Zgłaszanie Prac Geodezyjnych i Kartograficznych

  • Wydział Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  • Termin załatwienia - Ośrodek, najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia, potwierdza przyjęcie zgłoszenia. - Ośrodek, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia udostępnia posiadane materiały wraz z ich charakterystyką techniczną.
  • Osoba kontaktowa Piotr Hofman, Jan Kania, Piotr Ratajczyk, Patryk Dwojak, Piotr Chrupek
  • Miejsce załatwienia Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

   Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pokój nr 14 i 15 na parterze
  • Telefon kontaktowy tel. (54) 282 79 44, (54) 282 22 05, (54) 282 79 48
  • Miejsce odbioru Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

   Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pokój nr 14 i 15 na parterze
  • Wymagane dokumenty Zgłoszenie prac geodezyjnych wyłącznie przez geoportal mapa.aleksandrow.pl
   Geodeta przesyła na adres email: geodeta.powiatowy@aleksandrow.pl przesyła wypełnioną umowę pobraną z mapa.aleksandrow.pl
   dostęp w trybie chronionym ; Geoportal - tryb chroniony ; górny pasek Umowa o zgłaszaniu prac. Po wygenerowaniu zeskanować i wysłać.
   W ciągu 24 h nadane zostaną uprawnienia.
  • Opłaty Opłaty za udostępnione materiały oraz czynności związane z obsługą zasobu pobierane są zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.)
  • Tryb odwoławczy Nie podlega trybowi odwoławczemu
  • Uwagi

   Zgłoszenie prac geodezyjnych wyłącznie przez geoportal mapa.aleksandrow.pl
   Geodeta przesyła na adres email: geodeta.powiatowy@aleksandrow.pl przesyła wypełnioną umowę pobraną z mapa.aleksandrow.pl
   dostęp w trybie chronionym ; Geoportal – tryb chroniony ; górny pasek Umowa o zgłaszaniu prac. Po wygenerowaniu zeskanować i wysłać.
   W ciągu 24 h nadane zostaną uprawnienia.

  • Podstawa prawna

   – Ustawa z dnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.)

   Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego (U. 2020 ,poz. 1429)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian