Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KOMUNIKAT dot. przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego osób

KOMUNIKAT


dot. przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego osób:
samochodem osobowym i/lub pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą


Zgodnie z art. 8 ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw licencje na wykonywanie transportu drogowego osób:
 

- samochodem osobowym

- pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,       


wydane przed 17 września 2023 r. zachowują ważność do 30 czerwca 2024 r.:


Przedsiębiorcy, którzy posiadają powyższe uprawnienia są zobowiązani przedłożyć staroście dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz wymagań:
 

  1. posiadają odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym,
  2. nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  3. nie mają przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
     

W celu zachowania ważności wyżej wymienionej licencji, do upływu okresu, na który została udzielona należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2024 r.:
 

- kserokopię prawa jazdy kierowcy (oryginał do wglądu),

- orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne kierowcy (oryginał).
 

Nieprzedłożenie powyższych dokumentów w terminie wskazanym powyżej skutkować
będzie utratą ważności licencji
z dniem 1 lipca 2024 r.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego