Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 287/2021 19.07.2021 obowiązująca w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 286/2021 19.07.2021 obowiązująca w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 285/2021 12.07.2021 obowiązująca zmieniająca uchwałę nr 238/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2021 Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 284/2021 06.07.2021 obowiązująca w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu i na rzecz Mocodawcy Powiatu Aleksandrowskiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Szczegóły
Zarządzenia Starosty 30/2021 08.07.2021 obowiązująca ZARZĄDZENIE Nr 30/2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 20/2020 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaocznego trybu postępowania przed Powiatowym Zespołem do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Zarządzenia Starosty 29/2021 16.06.2021 obowiązująca ZARZĄDZENIE NR 29/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 283/2021 06.07.2021 obowiązująca w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Aleksandrowskiego przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Zbiór uchwał Zarządu Powiatu 282/2021 06.07.2021 obowiązująca w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Aleksandrów Kujawski przy ul. Sikorskiego Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXIV/263/2021 28.06.2021 obowiązująca Uchwała Nr XXIV/263/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok Szczegóły
Zbiór uchwał Rady Powiatu XXIV/262/2021 28.06.2021 obowiązująca Uchwała Nr XXIV/262/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2020 rok Szczegóły
« 1 2 3 174 175 »