Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wicestarosta

Andrzej Łozicki
Wicestarosta Aleksandrowski

  1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez starostę i niniejszy regulamin.
  2. W czasie nieobecności lub niemożności wykonywania swej funkcji przez starostę, wicestarosta wykonuje czynności przewodniczenia zarządowi i organizowania jego pracy – na podstawie pisemnego upoważnienia lub w przypadku konieczności podjęcia przez zarząd niezwłocznych działań. W powyższych przypadkach wicestarosta na podstawie i w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa kieruje starostwem.
  3. Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne i jednostki powiatowe wyszczególnione w regulaminie organizacyjnym.
  4. Wicestaroście podlegają następujące komórki organizacyjne:
    1. Wydział Rozwoju i Inwestycji Powiatu,
    2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
    3. Wydział Komunikacji i Transportu.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego