Rejestr umów zawartych przez Powiat Aleksandrowski

Rejestr umów zawartych przez
Powiat Aleksandrowski

Lp. Numer umowy Data
zawarcia umowy
Nazwa Organu Nazwa podmiotu
z którym zawarto umowę
Przedmiot umowy Okres obowiązywania
umowy
Wartość umowy
(brutto)
Współfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej
Tryb zawarcia umowy Załączniki
1 BO.Bz.0025.5.1.2018 04.01.2018r. Zarząd Powiatu A. N. umowa na pełnienie obowiązków koordynatora projektu z ramienia Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim w ramach projektu pn. „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” 04.01.2018r.-30.09.2019r.  9.450 zł tak
2 BO.Bz.0025.5.2.2018 04.01.2018r.  Zarząd Powiatu  J. L. umowa na pełnienie obowiązków koordynatora projektu z ramienia Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w ramach projektu pn. „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” 04.01.2018r.-30.09.2018r.  9.450 zł tak
3 BO.Bz.0025.5.3.2018  16.01.2018r.  Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie ANEKS do umowy nr WP-II-B.433.3.12.2017 zawartej w dniu 12 września 2017r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w  Aleksandrowie Kujawskim”  01.03.2016r.-31.12.2017r. 3.455.406,43 zł  tak
4 BO.Bz.0025.5.4.2018  16.01.2018r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie ANEKS do umowy nr WP-II-C.433.6.8.2017 zawartej w dniu 15 maja 2017r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego” 01.07.2016r.-28.02.2018r.  486.640,74 zł  tak
5 BO.Bz.0025.5.5.2018 16.01.2018r.  Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie ANEKS do umowy nr WP-II-C.433.6.7.2017 zawartej w dniu 15 maja 2017r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia praktycznego” 01.07.2016r.-28.02.2018r.  1.076.823,21 zł  tak
6 BO.Bz.0025.5.6.2018  11.01.2018r.  Zarząd Powiatu  Wydawnictwo „Kujawy” z siedzibą w Szpetalu Górnym umowa na przygotowanie i zamieszczenie w „Gazecie Aleksandrowskiej” informacji dotyczących działalności Powiatu Aleksandrowskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych  11.01.2018r.-31.12.2018r. 738,00 zł za każdą stronę
7  BO.Bz.0025.5.7.2018 06.02.2018r.  Zarząd Powiatu  Gmina Koneck umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej  Nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążynie o numerze JNI 01020808 km 0+107″ 2018r. do kwoty202.180,00 zł
8  BO.Bz.0025.5.8.2018 25.01.2018r.  Zarząd Powiatu  Gmina Miejska Nieszawa umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej – ulicy Nr 2650C Kościuszki w Nieszawie na odcinku od 0+000 do 0+607″  2018r. do kwoty142.594,00 zł  –
9  BO.Bz.0025.5.9.2018 25.01.2018r. Zarząd Powiatu  Gmina Waganiec  umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2611C Dąbrówka Duża – Waganiec na odcinku 1920 mb”  2018r. do kwoty154.484,00 zł  –
10  BO.Bz.0025.5.10.2018 19.02.2018r.  Zarząd Powiatu  Gmina Aleksandrów Kujawski umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750, Powiat Aleksandrowski, Gmina Aleksandrów Kujawski, Województwo Kujawsko – Pomorskie”  2018r. do kwoty435.915,00 zł
 11 BO.Bz.0025.5.11.2018 26.01.2018r. Zarząd Powiatu Marcin Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa „AGROPOL” Marcin Kowalczyk Zakrzewo umowa na dostawę robota do ochrony roślin pod osłonami tj. automatycznego opryskiwacza szklarniowego na potrzeby pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim w ramach zadania pn. „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego”  do 23.02.2018r.  32.841,00 zł tak
12 BO.Bz.0025.5.12.2018  22.02.1018r.  Zarząd Powiatu CPU ZETO Spółka z o.o. Jelenia Góra umowa na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego”  do 26.02.2018r.  76.006,93 zł tak
 13 BO.Bz.0025.5.13.2018 22.02.2018r.  Zarząd Powiatu Marcin Dejas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Dejas  Centrum Komputerowe „PLANETA” Tychy umowa na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II0 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia praktycznego” do 26.02.2018r. 70.365,00 zł tak
 14  BO.Bz.0025.5.14.2018 28.02.2018r.  Zarząd Powiatu Andrzej Kudłacik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne Andrzej Kudłacik Wrocław umowa na wykonanie „Modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu aleksandrowskiego (etap IV)” do 30.11.2018r. 75.276,00 zł
 15  BO.Bz.0025.5.15.2018 09.03.2018r. Zarząd Powiatu Wojciech Adamowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą METAL – TRADE.PL Wojciech Adamowicz Jankowo Gdańskie umowa na dostawę maszyny dydaktycznej CNC tj. „tokarki dydaktycznej Edu Tourn C1″ na potrzeby pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w ramach zadania pn. „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia praktycznego”  do 07.05.2018r.  23.985,00 zł  tak
16 BO.Bz.0025.6.1.2018 25.01.2018r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie ANEKS do porozumienia nr UM-EK.041.1.138.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników od stycznia 2018r.do czerwca 2018r.  5.400,00 zł
 17  BO.Bz.0025.6.2.2018  23.01.2018r.  Zarząd Powiatu Gmina Miasto Włocławek porozumienie w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku 01.01.2018r.-31.12.2018r. 39.129,00 zł
 18  BO.Bz.0025.6.3.2018 23.01.2018r. Zarząd Powiatu Gmina Miasto Włocławek porozumienie w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Powiatu Aleksandrowskiego 01.01.2018r.-31.12.2018r.  280 zł od jednego badania i wydanego orzeczenia
19  BO.Bz.0025.6.4.2018  25.01.2018r.  Zarząd Powiatu Gmina Bądkowo porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2696C Wysocin – Osięciny na odcinku 940 mb” 2018r. do kwoty 104.685,00 zł
 20  BO.Bz.0025.6.5.2018 25.01.2018r.  Zarząd Powiatu  Gmina Zakrzewo porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2624C Kolonia Bodzanowska – Siniarzewo na odcinku 650 mb” 2018r. do kwoty 50.213,11 zł
21  BO.Bz.0025.6.6.2018  25.01.2018r.  Zarząd Powiatu  Gmina Zakrzewo porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2628C Sędzin – Radziejów na odcinku 1630 mb”  2018r. do kwoty 123.101,23 zł
22  BO.Bz.0025.6.7.2018 23.01.2018r. Zarząd Powiatu  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy porozumienie w sprawie ustalenia warunków nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Aleksandrowskiego na podstawie art. 24 ust. 5c i ust. 5a ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Toporzyszczewo Stare, wchodzących w skład Zasobu WRSP 2018r. nieodpłatnie
23  BO.Bz.0025.6.8.2018  09.02.2018r. Zarząd Powiatu  Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy  porozumienie w sprawie przekazania przez Powiat Aleksandrowski środków finansowych z przeznaczeniem na zakup laserowego miernika prędkości oraz urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim do 20.12.2018r.  23.000,00 zł
24  BO.Bz.0025.6.9.2018 20.02.2018r. Zarząd Powiatu Gmina Bądkowo ANEKS do porozumienia zawartego 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2696C Wysocin – Osięciny na odcinku 940 mb”  2018r.
 25  BO.Bz.0025.6.10.2018 27.02.2018r. Zarząd Powiatu Powiat Włocławski porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej  na czas pobytu  dziecka w rodzinie
 26 BO.Bz.0025.6.11.2018  05.03.2018r.  Zarząd Powiatu Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ANEKS do porozumienia zawartego 9 lutego 2018r. w sprawie przekazania przez powiat środków na sfinansowanie zakupu laserowego miernika prędkości oraz urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim do 09.03.2018r. 23.000,00zł
27. BO.Bz.0025.6.12.2018 26.04.2018r.  Zarząd Powiatu  Gmina Miejska Nieszawa w sprawie ustalenia warunków i zasad wykonywania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w Nieszawie w ciągu drogi powiatowej nr 2049C Nieszawa – Brzeźno  01.05.2018r.-01.11.2018r. 80.000,00zł
28. BO.Bz.0025.5.16.2018 15.03.2018r.  Zarząd Powiatu Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe na korzystanie z systemu komputerowego wspomagania pracy placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki o nazwie „NABÓR” 13.03.2018r.– 30.09.2018r. 3.136,50zł
29.  BO.Bz.0025.5.17.2018 20.03.2018r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie w sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim” do 14.12.2018r. 188.160,00zł
30.  BO.Bz.0025.5.18.2018 23.03.2018r.  Zarząd Powiatu  Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska ANEKS do umowy z dnia 31 grudnia 2013 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Grabiu na rok 2018 1.069.212,00zł
 31.  BO.Bz.0025.5.19.2018  27.03.2018r.  Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim  2018r. 5.000,00zł
 32.  BO.Bz.0025.5.20.2018 27.03.2018r.  Zarząd Powiatu Marcin Dejas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Dejas Centrum Komputerowe „PLANETA” Tychy na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 CKP i Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 do 29.03.2018r. 96.837,30zł
 33.  BO.Bz.0025.5.21.2018  12.04.2018r. Zarząd Powiatu Gmina Waganiec w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na wykonanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz
z przepustami – zadanie I”
2018r. 25.000,00zł
 34.  BO.Bz.0025.5.22.2018 20.04.2018r. Zarząd Powiatu Grzegorz Czerwiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa „AMPER” Grzegorz Czerwiński Aleksandrów Kujawski na sprzedaż i dostawę sprzętu budowlano – elektrycznego na potrzeby pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z podziałem na 2 zadania w ramach projektu pn. „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia praktycznego”- sprzedaż i dostawa sprzętu elektrycznego na potrzeby pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim  do 9 maja 2018r. 27.162,00zł
 35.  BO.Bz.0025.5.23.2018 20.04.2018r. Zarząd Powiatu Grzegorz Czerwiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa „AMPER” Grzegorz Czerwiński Aleksandrów Kujawski na sprzedaż i dostawę sprzętu budowlano – elektrycznego na potrzeby pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z podziałem na 2 zadania w ramach projektu pn. „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia praktycznego”- sprzedaż i dostawa sprzętu budowlanego na potrzeby pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim do 9 maja 2018r. 33.186,00zł
36.  BO.Bz.0025.5.24.2018 24.04.2018r.  Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn.zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki obiektów, w zakresie remontu łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie  2018r. 49.000,00zł
 37.  BO.Bz.0025.5.25.2018  24.04.2018r.  Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn.zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki obiektów, w zakresie rozbudowy budynku Szkoły Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną  dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi 2018r. 197.000,00zł
38.  BO.Bz.0025.5.26.2018  24.04.2018r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie ANEKS do umowy z 15 maja 2017r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu p. „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia praktycznego”współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne Społeczeństwo
i konkurencyjne kadry Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014  – 2020
 39.  BO.Bz.0025.5.27.2018  24.04.2018r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie ANEKS do umowy z 15 maja 2017r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół
Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.3. Inwestycje
w infrastrukturę edukacyjną Poddziałanie 6.3.2. Inwestycje
w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 40.  BO.Bz.0025.5.28.2018 23.04.2018r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy
z 6 października 2016r.
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie
2018r. 525.00,00zł
 41.  BO.Bz.0025.5.29.2018  30.04.2018r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy
z 6 października 2016r.
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie
2018r. 534.120,00zł
42.  BO.Bz.0025.5.30.2018  25.04.2018r. Zarząd Powiatu Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem „XXII Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka”
09.01.2018r.18.05.2018r. 1.500,00zł  nie konkurs ofert
43.  BO.Bz.0025.5.31.2018  25.04.2018r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem „XVI Ogólnopolskie Spotkania Poetów Biała Lokomotywa”
02.01.2018r.31.10.2018r. 2.000,00zł nie konkurs ofert
44.  BO.Bz.0025.5.32.2018 25.04.2018r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem „Integracyjny Festiwal Jazzowy „Happy Jazz” Ciechocinek”
01.05.2018r.31.08.2018r. 4.000,00zł  nie konkurs ofert
45.  BO.Bz.0025.33.2018 25.04.2018r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem „XXV Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora”
15.05.2018r.31.07.2018r. 1.200,00zł  nie konkurs ofert
 46.  BO.Bz.0025.34.2018 25.04.2018r.  Zarząd Powiatu  Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” Raciążek o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem „XXVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Gdybym był malarzem”
04.05.2018r.31.07.2018r. 1.700,00zł  nie  konkurs ofert
 47.  BO.Bz.0025.35.2018  25.04.2018r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem „XIII Powiatowy Konkurs na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem : „Nastolatków Wyczyny bez Narkotyków, Alkoholu
i Nikotyny”
01.09.2018r.30.11.2018r. 600,00zł nie konkurs ofert
 48. BO.Bz.0025.36.2018 08.06.2018r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Krzywdów
i Bieńków
z siedzibą
w Nieszawie
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem „Koncert na Wodzie”
04.05.2018r.30.09.2018r. 4.000,00zł nie konkurs ofert
 49.  BO.Bz.0025.37.2018 05.08.2018r. Zarząd Powiatu Fundacja „Będzie Dobrze” z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem „VIII Edycja Festiwalu „Parzybroda”
01.03.2018r.-31.10.2018r. 1.000,00zł nie konkurs ofert
 50.  BO.Bz.0025.38.2018 05.08.2018r. Zarząd Powiatu Nieszawskie Stowarzyszenie Rozwoju z siedzibą w Nieszawie o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem „Koncert patriotyczny – 11 listopada”
01.10.2018r.-20.11.2018r. 2.000,00zł nie konkurs ofert
 51. BO.Bz.0025.5.39.2018 05.08.2018r. Zarząd Powiatu Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” pod tytułem „XXII Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne”
01.02.2018r.31.10.2018r. 3.500,00zł nie konkurs ofert
 52.  BO.Bz.0025.5.40.2018 24.04.2018r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Tążyna”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem „XV Integracyjny Miting Lekkoatletyczny „Zwinne Misie”
01.04.2018r.30.06.2018r. 1.600,00zł nie konkurs ofert
 53.  BO.Bz.0025.5.41.2018 25.04.2018r.  Zarząd Powiatu Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem „Letni siatkarski obóz rekreacyjno – sportowy”
13.08.2018r.21.08.2018r. 2.500,00zł  nie  konkurs ofert
 54.  BO.Bz.0025.5.42.2018 25.04.2018r.  Zarząd Powiatu Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem „Szkolenie grup młodzieżowych dziewcząt w zakresie piłki siatkowej”
01.01.2018r.15.12.2018r. 5.000,00zł  nie  konkurs ofert
 55.  BO.Bz.0025.5.43.2018 25.04.2018r.  Zarząd Powiatu Miejski Związkowy Klub Sportowy „Orlęta”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem „Każdy chłopak piłkę kopie”
01.01.2018r.15.12.2018r. 2.000,00zł  nie  konkurs ofert
 56.  BO.Bz.0025.5.44.2018 11.06.2018r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka” w Aleksandrowie Kujawskim o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem „II Wojewódzki Turniej Unihokeja „Trójeczka Cup”
07.05.2018r.31.07.2018r. 1.000,00zł  nie  konkurs ofert
 57.  BO.Bz.0025.5.45.2018 25.04.2018r. Zarząd Powiatu Aleksandrowska Szkółka Piłki Nożnej „VIKING” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem „Nauczanie i szkolenie dziewcząt
w piłkę nożną / futsal”
02.01.2018r.15.12.2018r. 3.000,00zł  nie  konkurs ofert
 58.  BO.Bz.0025.5.46.2018  25.04.2018r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
w Ciechocinku
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem „Szkolenie dzieci i młodzieży
w zakresie tenisa ziemnego”
01.01.2018r.15.12.2018r. 2.000,00zł nie  konkurs ofert
 59.  BO.Bz.0025.5.47.2018  25.04.2018r.  Zarząd Powiatu Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem „Wypoczynek dzieci i młodzieży
z terenu powiatu aleksandrowskiego lato 2018 pt. „Dziecięce podróże małe i duże”
20.01.2018r.11.08.2018r. 1.000,00zł nie konkurs ofert
 60.  BO.Bz.0025.5.48.2018  25.04.2018r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK”
w Aleksandrowie Kujawskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem „Obóz sportowo – rekreacyjny „Wakacje
z piłką nożną”
15.03.2018r.31.08.2018r. 2.500,00zł nie konkurs ofert
 61.  BO.Bz.0025.5.49.2018  25.04.2018r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem „XIII Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo – Profilaktyczny „Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny”
01.09.2018r.10.10.2018r. 1.500,00zł  nie konkurs ofert
 62.  BO.Bz.0025.5.50.2018  25.04.2018r.  Zarząd Powiatu Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Służewie o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem „Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego Indywidualnego – Służewo 2018
01.10.2018r.15.12.2018r. 600,00zł  nie konkurs ofert
 63.  BO.Bz.0025.5.51.2018  07.05.2018r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” Raciążek o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem „Wakacyjna przygoda”
01.06.2018r.30.09.2018r. 1.000,00zł nie konkurs ofert
 64. BO.Bz.0025.5.52.2018  31.08.2018r. Zarząd Powiatu Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie” o wsparcie realizacji zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.
w zakresie kultury fizycznej
i turystyki pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki” pod tytułem  „Turniej Bokserski o „Solną Rękawicę”
 01.09.2018r.-15.09.2018r. 2.000,00zł nie konkurs ofert
 65. BO.Bz.0025.5.53.2018  15.03.2018r. Zarząd Powiatu Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe z siedzibą w Poznaniu o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 66.  BO.Bz.0025.5.54.2018 25.04.2018r. Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia o realizację zadania publicznego
pn. „Bluesowa Płyta Roku & Premiera Wydania Winylowego. Gala: Skołowani & Chuck Frazier Trio”
15.04.2018r.31.05.2018r. 1.000,00zł  nie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 67.  BO.Bz.0025.5.55.2018  07.05.2018r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Lutnia Nowa” w Aleksandrowie Kujawskim o realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty wokalne Chóru „Lutnia Nova” 23.04.2018r.15.06.2018r. 2.000,00zł  nie  w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 68.  BO.Bz.0025.5.56.2018 07.05.2018r.  Zarząd Powiatu Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” o realizację zadania publicznego pn. „Udział w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Dziewcząt w Kategorii Młodziczek” 27.04.2018r.15.05.2018r. 500,00zł nie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 69.  BO.Bz.0025.5.57.2018 18.05.2018r.  Zarząd Powiatu Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” Raciążek o realizację zadania publicznego pn. „X Dni Raciążka – XXXIV Dni Młodości” 15.06.2018r.31.08.2018r. 2.500,00zł nie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 70. BO.Bz.0025.5.58.2018 18.06.2018r.  Zarząd Powiatu Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie o realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia turystyczno – krajoznawcze w ramach obozu turystyczno – sportowego w Zakopanem” 23.06.2018r.02.07.2018r. 800,00zł nie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 71.  BO.Bz.0025.5.59.2018 10.05.2018r.  Zarząd Powiatu Tomasz Hallmann prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MASTER OF BARTENDERS Tomasz Hallmann Gdańsk  na przeprowadzenie kursu baristycznego dla 10 uczniów do 18.12.2018r. 4.930,00zł tak art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 72.  BO.0025.5.60.2018  11.05.2018r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750, Powiat Aleksandrowski, Gmina Aleksandrów Kujawski, Województwo Kujawsko – Pomorskie” 07.02.2018r.30.11.2018r. 1.406.176,00zł
 73.  BO.Bz.0025.5.61.2018  21.03.2018r.  Zarząd Powiatu TPI Sp. z o.o.Warszawa na dostawę wyposażenia do nauki w zawodzie technik geodeta w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 do 7 dni od zawarcia umowy 52.865,40zł tak w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy
 74.  BO.Bz.0025.5.62.2018  05.03.2018r.  Zarząd Powiatu Fundacja Orły Sportu z siedzibą w Pucku o przyznanie dofinansowania w ramach projektu Lokalny Animator Sportu 05.03.2018r.31.12.2018r.  1.100,00zł miesięcznie nie
 75.  BO.Bz.0025.5.63.2018 10.05.2018r.  Zarząd Powiatu Andrzej Rafalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CENTRO PLUS Andrzej Rafalski Włocławek na przeprowadzenie kursu na obsługę wózków jezdniowych (widłowych) z napędem silnikowym dla 14 uczniów w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020  do 18.12.2018r. 6.510,00zł tak na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 76.  BO.Bz.0025.5.64.2018  10.05.2018r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie kursu spawacza metodą MIG131/MAG135dla 13 uczniów w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020  do 18.12.2018r. 24.700,00zł tak na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 77.  BO.Bz.0025.5.65.2018 17.05.2018r.  Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie kursu akademia druku 3D dla 5 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 do 15.06.2018r.  6.000,00zł tak na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 78.  BO.Bz.0025.5.66.2018 17.05.2018r. Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie kursu programowania C++ dla 5 uczniów Zespołu Szkół Nr 1
w Aleksandrowie Kujawskim w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
do 15.06.2018r. 3.000,00zł tak na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 79.  BO.Bz.0025.5.67.2018 17.05.2018r. Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie kursu Microsoft Excel, Power Point
dla 5 uczniów Zespołu Szkół Nr 1
w Aleksandrowie Kujawskimw ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
do 15.06.2018r. 3.600,00zł  tak na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 80.  BO.Bz.0025.5.68.2018  23.05.2018r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905
i od km 4+138 do km 7+544” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.06.2018r.30.11.2018r. wartość projektu 6.121.761,29złdofinansowanie 3.708.562,99zł tak
 81.  BO.Bz.0025.5.69.2018 24.05.2018r.  Zarząd Powiatu Monika Wesołowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwąP.H.U. DAN-CAR z siedzibą w Nowym Ciechocinku w sprawie ustalenia zasad rozliczenia kosztów holowania
i przechowywania pojazdów umieszczonych w latach 2008 – 2011 na parkingu DAN-CAR,
na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdów wydanych przez Policję w oparciu o art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
30.05.2018r.30.07.2018r.  110.970,40zł nie
 82.  BO.Bz.0025.5.70.2018 10.05.2018r. Zarząd Powiatu Mariusz Grzesik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ABSYNT” Mariusz GrzesikStrażów na przeprowadzenie kursu barmańskiego dla 13 uczniów w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020  do 18.12.2018r. 12.870,00zł  tak  na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 83. BO.Bz.0025.5.71.2018  11.06.2018r. Zarząd Powiatu L.T.K. o wykonanie głowicy sztandaru Powiatu Aleksandrowskiego do 17.08.2018r. 3.000,00zł nie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 84.  BO.Bz.0025.5.72.2018 17.05.2018r. Zarząd Powiatu Tomasz Szpalek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NEXTLINE z siedzibą w Jasienicy  na przeprowadzenie szkolenia
w zakresie rzeźbienia w owocach
i warzywach Carving dla 14 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim
do 15.06.2018r. 3.570,00zł  tak na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
 85.  BO.Bz.0025.5.73.2018 05.06.2018r.  Zarząd Powiatu INTER-BROKER
Sp. z o.o.
z siedzibą
w Toruniu
na powierzenie przetwarzania danych osobowych
 86.  BO.Bz.0025.5.74.2018 21.06.2018r.  Zarząd Powiatu Firma DERPOL Sp. z o.o. Sopot ANEKS do umowy z 27 grudnia 2017r. na dostarczanie tablic rejestracyjnych
 87.  BO.Bz.0025.5.75.2018 22.06.2018r. Zarząd Powiatu Firma Handlowa ARTMED
J. Sienkiewicz A.Kęsy Spółka Jawna z siedzibą
w Tomaszowie Mazowieckim
na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi” 25.06.2018r.03.09.2018r.  222.628,92zł przetarg nieograniczony
 88.  BO.Bz.0025.5.76.2018 28.06.2018r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie ANEKS do umowy z 15 maja 2017r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn.  „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia praktycznego”współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.3 Inwestycje
w infrastrukturę edukacyjną Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje
w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014  – 2020
1.392.928,77zł  tak
 89. BO.Bz.0025.5.77.2018 24.05.2018r.  Zarząd Powiatu  Dariusz Lewandowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany LEWPOL Dariusz Lewandowski Rudunki na wykonanie wentylacji pracowni dydaktycznych nr 0/12 i 0/13 w budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Sikorskiego 3 w Aleksandrowie Kujawskim do 18.06.2018r. 11.074,18zł nie  bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 90. BO.Bz.0025.5.78.2018  22.06.2018r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, Gmina Miejska Ciechocinek, Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski,
TMS Systemy Transportowe Stanisław Biegała
z siedzibą
w Warszawie
na wykonanie opracowania dotyczącego audytu zasadności reaktywacji przewozów kolejowych na linii nr 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek wraz z określeniem możliwych wariantów realizacji przewozów do 27.07.2018r. 12.000,00zł nie
 91.  BO.Bz.0025.5.79.2018  25.05.2018r.  Zarząd Powiatu Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

ANEKS do umowy dostawy z dnia 25 lipca 2017r.

 92.  BO.Bz.0025.5.80.2018  26.06.2018r. Zarząd Powiatu  Dariusz Rybczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynierskie Dariusz Rybczyński Ciechocinek na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej
Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi”
I etap – od dnia przekazania placu budowy do 3 września 2018 r.II etap – do końca obowiązywania gwarancji 2.952,00 zł nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 93.  BO.Bz.0025.5.81.2018 11.06.2018r. Zarząd Powiatu HAFTINA Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim o wykonanie sztandaru Powiatu Aleksandrowskiego do 20.08.2018r. 6.000,00zł nie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 94. BO.Bz.0025.5.82.2018 02.07.2018r. Zarząd Powiatu Paweł Strzelecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa ELVIK Paweł Strzelecki Radom zakup i dostawa 30 kompletów odzieży roboczej do realizacji staży do Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim i Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020  do 7 dni od zawarcia umowy 6.494,00zł tak w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznychna podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 95. BO.Bz.0025.5.83.2018  05.07.2018r. Zarząd Powiatu
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w związku z zawarciem 28.03.2018r. umowy na korzystanie z aplikacji „PROGMAN Arkusz”  –
 96.  BO.Bz.0025.5.84.2018 10.07.2018r. Zarząd Powiatu  Skarb Państwa – Minister Sportu
i Turystyki
o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności – edycja 2018 do 15.10.2018r. 99.830,00zł,dofinansowanie 49.900,00zł nie  –
 97.  BO.Bz.0025.5.85.2018  12.07.2018r. Zarząd Powiatu  HERKULES
Sp. z o.o. Spółka komandytowa
z siedzibą
w Chrzanowie
na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim do 30.08.2018r. 45.079,50zł nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznychna podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 98.  BO.Bz.0025.5.86.2018 12.07.2018r. Zarząd Powiatu HERKULES
Sp. z o.o. Spółka komandytowa
z siedzibą
w Chrzanowie
na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim do 30.08.2018r. 45.079,50zł  nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznychna podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 99.  BO.Bz.0025.5.87.2018 16.07.2018r. Zarząd Powiatu Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. „Konserwacja manierystycznych stalli z 1630 roku z Kościoła Parafialnego p.w. św. Hieronima w Raciążku, etap II – stalle północne”  do 30.11.2018r. 7.000,00zł nie
 100.  BO.Bz.0025.5.88.2018 20.07.2018r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie o dofinansowanie projektu „Dobry zawód to przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020  01.03.2018r 30.09.2019r. 224.498,23złdofinansowanie213.273,31zł tak
 101. BO.Bz.0025.5.89.2018 17.07.2018r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie ANEKS do umowy z 24 kwietnia 2018r. na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn.zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki obiektów, w zakresie rozbudowy budynku Szkoły Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II
w Aleksandrowie Kujawskim
o platformę zewnętrzną  dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi
 2018r. 222.628,92złdofinansowanie111.314,00zł nie
 102. BO.Bz.0025.5.90.2018  17.07.2018r.  Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie ANEKS do umowy z 24 kwietnia 2018r. na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2017r. poz. 1332 z późn.zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku
z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki obiektów, w zakresie remontu łazienek
z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
 2018r. 96.301,78złdofinansowanie48.150,00zł nie
 103. BO.Bz.0025.5.91.2018 08.08.2018r.  Zarząd Powiatu  P.N. umowa o dzieło na wykonanie pracy malarskiej i wykonanie nieodpłatnie zadania komisarza artystycznego IV Pleneru Kujawskiego „Białe żagle” 13.08.2018r.-20.08.2018r. 2.000,00zł nie
 104.  BO.Bz.0025.5.92.2018  08.08.2018r.  Zarząd Powiatu  Spółdzielnia Socjalna „Klub Artystyczny CUMA”
z siedzibą w Chełmży
na wykonanie koncertu szantowego zespołu „Barowe Żywioły” podczas „Festiwalu Wisły 2018” w dniu 12 sierpnia 2018r. wraz z zapewnieniem nagłośnienia imprezy 12.08.2018r. 3.000,00zł nie
 105.  BO.Bz.0025.5.93.2018 21.08.2018r.  Zarząd Powiatu  Kujawski Bank Spółdzielczy
w Aleksandrowie Kujawskim
 o kredyt długoterminowy 10.09.2018r.31.12.2029r. kwota udzielonego kredytu4.000.000,00zł  nie
 106.  BO.Bz.0025.5.94.2018  22.08.2018r. Zarząd Powiatu  A.A. umowa zlecenie na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla 1 nauczyciela ubiegających się o stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego 22.08.2018r. 170,00zł  nie
 107.  BO.Bz.0025.5.95.2018  22.08.2018r. Zarząd Powiatu B.S. umowa zlecenie na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla 3 nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego 22.08.2018r.  510,00zł  nie
 108.  BO.Bz.0025.5.96.2018  22.08.2018r. Zarząd Powiatu  A.K. umowa zlecenie na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla 2 nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego 22.08.2018r. 340,00zł  nie
 109.  BO.Bz.0025.5.97.2018  31.07.2018r. Zarząd Powiatu  Gmina Miejska Ciechocinek w sprawie przyjęcia przez Powiat Aleksandrowski dotacji celowej
od Gminy Miejskiej Ciechocinek
w wysokości na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego typu „P” z pełnym wyposażeniem dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
 2018 r. 100.000 zł nie
 110.  BO.Bz.0025.5.98.2018  01.08.2018r. Zarząd Powiatu COIG S.A. z siedzibą w Katowicach umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  –
 111.  BO.Bz.0025.5.99.2018  06.08.2018r. Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G –aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających
w zatrudnieniu
 do 31.12.2018r.  35.588,49zł nie
 112.  BO.Bz.0025.5.100.2018  06.08.2018r. Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – zakup mikrobusa do przewozu pacjentów SP ZL-O w Raciążku  do 31.01.2019r. 80.000,00zł nie
 113. BO.Bz.0025.5.101.2018 29.08.2018r. Dyrektor ZS Nr 1 CKP  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Usunięcie jemioły z drzew zabytkowego parku w Aleksandrowie Kujawskim”  do 30.11.2018r. do kwoty 39.000,00zł  nie
 114. BO.Bz.0025.5.102.2018  30.08.2018r. Zarząd Powiatu Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „GRUMIX” Karolina Przepióra – Gruda z siedzibą Preczów na zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych LO w Ciechocinku na cele sportowo – rekreacyjne – boisko wielofunkcyjne – II postępowanie do 30.11.2018r. 449.000,00zł nie przetarg nieograniczony
 115. BO.Bz.0025.5.103.2018  11.09.2018r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Ciechocinek Aneks do umowy z dnia 31 lipca 2018 r.  w sprawie przyjęcia przez Powiat Aleksandrowski dotacji celowej
od Gminy Miejskiej Ciechocinek
w wysokości na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego typu „P” z pełnym wyposażeniem dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
 116. BO.Bz.0025.5.104.2018  05.07.2018r. Zarząd Powiatu  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe Poznań w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych na czas trwania umowy głównej
 117.  BO.Bz.0025.5.105.2018  14.09.2018r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie ANEKS do umowy z dnia 21 września 2017 r. o dofinansowanie w formie zaliczki u refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 118.  BO.Bz.0025.5.106.2018  17.09.2018r. Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte” 07.02.2018r.30.11.2018r. 431.952 zł nie
 119.  BO.Bz.0025.5.107.2018 21.09.2018r. Zarząd Powiatu K.E. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych LO w Ciechocinku na cele sportowo – rekreacyjne – boisko wielofunkcyjne II postępowanie”  do 30.11.2018r. 3.592 zł  nie
 120. BO.Bz.0025.5.108.2018 19.04.2018r. Zarząd Powiatu Jakub Kaczorowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE z siedzibą we Włocławku na wykonanie opracowania zmiennej kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim do 30.10.2018r. 15.000 zł nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznychna podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 121. BO.Bz.0025.5.109.2018 25.05.2018r.  Zarząd Powiatu Andrzej  Rafalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CENTRO PLUS Andrzej Rafalski Włocławek o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestnika projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” w związku z umową zawartą 10 maja 2018 r.  tak
 122.  BO.Bz.0025.5.110.2018 08.08.2018r.  Zarząd Powiatu VITALABO Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie badań diagnostycznych krwi w kierunku HBsAg i badań diagnostycznych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV dla 200 mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego w ramach programu zdrowotnego pn. „Program wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim” 01.09.2018r.14.12.2018r. koszt jednostkowy badań 22 zł  nie
 123.  BO.Bz.0025.5.111.2018 20.09.2018r.  Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska ANEKS do umowy z dnia
31 grudnia 2013r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
w Grabiu
dotacja na 2018r.1.147.373 zł  nie
 124.  BO.Bz.0025.5.112.2018 28.09.2018r.  Zarząd Powiatu Gmina Bądkowo ANEKS do umowy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629C Wysocin – Osięciny na odcinku 950 mb)  2018r. uzupełnienie brakującej kwoty dotacji określonej po rozstrzygnięciu przetargowym w wysokości 7.180,96 zł  nie
 125.  BO.Bz.0025.5.113.2018 01.10.2018r. Zarząd Powiatu Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy o współpracy pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim i Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy w zakresie kształcenia uczestnika projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” (studia podyplomowe) 27.10.2018r.15.12.2019r. 3.600 zł  tak
 126.  BO.Bz.0025.5.114.2018 09.10.2018r. Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie o dofinansowanie Projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość
– II etap” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
01.09.2019r.31.12.2020r. 529.662,50 zł wartość projektu450.213,12 zł wartość dofinansowania projektu  tak
 127.  BO.Bz.0025.5.115.2018 11.10.2018r. Zarząd Powiatu Gmina Waganiec w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2615C w zakresie odwodnienia ścieżki rowerowej
w miejscowości Nowy Zbrachlin, gmina Waganiec”
2018 r. 20.000 zł  nie
 128.  BO.Bz.0025.5.116.2018 11.10.2018r.  Zarząd Powiatu Powiatowy Szpital
w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.
w sprawie dofinansowania zakupu karetki typu P
wraz z wyposażeniem
 do 10.11.2018r. 100.000 zł dotacja celowa
z Gminy Miejskiej Ciechocinek
 nie
 129.  BO.Bz.0025.5.117.2018 24.10.2018r.  Zarząd Powiatu Wojewoda Kujawsko – Pomorski o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego
w ramach: „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”
01.01.2018r.31.12.2018r. 37.049 zł  nie
 130.  BO.Bz.0025.5.118.2018 30.10.2018r.  Zarząd Powiatu M.Z. umowa zlecenia na zarządzanie Samodzielnym Publicznym Zakładem Leczniczo – Opiekuńczym w Raciążku 01.11.2018r. 18.11.2018r. 4.000 zł  nie
 131. BO.Bz.0025.5.119.2018  29.06.2018r. Zarząd Powiatu  Agencja Ubezpieczeniowa Grupy PZU S.A. PARTNER umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych na czas trwania umowy głównej  –
 132. BO.Bz.0025.5.120.2018 14.09.2018r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy z dnia
6 października 2016 r.
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie
na 2018 r. wysokość dotacji 490.968 zł
133.  BO.Bz.0025.5.121.2018  19.10.2018r.  Zarząd Powiatu Wyższa Szkoła Bankowa
w Toruniu
w zakresie kształcenia uczestników projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” listopad 2018r.sierpień 2019r. 3.496 zł brutto tak
 134.  BO.Bz.0025.5.122.2018  19.10.2018r.  Zarząd Powiatu  Wyższa Szkoła Bankowa
w Toruniu
w zakresie kształcenia uczestników projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” 17 listopada 2018r. 20 czerwca 2019r. 3.696 zł brutto tak
 135.  BO.Bz.0025.5.123.2018 19.10.2018r. Zarząd Powiatu  Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy w zakresie kształcenia uczestników projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” listopad 2018r.listopad 2019r. 14.700 zł brutto tak
 136. BO.Bz.0025.5.124.2018 19.10.2018r. Zarząd Powiatu K.M.K. – uczestnik projektu „Szkoła zawodowa Szansą na przyszłość” na udział w studiach podyplomowych 27 październik 2018r. 15 grudzień 2019r. 3.900 zł brutto tak
137.  BO.Bz.0025.5.125.2018  19.10.2018r. Zarząd Powiatu  A.S.S. – uczestnik projektu „Szkoła zawodowa Szansą na przyszłość” na udział w studiach podyplomowych listopad 2018r.listopad 2019r. 4.900 zł brutto tak
138.  BO.Bz.0025.5.126.2018 19.10.2018r. Zarząd Powiatu J.M.S. – uczestnik projektu „Szkoła zawodowa Szansą na przyszłość” na udział w studiach podyplomowych listopad 2018r.listopad 2019r.  4.900 zł brutto tak
 139.  BO.Bz.0025.5.127.2018  19.10.2018r. Zarząd Powiatu  T.M.I.-S. – uczestnik projektu „Szkoła zawodowa Szansą na przyszłość” na udział w studiach podyplomowych listopad 2018r.listopad 2019r. 4.900 zł brutto  tak
 140.  BO.Bz.0025.5.128.2018  19.10.2018r. Zarząd Powiatu A.T. – uczestnik projektu „Szkoła zawodowa Szansą na przyszłość” na udział w studiach podyplomowych listopad 2018r.czerwiec 2019r. 3.698 zł brutto  tak
 141.  BO.Bz.0025.5.129.2018  19.10.2018r. Zarząd Powiatu  Ł.P. – uczestnik projektu „Szkoła zawodowa Szansą na przyszłość” na udział w studiach podyplomowych listopad 2018r.sierpień 2019r. 3.698 zł brutto  tak
142 .  BO.Bz.0025.5.130.2018 19.10.2018r.  Zarząd Powiatu New Symptom Piotr Konkolewski Międzychód  na przeprowadzenie kursu: warsztaty – nowoczesne techniki kulinarne, kuchnia molekularna 21 listopada 2018r. 31 grudnia 2018r. 1.000 zł brutto  tak
 143.  BO.Bz.0025.5.131.2018 25.10.2018r.  Zarząd Powiatu Firma Handlowo – Usługowa Dorota BukalskaCzęstochowa na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do prowadzenia zajęć dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego
w Ciechocinku
7 dni od zawarcia umowy 38.101,71 zł brutto  tak przetarg nieograniczony
144 .  BO.Bz.0025.5.132.2018 30.10.2018r. Zarząd Powiatu Zgromadzenie Sióstr
Św. Elżbiety Prowincja Toruńska
ANEKS do umowy z dnia
31 grudnia 2013 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
w Grabiu
na 2018 r. wysokość dotacji 1.184.195 zł
 145.  BO.Bz.0025.5.133.2018  30.10.2018r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy z dnia
6 października 2016 r.
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie
na 2018 r. wysokość dotacji 504.837 zł
 146.  BO.Bz.0025.5.134.2018 16.11.2018r.  Zarząd Powiatu Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą
w Warszawie
 na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń 24.12.2018r.16.11.2023r. 2.200.000 zł brutto  –
147.  BO.Bz.0025.5.135.2018  16.11.2018r. Zarząd Powiatu J.M.B.- uczestnik projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość”  na udział w studiach podyplomowych listopad 2018r.czerwiec 2019r. 4.885 zł brutto tak
148.  BO.Bz.0025.6.13.2018 15.05.2018r.  Zarząd Powiatu Powiat Włocławski porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnym domu dziecka
 149.  BO.Bz.0025.6.14.2018 14.06.2018r.  Zarząd Powiatu Gmina Zakrzewo ANEKS do porozumienia z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2696C Kolonia Bodzanowska – Siniarzewo na odcinku 650 mb”
 150.  BO.Bz.0025.6.15.2018 14.06.2018r.  Zarząd Powiatu Gmina Zakrzewo ANEKS do porozumienia z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2628C Sędzin – Radziejów na odcinku 1630 mb”
 151.  BO.Bz.0025.6.16.2018 12.07.2018r.  Zarząd Powiatu Gmina Miasta Toruń porozumienie w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Gminy Miasta Toruń, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 152.  BO.Bz.0025.6.17.2018 29.06.2018r.  Zarząd Powiatu Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ANEKS do porozumienia z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przekazania przez Powiat Aleksandrowski środków finansowych z przeznaczeniem na zakup laserowego miernika prędkości oraz urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu dla Komendy Powiatowej Policji
w Aleksandrowie Kujawskim
2018r.
 153.  BO.Bz.0025.6.18.2018 01.02.2018r.  Zarząd Powiatu Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych z siedzibą w GdańskuI Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim porozumienie w sprawie realizacji projektu „Szkolny Klub Sportowy” 2018 r. 01.02.2018r.15.12.2018r.
 154.  BO.Bz.0025.6.19.2018 10.10.2018r. Zarząd Powiatu Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą
w Toruniu
porozumienie o współpracy w sprawie zniżek w opłatach za pobieranie nauki (czesnego) dla pracowników partnera rok akademicki2018/2019
155.  BO.Bz.0025.5.136.2018 05.10.2018r.  Zarząd Powiatu  Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy
w zakresie kształcenia uczestnika projektu „Dobry zawód to przyszłość” realizowanego w formie studiów podyplomowych 01.10.2018r.-30.09.2018r. 6.100 zł brutto tak
 156. BO.Bz.0025.5.137.2018  09.10.2018r. Zarząd Powiatu  Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu
na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu na wyposażenie warsztatów szkolnych w ramach poddziałania 6.3.2 Inwestycje
w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 do 29.11.2018r. 4.500 zł netto plus Vat tak
 157.  BO.Bz.0025.5.138.2018 30.10.2018r. Zarząd Powiatu Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu  w sprawie uczestnictwa
w projekcie pn. Młodzi Odkrywcy na WSKSiM w Toruniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 158.  BO.Bz.0025.5.139.2018  16.11.2018r.  Zarząd Powiatu  Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
z siedzibą
w Warszawie
w zakresie kształcenia uczestnika projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” realizowanego w formie studiów podyplomowych rok akademicki 2018/2019 4.885 zł brutto tak
 159.  BO.Bz.0025.5.140.2018  10.12.2018r. Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta ANEKS do umowy z dnia
31 grudnia 2015 r.
o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie
2018r.
 160. BO.Bz.0025.6.20.2018 13.11.2018r.  Zarząd Powiatu Województwo Kujawsko – Pomorskie w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników  nie
161.  BO.Bz.0025.6.21.2018 14.11.2018r.  Zarząd Powiatu  Powiat Włocławski ANEKS do porozumienia z 26 stycznia 2010r. w sprawie przekazania przez Powiat Włocławski środków pieniężnych Powiatowi Aleksandrowskiemu na pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej osób będących mieszkańcami Powiatu Włocławskiego  nie
 162.  BO.Bz.0025.6.22.2018 16.11.2018r. Zarząd Powiatu  Powiat Toruński ANEKS do porozumienia z 12 lipca 2018r. w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Gminy Miasta Torunia uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie nie
163.  BO.Bz.0025.6.23.2018 10.12.2018r. Zarząd Powiatu  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie określenia zasad wymiany wiedzy, doświadczeń, informacji, danych i wspólnego korzystania z Systemu Obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON tak
 164.  BO.Bz.0025.6.24.2018  12.12.2018r. Zarząd Powiatu  Gmina Miasto Włocławek w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Powiatu Aleksandrowskiego 01.01.2019r.31.12.2019r. 290 zł od jednego badania i wydanego orzeczenia  nie
 165.  BO.Bz.0025.6.25.2018  21.12.2018r. Zarząd Powiatu  Gmina Miasto Włocławek ANEKS do porozumienia z 23 stycznia 2018r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku 01.01.2018r.31.12.2018r. 34.893 zł nie
 166. BO.Bz.0025.5.141.2018  05.11.2018r.  Zarząd Powiatu Centrum Terapii i Rozwoju Pro-Integris Anna Mahlik – Urbanek Bydgoszcz na przeprowadzenie kursu terapii  ręki do 15.12.2018r. 480,00 zł brutto tak
 167. BO.Bz.0025.5.142.2018  29.11.2018r.  Zarząd Powiatu Fundacja im. Brata Alberta
z siedzibą
w Radwanowicach
ANEKS do umowy z 6 października 2016r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie dotacja na 2018r.464.392 zł nie
 168.  BO.Bz.0025.5.143.2018 06.12.2018r. Zarząd Powiatu Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
 na przeprowadzenie kursu – nowe trendy w sztuce kulinarnej do 15.12.2018r. 4.000,00 zł brutto tak
 169.  BO.Bz.0025.5.144.2018  06.12.2018r. Zarząd Powiatu  Zakład Doskonalenia Zawodowego
z siedzibą
w Toruniu
na przeprowadzenie kursu specjalistycznego – specjalista cateringu do 31.12.2018r.  3.000,00 zł brutto tak
 170.  BO.Bz.0025.5.145.2018 12.12.2018r. Zarząd Powiatu GEOBID Sp. z o.o.

z siedzibą

w Katowicach

na wykonanie zadania pn. „Pozyskanie danych do rejestrów baz BDOT500 i GESUT i EGiB dla powiatu aleksandrowskiego – II postępowanie w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”  12.12.2018r.-

30.08.2021r.

2.029.500,00zł brutto  tak  przetarg nieograniczony
 171. BO.Bz.0025.5.146.2018  17.12.2018r. Zarząd Powiatu Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „AUTOMOBIL” Sp. z o.o. z siedzibą

we Włocławku

na świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg na obszarze powiatu aleksandrowskiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 01.01.2019r.

31.12.2019r.

6.247,30 zł brutto nie w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 172.  BO.Bz.0025.5.147.2018  18.12.2018r. Zarząd Powiatu Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ANEKS do umowy z 30 grudnia 2015r. o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim 2018r. nie
 173. BO.Bz.0025.5.148.2018  24.12.2018r.  Zarząd Powiatu Firma Handlowo – Usługowa Dorota Bukalska z siedzibą
w Częstochowie
 na zakup i dostawę wyposażenia
do prowadzenia zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej
Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim
7 dni od zawarcia umowy 29.910,18 zł brutto tak
 174. BO.Bz.0025.5.149.2018  21.12.2018r.  Zarząd Powiatu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Warszawie
w sprawie zasady przekazania oraz użytkowania skanera (2szt.) dostarczanego w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” 60 miesięcy 2.011,05zł tak
 175. BO.Bz.0025.5.150.2018 17.12.2018r. Zarząd Powiatu  Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 roku 2019r. 64.020zł

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>