdalena Pasternak  zmiana terminu zawarcia umowy zlecenie z dnia 02 stycznia 2018r do 31 grudnia 2018r  – nie   Aneks do umowy  (upoważnienie)
 18.  OR.215.18.2018 03 stycznia 2018r Starosta Aleksandrowski Beata Kotyńska-Gracz zmiana terminu zawarcia umowy zlecenie z dnia 02 stycznia 2018r do 31 grudnia 2018r  –  nie  Aneks do umowy   (upoważnienie)
19.  OR.215.19.2018 03 stycznia 2018r Starosta Aleksandrowski  Joanna Foremska zmiana terminu zawarcia umowy zlecenie z dnia 02 stycznia 2018r do 31 marca 2018r  –  nie   Aneks do umowy  (upoważnienie)
20. OR.215.20.2018  15 stycznia 2018r  Starosta Aleksandrowski  Nadleśniczy Nadleśnictwa Włocławek zmiana treści porozumienia do 31 grudnia 2018r 43 zł./ha nadzorowanych powierzchni lasów  nie  Aneks Nr 8/2018
 21  OR.215.21.2018 15 stycznia 2018r   Starosta Aleksandrowski  Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo zmiana treści porozumienia do 31 grudnia 2018r  43 zł./ha nadzorowanych powierzchni lasów  nie  Aneks nr 6/2018
 22. OR.215.22.2018
Rz.272.2.2.2018
 19 stycznia 2018r   Starosta Aleksandrowski P.P.H.U. ,, FORUM” Rajmund Osiński    87-800 Włocławek dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego  do 31 grudnia 2018r  22 403,44 zł.  nie zapytanie ofertowe
23. OR.215.23.2018 01 lutego 2018r   Starosta Aleksandrowski J. K. świadczenie pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w rodzinnym domu dziecka  na czas pobytu w rodzinnym domu dziecka więcej niż 4 dzieci  520 zł(brutto) miesięcznie  nie umowa zlecenie   (upoważnienie)
24. OR.215.24.2018  08 lutego 2018r   Starosta Aleksandrowski Miejskie Centrum Kultury

Dyrektor

Arkadiusz Gralak

najem lokalu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej do 7 marca 2018r  4.500zł.(brutto) nie umowa zlecenie
25. OR.215.25.2018  13 lutego 2018r  Starosta Aleksandrowski  Jacek Kowalewski Dyrektor Zarządu Dróg w Aleksandrowie Kujawski przewóz sprzętu medycznego na potrzeby kwalifikacji wojskowej do 7 marca 2018r  800 zł.(brutto) nie  umowa zlecenie
26.  OR.215.26.2018 12 lutego 208r  Starosta Aleksandrowski  PRINTEX Sp. z o.o. s.k.  Marki dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Starostwa Powiatowego  31 grudnia 2018r  45 8282,05zł. (brutto)

 

 nie zapytanie ofertowe
 27. OR.215.27.2018  12 lutego 2018r Starosta Aleksandrowski    ITTAM               ul. Narutowicza 30  87-720 Ciechocinek świadczenie usługi telekomunikacyjnej  12 luty 2020r. 350 zł (netto)+ podatek należny nie  umowa zlecenie
 28.  OR.215.28.2018  19 lutego 2018r  Starosta Aleksandrowski  Tadeusz Zieliński praca w charakterze świetlicowego podczas kwalifikacji wojskowej  07 marca 2018r  1.335,75zł. (brutto)

 

 nie umowa zlecenie  (upoważnienie)
 29. OR.215.29.2018  19 lutego 2018r  Starosta Aleksandrowski  Małgorzata Czerwińska  praca w charakterze pisarz- referent podczas kwalifikacji wojskowej  07 marca 2018r  1.335,75zł.(brutto) nie  umowa zlecenie   (upoważnienie)
30 OR.215.30.2018   19 lutego 2018r  Starosta Aleksandrowski Agata Antoszewska   praca w charakterze pisarz- referent podczas kwalifikacji wojskowej   07 marca 2018r  1.335,75zł.(brutto)  nie   umowa zlecenie    (upoważnienie)
31. OR.215.31.2018  19 lutego 2018r   Starosta Aleksandrowski  Iwona Dybowska praca w charakterze pisarz- referent podczas kwalifikacji wojskowej    07 marca 2018r   1.335,75zł.(brutto)
 nie
umowa zlecenie  (upoważnienie)
32.  OR.215.32.2018  19 lutego 2018r   Starosta Aleksandrowski  Magdalena Ochocińska praca w charakterze pisarz- referent podczas kwalifikacji wojskowej  07 marca 2018r 1.335,75zł.(brutto)  nie umowa zlecenie  (upoważnienie)
33. OR.215.33.2018   19 lutego 2018r   Starosta Aleksandrowski Fundacja AVIVA ul.Inflacka 4B 00-189 Warszawa  czujnik jakości powietrza  01 marca 2020r.  nieodpłatnie nie umowa użyczenia  (upoważnienie)
 34.  OR.215.34.2018  21 lutego 2018r    Starosta Aleksandrowski  Grażyna Konarska 1) zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2)udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej3) opracowanie uchwały o zaopiniowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 30 kwietnia 2018r 300 zł(brutto) nie umowa zlecenie  (upoważnienie)
35. OR.215.35.2018   21 lutego 2018r   Starosta Aleksandrowski Władysława Rekowska 1) zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2)udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej3) opracowanie uchwały o zaopiniowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 30 kwietnia 2018r 400 zł.(brutto)  nie umowa zlecenie  (upoważnienie)
 36.  OR.215.36.2018   21 lutego 2018r   Starosta Aleksandrowski Bogumiła Germanowska 1) zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2)udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej3) opracowanie uchwały o zaopiniowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 30 kwietnia 2018r 300 zł.(brutto)  nie umowa zlecenie  (upoważnienie)
37. OR.215.37.2018  28 lutego 2018r Starosta Aleksandrowski  Władysława Rekowska zmiana  stawki godzinowej do umowy zlecenie z dnia 21 lutego 2018r  30 kwietnia 2018r  50 zł.(brutto) nie Aneks z dnia 28 lutego 2018r  (upoważnienie)
38. OR.215.38.2018 28 lutego 2018r Starosta Aleksandrowski  U. i G. H. zmiany dot. kosztów związanych z  remontem domu jednorodzinnego do umowy prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka z dnia 29 stycznia 2015r. na czas trwania umowy z dnia 28 lutego 2015r 50 zł. miesięcznie na dziecko  nie Aneks Nr 1/2018 z dnia 28 lutego 2018r  (upoważnienie)
 39. OR.215.39.2018  13 marca 2018r Starosta Aleksandrowski Bogumiła Gemanowska 1) zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec2) udział w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej3) opracowanie uchwały o zaopiniowaniu projektu Gminnego Programu rewitalizacji dla Gminy Waganiec  do 30 kwietnia 2018r. 300 zł.(brutto) nie umowa zlecenie   (upoważnienie)
 40.  OR.215.40.2018  13 marca 2018r  Starosta Aleksandrowski  Władysława Rekowska 1) zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec2) udział w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej3) opracowanie uchwały o zaopiniowaniu projektu Gminnego Programu rewitalizacji dla Gminy Waganiec  do 30 kwietnia 2018r. 400 zł.(brutto) nie umowa zlecenie   (upoważnienie)
 41. OR.215.41.2018  13 marca 2018r Starosta Aleksandrowski Grażyna Konarska 1) zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec2) udział w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej3) opracowanie uchwały o zaopiniowaniu projektu Gminnego Programu rewitalizacji dla Gminy Waganiec   do 30 kwietnia 2018r. 300 zł.(brutto) nie umowa zlecenie (upoważnienie)
 42. OR.215.42.2018  19 marca 2018r Starosta Aleksandrowski WATIS Sp

z o.o.

62-420 Strzałkowo

zakup paliwa silnikowego do 31 grudnia 2018r.  17 006,00 zł.(brutto)  nie zapytanie ofertowe
43.  OR.215.43.2018 30 marca 2018r Starosta Aleksandrowski Alicja Krzemińska – sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- -uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- -sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia do 31 lipca 2018r  31 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia10 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie  umowa zlecenie  (upoważnienie)
 44. OR.215.44.2018  30 marca 2018r  Starosta Aleksandrowski Joanna Foremska – sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- -uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- -sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia  do 31 lipca 2018r 31 zł.(brutto)-za wydanie orzeczenia10 zł(brutto).- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie umowa zlecenie (upoważnienie)
45. OR.215.45.2018 10 kwietnia 2018r Starosta Aleksandrowski Waldemar Włodarski – sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- -uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- -sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia do 31 grudnia 2018r 31 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia10 zł(brutto).- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie umowa zlecenie (upoważnienie)
46. OR.215.46.2018  23 kwietnia 2018r. Starosta Aleksandrowski Bogumiła Germanowska 1) zaopiniowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej w Ciechocinku2) udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistycznej- Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim3) opracowanie uchwały o zaopiniowaniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej w Ciechocinku do 31 maja 2018r 500 zł.(brutto) nie  umowa zlecenie (upoważnienie)
47. OR.215.47.2018 23 kwietnia 2018r  Starosta Aleksandrowski  Władysława Rekowska 1) zaopiniowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej w Ciechocinku2) udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistycznej- Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim3) opracowanie uchwały o zaopiniowaniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej w Ciechocinku do 31 maja 2018r  500 zł.(brutto) nie umowa zlecenie  (upoważnienie)
 48. OR.215.48.2018 23 kwietnia 2018r. Starosta Aleksandrowski  Władysława Rekowska 1) zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego ,, Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy ,, A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku2) udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim3) opracowanie uchwały o zaopiniowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego ,, Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy ,, A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku do 31 maja 2018r  500 zł.(brutto)  nie umowa zlecenie  ( upoważnienie)
 49. OR.215.49.2018  23 kwietnia 2018r  Starosta Aleksandrowski Bogumiła Germanowska 1) zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego ,, Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy ,, A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku2) udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim3) opracowanie uchwały o zaopiniowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego ,, Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy ,, A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku do 31 maja 2018r  500 zł.(brutto) nie  umowa zlecenie  ( upoważnienie)
 50. OR.215.50.2018 25 maja 2018r. Starosta Aleksandrowski  Zakład Robót Budowlanych i Instalacyjnych Zdzisław Maciejewski ul. Weselna 3a 87-800 Włocławek  Remont pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim do 01 października 2018r. 129 000,00zł.(brutto) nie zapytanie ofertowe
 51.  OR.215.51.2018  12 czerwca 2018r  Starosta Aleksandrowski  Julex Maciej Maciejewski  87-800 Włocławek  wykonanie i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim do 08 października 2018r 68 415,00 zł.(brutto)

 

nie  zapytanie ofertowe
 52. OR.215.52.2018 29 czerwca 2018r  Starosta Aleksandrowski  MultiWeb-Dariusz Podsiedlak  87-720 Ciechocinek świadczenie usługi pełnienia funkcji obowiązków Inspektora Ochrony Danych IOD  na czas nieokreślony  1 000 zł + podatek należny  nie umowa zlecenie
 53.  OR.215.53.2018
Umowa serwisowa Nr 843/2018
 01 lipca 2018r Starosta Aleksandrowski  ,, QNT Systemy Informatyczne” Sp. z o.o.
41-800 Zabrze
 sprawowanie opieki serwisowej  do 01 lipca 2019r. 16 956,00 zł.+ podatek należny nie umowa zlecenie
54. OR.215.54.2018 11 lipca 2018r. Starosta Aleksandrowski  Władysława Rekowska 1) zaopiniowanie projektu Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Ciechocinka2) udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim3) opracowanie uchwały o zaopiniowaniu projektu Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Ciechocinka do 28 września 2018r 400 zł.(brutto) nie umowa zlecenie  ( upoważnienie)
55.  OR.215.55.2018r 11 lipca 2018r  Starosta Aleksandrowski Grażyna Konarska 1) zaopiniowanie projektu Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Ciechocinka2) udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim3) opracowanie uchwały o zaopiniowaniu projektu Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Ciechocinka do 28 września 2018r. 300 zł.(brutto) nie umowa zlecenie (upoważnienie)
56.  OR.215.56.2018 11 lipca 2018r. Starosta Aleksandrowski  Bogumiła Germanowska 1) zaopiniowanie projektu Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Ciechocinka2) udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim3) opracowanie uchwały o zaopiniowaniu projektu Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Ciechocinka do 28 września 2018r.  300 zł.(brutto)  nie umowa zlecenie (upoważnienie)
57. OR.215.57.2018 18 lipca 2018r.  Starosta Aleksandrowski  E. i A. C.  zmiany w umowie zawartej w dniu 29 marca 2016r  na prowadzenie rodziny zastępczej specjalistycznej  –  – Aneks Nr 1/2018 z dnia 18 lipca 2018r. (upoważnienie)
 58. OR.215.58.2018  18 lipca 2018r  Starosta Aleksandrowski T. i G.T zmiany do umowy prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka zawartej w dniu 17 sierpnia 2017r.  –  – Aneks Nr 2/2018 z dnia 18 lipca 2018r.
(upoważnienie)
59. OR.215.59.2018 18 lipca 2018r. Starosta Aleksandrowski  K. i P. H. zmiany do umowy prowadzenia rodziny zastępczej zawodowej zawartej 06 marca 2017r  – Aneks Nr 1/2018 (upoważnienie)
60. OR.215.60.2018 18 lipca 2018r Starosta Aleksandrowski  A. Ć. zmiany do umowy prowadzenia rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego zawartej 22 sierpnia 2018r.  – Aneks Nr 1/2018 z dnia 18 lipca 2018r.
 61.  OR.215.61.2018 18 lipca 2018r.  Starosta Aleksandrowski  W. i J.  K.  zmiany do umowy prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka zawartej 01 lutego 2018r.  –  Aneks Nr 1/2018z dnia 18 lipca 2018r. (upoważnienie)
 62.  OR.215.62.2018 18 lipca 2018r.  Starosta Aleksandrowski W. i P. Ch. zmiany do umowy prowadzenia rodzinny zastępczej zawodowej zawartej 31 października 2014r.  – Aneks Nr 1/2018 z dnia 18 lipca 2018r. (upoważnienie)
 63. OR.215.63.2018  18 lipca 2018r. Starosta Aleksandrowski  D. i F. D.  zmiany do umowy prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka zawartej 20 grudnia 2016r.  –  –  Aneks Nr 2/2018 z dnia 18 lipca 2018r.  (upoważnienie)
64. OR.215.64.2018  18 lipca 2018r.  Starosta Aleksandrowski  J. D. zmiany do umowy rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej zawartej 30 czerwca 2017r.  –  – Aneks Nr 1/2018 z dnia 18 lipca 2018r. (upoważnienie)
 65. OR.215.65.2018 18 lipca 2018r. Starosta Aleksandrowski  U. i G. H. zmiany do umowy prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka zawartej 29 stycznia 2015r. Aneks Nr 2/2018 z dnia 18 lipca 2018r. (upoważnienie)
 66. OR.215.66.2018 30 lipca 2018r. Starosta Aleksandrowski Joanna Foremska – sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- -uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- -sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia do 30 września 2018 r. 35 zł(brutto).- za wydanie orzeczenia,10 zł(brutto).- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie Umowa zlecenie
 67. OR.215.67.2018 31 lipca 2018 r. Starosta Aleksandrowski E.i M. K. – prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej  do 04 sierpnia 2022 r. 2.000 zł. miesięcznie(brutto) nie  Umowa
68.  OR.215.68.2018 31 lipca 2018 r.  Starosta Aleksandrowski E. i M. K. – pełnienie funkcji rodziny pomocowej do 30 sierpnia 2018 r. 400 zł.(brutto) miesięcznie nie Umowa
 69.  OR.215.69.2018  01 września 2018 r.   Starosta Aleksandrowski Marek Gralik – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty – regulamin określający odpowiednio wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/ placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły/ placówki doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły / placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.6a ust.12 ustawy – Karta Nauczyciela nie Porozumienie
 70.   OR.215.70.2018  11 września 2018 r.   Starosta Aleksandrowski E. i A. C. – pełnienie funkcji rodziny pomocowej do 30 października 2018 r. 480 zł.(brutto) miesięcznie nie Umowa
71.  OR.215.71.2018  05 października 2018 r.   Starosta Aleksandrowski Marek Sędzicki – przeprowadzenie szkolenia obronnego w formie zajęć teoretycznych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim dla pracowników starostwa powiatowego, urzędów miast i gmin oraz jednostek organizacyjnych realizujących zadania obronne do 05 października 2018 r.  700 zł.(brutto)  nie Umowa zlecenie
72.  OR.215.72.2018

26 września 2018 r

   Starosta Aleksandrowski

Robert Bagiński „JUMI” Usługi Szkolenia

87 – 140 Chełmża

– przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, jednostkach organizacyjnych oraz urzędach miast i gmin z terenu powiatu aleksandrowskiego

do 05 października 2018 r.

1.200 zł.(brutto)

nie Umowa
73.  OR.215.73.2018

01 października 2018 r.

    Starosta Aleksandrowski

Orange Polska Spółka Akcyjna Al. Jerozolimskie 160, 02 – 326 Warszawa

– świadczenie usług ISDN

do 30 września 2020 r.

opłaty określone w Cennikach

nie  Umowa 1
 74.  OR.215.74.2018 09 października 2018 r.

 Starosta Aleksandrowski

Joanna Foremska

– sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- -uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- -sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia

do 31 grudnia 2018 r.

35 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia,10 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o

niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

nie  Umowa zlecenie
75.  OR.215.75.2018

16 października 2018 r.

 Starosta Aleksandrowski

Alicja Krzemińska

– sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- -uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- -sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia

do 31 grudnia 2018 r.

31 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia,10 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 nie Umowa zlecenie
76. OR.215.76.2018

17 października 2018 r.

 Starosta Aleksandrowski

Paulina Książkiewicz

– skierowanie na naukę w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych

do 30 czerwca 2019 r.

pokrycie czesnego w wysokości 4.590 zł. (brutto)

nie Umowa
77. OR.215.77.2018

26 października 2018 r.

 Starosta Aleksandrowski

W. i P. Ch.

-prowadzenie Rodziny Zastępczej Zawodowej

do 31 października 2022 r.

2.000 zł. (brutto) miesięcznie

nie Umowa
78. OR.215.78.2018

30 listopada 2018 r.

 Starosta Aleksandrowski

Tomasz Niedźwiedź

– prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim

do 31 grudnia 2018 r.

5.000 zł.(brutto)

nie Umowa
79. OR.215.79.2018

03 grudnia 2018 r.

 Starosta Aleksandrowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim

– porozumienie o współpracy w sprawie nieodpłatnego świadczenia usług informatycznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim

 – nie

Aneks Nr 1/2018 do porozumienia z dnia 04 lutego 2011 r.

80. OR.215.80.2018 05 grudnia 2018 r.

 Starosta Aleksandrowski F. D.

– prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka

do 04 grudnia 2018 r.

2.400 zł. (brutto)miesięcznie

nie Umowa
81. OR.215.81.2018

21 grudnia 2018 r.

Starosta Aleksandrowski

Waldemar Włodarski

– sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- -uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- -sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia

do 31 grudnia 2019 r.

40 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia,10 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

nie Umowa zlecenie
82. OR.215.82.2018

21 grudnia 2018 r.

Starosta Aleksandrowski Edyta Hermanowska

– sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- -uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- -sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia

do 31 grudnia 2019 r.

20 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia

5 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

nie Umowa zlecenie
 83. OR.215.83.2018 21 grudnia 2018 r

Starosta Aleksandrowski

Halina Duło

– sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- -uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- -sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia

do 31 grudnia 2019 r.

20 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia 5 zł(brutto).- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

nie  Umowa zlecenie
 84. OR.215.84.2018 21 grudnia 2018 r

Starosta Aleksandrowski

Beata Kotyńska – Gracz

– sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- -uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- -sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia

do 31 grudnia 2019 r.

20 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia 5 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

nie Umowa zlecenie
85. OR.215.85.2018

21 grudnia 2018 r.

Starosta Aleksandrowski

Magdalena Pasternak

– sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- -uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- -sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia

do 31 grudnia 2019 r.

20 zł(brutto)- za wydanie orzeczenia 5 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie Umowa zlecenie
86. OR.215.86.2018

21 grudnia 2018 r.

Starosta Aleksandrowski

Zdzisław Pietrzak

– sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- -uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- -sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia do 31 grudnia 2019 r. 20 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia 5 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie  Umowa zlecenie
87. OR.215.87.2018

21 grudnia 2018 r

Starosta Aleksandrowski

Marek Szulc

– sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- -uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- -sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia do 31 grudnia 2019 r

40 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia 10 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

nie Umowa zlecenie
88. OR.215.88.2018 21 grudnia 2018 r Starosta Aleksandrowski

Alicja Krzemińska

– sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- -uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- -sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia do 31 grudnia 2019 r 40 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia 10 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie Umowa zlecenie
89. OR.215.89.2018 21 grudnia 2018 r Starosta Aleksandrowski

Marzena Przekwas

– sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- -uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- -sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia do 31 grudnia 2019 r

20 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia 5 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

nie Umowa zlecenie
90. OR.215.90.2018 21 grudnia 2018 r Starosta Aleksandrowski

Joanna Foremska

– sporządzanie opinii i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- -uczestnictwo w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- -sporządzenia miesięcznych zestawień osób, których dotyczą orzeczenia do 31 grudnia 2019 r 40 zł.(brutto)- za wydanie orzeczenia 10 zł.(brutto)- za rozpatrzenie jednego odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie  Umowa zlecenie
91. OR.215.91.2018

27 grudnia 2018 r

Starosta Aleksandrowski

Poczta Polska Spółka Akcyjna  00 – 940 Warszawa

– świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych (listowych i paczek pocztowych) i ich ewentualnych zwrotów ( dalej zwanych „przesyłkami”)

 do 31 grudnia 2019 r.

112 139,35 zł.(brutto)

nie Zapytanie ofertowe 3
92.  OR.215.92.2018

31 grudnia 2018 r.

Starosta Aleksandrowski

J. K.

– świadczenie pomocy przy sprawowaniu opieki nad 6 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka

 na czas pobytu w rodzinnym domu dziecka więcej niż 4 dzieci

 520 zł.(brutto) miesięcznie

nie Umowa zlecenie
 93.  OR.215.93.2018 28 czerwca 2018 r.

Starosta Aleksandrowski Łukasz Wienconek

– skierowanie na naukę w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych

do 30 czerwca 2019 r.

pokrycie czesnego w wysokości 5.000 zł(brutto)

nie Umowa
 94. OR.215.94.2018 dot.umowy z 17października 2018r. Starosta Aleksandrowski  Paulina Książkiewicz aneks do umowy do 30 czerwca 2019r. pokrycie czesnego

(dot.poz.76)

95. OR.215.95.2018 dot.umowy z 28 czerwca 2018r.  Starosta Aleksandrowski Łukasz Wienconek aneks do umowy do 30 czerwca 2019r. pokrycie czesnego

(dot.poz.93)

96. OR.215.96.2018 1 luty 2018r. Starosta Aleksandrowski  W. i J.K. umowa na prowadzenie rodzinnego domu dziecka od 1 lutego 2018r. do 31 stycznia 2023r. 2400,00zł (brutto)

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>