Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-07-21 09:15:00 Ogłoszenie - Starosta Aleksandrowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania OGŁOSZENIE Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a oaz at. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami… Szczegóły
2 2021-07-20 11:30:34 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
3 2021-07-20 11:24:57 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
4 2021-07-20 11:17:45 zmieniająca uchwałę nr 238/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2021 Szczegóły
5 2021-07-20 10:51:57 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu i na rzecz Mocodawcy Powiatu Aleksandrowskiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Szczegóły
6 2021-07-14 14:34:09 AB.6740.221.2021 INFORMACJA z dnia 01.07.2021r. Aleksandrów Kuj. 01.07.2021r. AB.6740.221.2021 INFORMACJA Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska… Szczegóły
7 2021-07-13 13:02:36 ZARZĄDZENIE Nr 30/2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 20/2020 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaocznego trybu postępowania przed Powiatowym Zespołem do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
8 2021-07-13 12:57:30 ZARZĄDZENIE NR 29/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
9 2021-07-09 14:16:21 Paulina Olga Smykowska Szczegóły
10 2021-07-09 14:09:45 Paulina Olga Smykowska Szczegóły
« 1 2 3 4 273 274 275 »