Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informujemy, że na wizyty dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w lokalach na terenie
Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 roku obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu:
502 546 048
54 282 79 24 lub 54 282 79 00
Zapisów można dokonać również drogą elektroniczną na stronie:
https://np.ms.gov.pl/kujawsko-pomorskie/aleksandrowski

Konkurs ofert NPP 2024 rok: Zobacz więcej

Z dniem 17 maja 2021 r. porady nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego udzielane są bezpośrednio w wyznaczonych punktach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

harmonogram-listopad-2023-roku.jpeg

harmonogram-SIERPIEŃ-2023-roku-_003_harmonogram-lipiec-2023-roku

harmonogram-czerwiec-2023-roku-do-gmin

harmonogram-maj-2023-roku

harmonogram-kwiecień-2023-roku

 

harmonogram-marzec-2023-roku

harmonogram-luty-2023-roku-do-gmin

harmonogram-do-gmin-GRUDZIEŃ-2022-roku

harmonogram-do-gmin-listopad-2022-roku

harmonogram-do-gmin-paźziernik-2022-roku

harmonogram-do-gmin-wrzesień-2022-roku

harmonogram-do-gmin-SIERPIEŃ-2022-roku (1)

harmonogram-do-gmin-lipiec-2022-roku

harmonogram-do-gmin-czerwiec-2022-roku

harmonogram-do-gmin-maj-2022-roku

harmonogram-do-gmin-kwiecień-2022-roku

harmonogram-do-gmin-marzec-2022-roku

harmonogram-do-gmin-luty-2022-roku

harmonogram-do-gmin-styczeń-2022-roku

 

Każda osoba pragnąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana do zakrywania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości od innych interesantów.

 

LogoKARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I EDUKACJA PRAWNA.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo-administracyjny, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży oświadczenie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub dostęp do tłumacza języka migowego.

Ogłoszenia na rok 2023

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2023 roku na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2023 roku

3. Uchwała Nr 468/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2023 roku na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

4. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2023 roku

Ogłoszenia na rok 2022

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2022 roku na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2022 roku

Ogłoszenia na rok 2021

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2021 roku na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Ogłoszenie o naborze kandydata na członka komisji konkursowej do spraw wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w roku 2021 na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. Uchwała Nr 211/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2021 roku na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

4. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2021 roku na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 


Ogłoszenia na rok 2020

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2020 roku na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Ogłoszenie naboru na członka komisji konkursowej do spraw wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w roku 2020 na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. Uchwała Nr 121/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2020 roku na terenie Powiatu Aleksandrowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego