Rejestracja pojazdów

UWAGA !!!
W celu rejestracji pojazdu lub złożenia niektórych wniosków w referacie d/s rejestracji pojazdów
(patrz: „Uwagi” w procedurach załatwianych spraw)

należy umówić się
w pokoju nr 4
lub telefonicznie pod nr tel.  54/282 79 34

 Rejestracja pojazdu oraz inne czynności w tym zakresie odbywają się na wniosek właściciela/-li pojazdu. Sprawę może również załatwić osoba posiadająca pisemne upoważnienie od właściciela / właścicieli pojazdu.

 

Od 1 stycznia 2021 r ponownie obowiązuje termin 30 dni

– na zarejestrowanie pojazdu nowego,
– na zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa   członkowskiego Unii Europejskiej (30 dni liczyć należy od dnia sprowadzenia pojazdu do kraju),
– na zawiadomienie o nabyciu (kupnie) pojazdu,
– na zawiadomienie o zbyciu (sprzedaży) pojazdu.

Nie wypełnienie powyższego obowiązku powoduje naliczenie kary pieniężnej !!!

W celu zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w pierwszej kolejności prosimy o korzystanie z komunikacji elektronicznej. Wypełniony wniosek wraz z kserokopią umowy(ów) czy faktury (faktur) można składać poprzez platformę e PUAP pod adresem www.epuap.gov.pl. Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, lub pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokumenty można także pozostawić w skrytce podawczej (urnie), która znajduje się przy wejściu głównym do budynku starostwa.

 

Informacje

Rejestr zmian