Strona Główna

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna pomoc psychologiczna dla Mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY
STAROSTWA POWIATOWEGO
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Od 1 czerwca br. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim powraca do stałych godzin pracy od 7.30 do 15.30, interesanci będą przyjmowani po wcześniejszym zapisie (imię, nazwisko, wydział) w punkcie przyjęć przy wejściu głównym do budynku urzędu obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

Adres, telefony kontaktowe oraz druki dostępne są na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz aleksandrow.pl

Ważne: Skrót do listy spraw załatwianych w urzędzie. Zobacz szczegóły

Procedury w Wydziale Komunikacji i Transportu,wprowadzone
od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania,w celu umożliwienia
bezpiecznego realizowania niezbędnych spraw.

UWAGA!!! Opłaty za odholowanie i przechowywanie pojazdu zobacz szczegóły
Uwaga!!! Rejestracja pojazdów zobacz szczegóły

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

Rodzaj Powiat Ziemski Herb powiatu aleksandrowskiego
Województwo kujawsko-pomorskie
Kod 87-700
Miejscowość ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, ul. Słowackiego 8
Mapa powiatu http://mapa.aleksandrow.pl
Kontakt tel. (+48 54) 282-79-00, 282-79-22, fax (54) 282-79-28
e-mail: sekretariat[at]aleksandrow[dot]pl  
adres skrytki ESP: /a8e06me4y7/SkrytkaESP  
Starosta Lidia Zwierzchowska
tel. (54) 282 53 39, fax (54) 282 79 29
e-mail: starosta[at]aleksandrow[dot]pl
Wicestarosta Adam Potaczek
centrala wew. 251 lub (54) 282 79 00
e-mail: wicestarosta[at]aleksandrow[dot]pl
Sekretarz Krystyna Pieniążek-Bołotowicz
centrala wew. 224 lub (54) 282 79 24
e-mail: sekretarz[at]aleksandrow[dot]pl
Skarbnik Dorota Sobierajska
centrala wew. 219 lub (54) 282 79 19
e-mail: aleksandrowski[at]bg[dot]jst[dot]net[dot]pl

 

WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH
STAROSTWA POWIATOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM:
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty ewidencyjnej należy dokonywać na konto
KBS Aleksandrów Kujawski 33 9537 0000 2001 0018 0438 0017

opłaty z tytułu opłat komunikacyjnych należy dokonywać na konto
KBS Aleksandrów Kujawski 77 9537 0000 2001 0018 0438 0001
opłaty z tytułu wypisów z ewidencji gruntów, opłat za mapy i wyrysy wystawione przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy dokonywać na konto
KBS Aleksandrów Kujawski 77 9537 0000 2001 0018 0438 0001

Informujemy jednocześnie, że opłaty skarbowe należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim
KBS Aleksandrów Kujawski 89 9537 0000 2001 0017 9735 0001

UŁATWIENIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH  

Film w języku migowym
Film w języku migowym

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). W związku z tym osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą liczyć na świadczenia usług tłumacza i ułatwiony kontakt z urzędem.

W związku z wejściem w życie ustawy osoby trwale lub okresowo mające trudności  w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą:
1.kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim osobiście zgłaszając się w siedzibie Urzędu przy ulicy Słowackiego 8 w godzinach urzędowania tj. 7.30 -15.30,
2.komunikować się ze Starostwem Powiatowym  w Aleksandrowie Kujawskim
za pomocą:
– faksu na numer 54 282 79 28
poczty elektronicznej – sekretariat[at]aleksandrow[dot]pl,
strony internetowej –  http://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info  – Skrzynka podawcza.
W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do:
  • pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego,
  • pośrednictwa tłumacza SJM – systemu językowo – migowego,
  • tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN
3. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej[1] w kontaktach ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim – tel. 54 282-79-00.
W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa powyżej, Urząd nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN[2] przez osoby przybrane.
Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Starosty Aleksandrowskiego pisemnie, mailem lub faksem co najmniej trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.
Świadczenie może być również realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim – Monikę Durniat i Ewelinę Ochocińską, posługujących się PJM.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.
UWAGA!
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim nie musi być wcześniej uzgadniana.

 [1] Osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu m. in. w organie administracji publicznej.

[2] PJM – polski język migowy, SJM – system językowo migowy, SKOGN – sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>