Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Rejestracja profesjonalna Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Wpis do ewidencji wykładowców Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Udzielenie licencji na transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i przewożącym wartości pieniężne. Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Zawieszenie wykonywania transportu drogowego Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
Wyrejestrowanie pojazdu Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »