Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości od 7,5 m do 24 m lub mocy silnika przekraczającej 15 kW na platformie – Reja24.pl Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Szczegóły
Zawiadomienie o nabyciu pojazdu Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Rejestracja profesjonalna Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Aleksandrowskiego Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu Szczegóły
Sprzedaż map przez internet Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Wpis do ewidencji wykładowców Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
« 1 2 3 4 8 9 10 »