Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje

Petycje bieżące jednokrotne

Petycje bieżące wielokrotne

Prawo petycji jako odrębne prawo, różne od skarg i wniosków

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w dziale „Wolności i prawa polityczne”, w art. 63 przewiduje możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

Obowiązujące od 6 września 2015 r. przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014r.) określają zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Gdzie składamy petycję adresowaną do Starosty Aleksandrowskiego lub Starostwa Powiatowego (z dopiskiem „Petycja”)

Korespondencyjnie na adres:
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
ul.Słowackiego 8  87-700 Aleksandrów Kujawski
z dopiskiem „Petycja”
Pocztą elektroniczną:
– na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do urzędu – adres skrytki ESP: /a8e06me4y7/SkrytkaESP
W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).
– na adres poczty elektronicznej urzędu sekretariat@aleksandrow.pl za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzania UPP)
Osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu lub w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu
w poniedziałku do piątku w godzinach 7-30 – 15-30

PDFPetycja nr 1/2023 - jednokrotna (264,60KB)

PDFSprawozdanie z petycji za 2022 rok (269,19KB)

PDFPetycja nr 2/2023 - mieszkańców Gminy Bądkowo z 21 czerwca 2023 r. (data wpływu 5 lipca 2023 r.) (386,56KB)

PDFOdpowiedź na petycję nr 2/2023 jednokrotną (1,08MB)

PDFPetycja nr 3/2023 - jednokrotna (537,67KB)

PDFPetycja nr 4/2023 - jednokrotna (1,28MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego