Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim
tel. (54) 282-79-15       lub     (54)282-79-00 w 215

e-mail: biuro.rady@aleksandrow.pl

Agnieszka Sobiecka-Podlewska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów ma za zadanie:

1) udzielanie konsumentom bezpłatnych porad oraz informacji dotyczących ochrony ich interesu;

2) wytaczanie powództwa w sprawach konsumenckich oraz wstępowanie do toczącego się już postępowania;

3) wnioskowanie zmiany prawa miejscowego;

4) współdziałanie z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami konsumenckimi;

5) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności i przedkładanie go Staroście;

6) współpracowanie z komisjami Rady w zakresie działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów;

7) występowanie do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego