Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – wydanie decyzji Wydział Architektury i Budownictwa (AB) Szczegóły
Zgłoszenia wykonania budowy lub robót budowlanych z projektem budowlanym dot. budowy budynku mieszkalnego, przebudowy Wydział Architektury i Budownictwa (AB) Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu Wydział Architektury i Budownictwa (AB) Szczegóły
Przeniesienie pozwolenia na budową lub zgłoszenia z projektem budowlanym Wydział Architektury i Budownictwa (AB) Szczegóły
Wydawanie kserokopii dokumentów Wydział Architektury i Budownictwa (AB) Szczegóły
Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych Wydział Architektury i Budownictwa (AB) Szczegóły
Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Architektury i Budownictwa (AB) Szczegóły
Odwołania i zażalenia Wydział Architektury i Budownictwa (AB) Szczegóły
Pozwolenie na budowę Wydział Architektury i Budownictwa (AB) Szczegóły
Pozwolenie na rozbiórkę Wydział Architektury i Budownictwa (AB) Szczegóły
« 1 2 »